Biografi for: Ida Christine Andreasen

STAMPESVEJ 4, BRØDBÆK, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461243. IDA KRISTINE JESPERSEN, født den 29.-5.-1896, datter af Else Marie og Johannes Andreasen, gift den 23.-10.-1917 med Jesper Brødbæk Jespersen, gårdejer, født den 7.-10.-1891, søn af Maren og Jens Jespersen. Parret har børnene: Maren, Jens, Else, Johannes, Henry, Svend Aage, Gunnar, Tage, Frede og Helge. J.B.J. har været på Fyns Stifts Landbrugsskole. Han overtog gården i 1918 fra sin far. Ejendomsskyld 670.000. Areal 18 ha., heraf 1,5 ha. eng o.l. Stuehuset er opført 1887, tilbygget 1908 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1915, lader 1887 og 1954 samt maskinhus 1983. Gårdens besætning er på 2 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 70 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer og varm lufts tørreri. Sønnerne Johannes og Helge Brødbæk Jespersen driver ejendommen og der bruges maskinstation til høst.
Kilde: Danske gårde i tekst og billeder 1989.

Nekrolog 1990
Dødsfald
Gdr. Ida Jespersen, Brødbækkjær, Stampesvej 4, Brødbæk, Borbjerg, er død et par uger før hun kunne være fyldt 94 år.
Ida Jespersen var født i Sevel. Hendes forældre flyttede til egnen ved Skave, og her tilbragte Ida Jespersen sin barndom, idet hun havde plads i fremmede hjem. I 1917 blev hun gift med Jesper Brødbæk Jespersen, og samtidig overtog de hans barndomshjem, Brødbækkjær. I det hjem som, som ægteparret skabte i Brødbæk, var forholdene i lighed med hvad der var almindeligt i de fleste landbohjem, der var ingen velstand. Flid og nøjsomhed var en nødvendighed, og det forstod de begge. I gennem de 73 år, som Ida Jespersen har været i samme hjem, har hun med et godmodigt sindelag været udsat for både lyse og mørke stunder. I 1936 døde hendes mand, og tre år før var en datter død, og Ida Jespersen stod ene tilbage med 10 børn samt en svigerfar, der var på aftægt. Nogle år senere havde hendes egen far også ophold i samme hjem. Men Ida Jespersen forstod at indrette sig derefter, og dertil have et så godt forhold til sine børn, at hun altid har haft den nødvendige hjælp i landbruget. Ida Jespersen har været et sjældent eksempel på de mennesker, der ikke har stillet store krav til andre, altid de største til sig selv. Hun har haft den glæde, at hun til det sidste har kunnet følge med i familiens udvikling og vækst. Af sygdom har hun været bedst kendt med gigt. Hun har haft brug for hjælp i det daglige, men det har hun fået af sine børn. Med tilfredshed og glæde så hun tilbage på de mange år i hendes lod. Hun efterlader sig to døtre og otte sønner. Alle er på egnen ved Holstebro og Vinderup.