Biografi for: Anne Elsebeth Vistidatter

Viborg, Harre, Hjerk, Bajlum Bye, , 10, FT-1801, B8223
Visti Andersen 48 Gift Huusbonde Huusmand med 4 skp Hkr og Smed
Lene Jørgensdatter 48 Gift Hans Kone
Jens Vistisen 4 Deres Søn

Kirkebog Hjerk sogn. Konfirmerede. (Opsl. 273)
1805. Anne Elsebeth 17 år

Kirkebog Hjerk sogn. Opsl. 240
1812. Den 11 October mødte Ungkarl Jeppe Jensen og og Pigen Anne Elsebeth Vistisdatter og begærede sig aflyste af Prædikestolen. Da Undetegnede bevidnede at intet, Loven eller Ritualet stridende, kunde forhindre deres attraaede Ægteskab og tilbød at indestaa for at de havde og gennemgaaet de naturlige Kopper, blev de ægteviede den 5. Novemb.
Christen Jensen Tambo, brudgommens Forlover. Visti Andersen Smed, Brudens Forlover og Fader.

Viborg, Harre, Hjerk, Bailum Bye, , et Huus, 63, FT-1834
Jeppe Jensen, 61, Gift, , Huusmand,
Anne Elsebet Vistisd., 47, Gift, , hans Kone,
Peder Jeppesen, 14, Ugift, , deres Søn,

Viborg, Harre, Hjerk, Bailum Bye, , et Huus, , FT-1840
Jeppe Jensen, 67, Gift, , Dagleier,
Anne Elisabeth Vistisdatter, 52, Gift, , hans Kone,
Johanne Jeppesdatter, 23, Ugift, , deres Datter,

Viborg, Harre, Hjerk, Bailum bye, , Et huus, 48, FT-1845
Jeppe Jensen, 72, Gift, , Lever af sin jordlod, Thise sogn
Ane Elsebet, 59, Gift, , Hans kone, Volling
Mette Marie Jeppesdatter, 31, Ugift, , Deres datter, Heri sognet

Viborg, Harre, Hjerk, Bailum Bye, 43, et Huus, 44, FT-1850, D2604
Ane Elsebeth Vistisdatter 68 Enke Ernærer sig af sin Jordlod Her i Sognet [Hjerk]
Peder Jeppesen 30 Ugift hendes Børn Her i Sognet [Hjerk]
Mette Marie Jeppesdatter 35 Ugift hendes Børn Her i Sognet [Hjerk]

1849. 18 Februar. Anne Elisabeth Vistisdatter Skøder sit " iboende Boelsted i Bailum" til sin Søn Peder Jeppesen. Læst i Salling Herreders Ret den 4. April 1851.
Kilde: Skive Købstad, Book No. 18. Skøde- og Pantebog (till. for Salling Hrdr.) XVIII. S. 1851-1853, pag. 135. Film RA. 29.552

Kirkebog Hjerk sogn 1861-1881. Døde Quindekøn (Kort C211-6, 3/4)
30 Marts 1862. Ane Elisabeth Vistisdatter. Enke, Aftægtskone hos Huusmand Peder Jeppesen i Bajlum, født i Haasum Sogn, 74 Aar. [ NB! født i Volling sogn]

Sallinglands Herreder, Viborg Amt. Dødsanmeldelser 1856-1866. (Film RA 32.525)
1862. 2 April. Ane Elisabeth Vistisdatter, 70 Aar Gl. Aftægtskone, Enke efter Hmd Jeppe Jensen i Bailum. Register? exhr 19/5 62

Salling herreder, Viborg amt 1856-1862. Skifteprotokol, pag. 372. (Film 10.191)
Aar 1862 den 19 Mai blev i Overværelse af undertegnede ? foretaget Skifte efter Aftægtsenke Ane Elisabeth Vistisdatter af Bailum. Den af Sognefogeden den 9 April d. A. afholdte Registreringsforretning fremlagdes sålydende: Alle Boets Eiendele i Alt ere vurderede til 11rd 2s og de af Sønnen udlagte Begravelsesomkostniger ere opgiøres til 15rd; saa blev Boet overdraget Sønnen Peder Jeppesen for Begravelsen.

Anne fødsel ??

Kirkebog Ballin-Volling sogn. Opsl 32
1788. Dom 3. p. Trin. fremstillet i Volling Kirke Visti Nielsen Smeds Liden Datter kaldet Anne Elsebeth, baaren af Jens Jensens Hustru af Haasum. Faddere: Christen Ejsing, Just Nielsen, Christen Nielsen, Mette Christensdatter, alle af Volling.