Biografi for: Thomas Christensen

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Jattrup, , , 4, FT-1787
Jens Christensen, 36 , ugift, Husb., Gdb.,
Ane Marie Jensdatter, 60 , enke, Hans moder, ,
Maren Christensdatter, 34 , ugift, Hans søster, ,
Ane Christensdatter, 32 , ugift, Hans søster, ,
Thomas Christensen, 20 , ugift, Hans broder, ,
Ane Marie Jens. eller Hansdatter, 11 , ugift, , Tjenestepige, vogter creaturer,

Thomas Christensen køber 1803 Vestergård i Hogager, Borbjerg sogn. Den forrige beboer i gården Niels Vestergaard havde siddet der siden slutningen af 1750erne.
Borbjerg kirkebog beretter for 1801, den 3. juni: "Begravet Niels Vestergaards søn Chresten i Hogager - gl. 43½ år. Den 28. maj kl. 9 a 10 gik han i stærkt tordenvejr og skylregn ud i marken for at hjemhente et par heste - men inden han kom dem på 100 favne nær, blev han af lynild dræbt og fandtes med ansigtet mod jorden, som viste, at han var rørt af lynild, da han var både sort og blå i ansigtet. Han var en af sognets bedste ungdom og havde af alle det bedste vidnesbyrd".
Dette dødsfald var uden tvivl årsag til, at Vestergård måtte på nye hænder. Mindet om ulykken har siden holdt sig levende i gården helt op til vore dage. Det skulle således være umuligt at tøjre kreaturer på det pågældende ulykkessted siden.

1803, 24 Juni. Jeg underskrevne Niels Christensen Westergaard opholdende sig i Øster Versgaard i Ryde Sogn tilstaar og hermed Vitterliggiør at have solgt og afhændet, ligsom ieg og her sælger skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Velagte Thomas Christensen fra Sevel Sogn og hans Arvinger den mig tilhørende og mig efter min ved Døden afgangne Søn Christens næste arvelig hjemfalden samt forhen paaboende Gaard beliggende i Hogager ? i Borberg Sogn, Westergaard kaldet - Staaede for Hartkorn 3Td 3Skp 3Fjk 2alb og i Brandkassen forsikret for 600rd.........
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde og Pantebog 1802-1804, Book No. 5, pag 155. Film 28.832

Thomas Christensen har været på gården før han køber den og formentlig haft en aftale om at overtage den efter Christens død, for allerede den 24 februar 1803, et par måneder inden en købsaftale bliver underskrevet, køber han gårdens andel af Borbjerg Kirkes Korn og Quægtiiende
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde og Pantebog 1804-1808, Book No. 6, pag 83-84. Film 28.832

Efter godt et års ægteskab døde Ellen Marie Jensdatter i barselseng 1. maj 1803 efter at have født datteren Mette, som døde samme dag.
Thomas Christensen giftede sig anden gang 30. september 1803 i Sahl med Marie Katrine Knudsdatter.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hogagerbye, , En Gaard, 149, FT-1834
Thomas Christensen, 68 , Gift, , Gaardmand,
Marie Katrine Knuds Datter, 52 , Gift, , Hans Kone,
Jens Christian Thomasen, 28 , Ugift, , Deres Børn,
Ane Marie Thomas Datter, 20 , Ugift, , Deres Børn,
Mariane Thomas Datter, 16 , Ugift, , Deres Børn,
Karen Thomas Datter, 13 , Ugift, , Deres Børn,
Niels Christian Thomasen, 10 , Ugift, , Deres Børn,
Niels Thomasen, 7 , Ugift, , Deres Børn,

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hogager, , En gård, 8, FT-1840
Thomas Christensen, 74 , Gift, , Gårdmand,
Marie Catrine Knudsdatter, 58 , Gift, , Hans kone,
Jens Christian Thomasen, 34 , Ugift, , Deres børn,
Niels Christian Thomasen, 16 , Ugift, , Deres børn,
Niels Thomasen, 13 , Ugift, , Deres børn,
Karen Thomasdatter, 19 , Ugift, , Deres børn,
Mariane Thomasdatter, 22 , Ugift, , Deres børn, lever af skrædersyning,

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hogagerbye, , En Gaard, 123, FT-1845
Thomas Christensen, 79 , Gift, , Aftægtmand,
Marie Catrine Knudsdatter, 63 , Gift, , Hans Kone,
Niels Thomasen, 18 , Ugift, , Aftægtsmandens Søn,
Christiane Jensdatter, 19 , Ugift, , Tjenestepige i Gaarden,