Biografi for: Michel Jensen

Kirkebog Borbjerg sogn Copulerede 1688 (Kort HMB-C 499 A-2, 1/1)
1688. Dom 19. Trinit Michel Jensen oc Dorrethe Jensdater, begge af Hogager.

Michel, der sikkert var fæster under enten herregården Kvistrup eller herregården Volstrup, blev forflyttet til landsbyen Egelund ude på de store heder i Haderup sogn.

Michel bliver senere gift med Edel Christensdatter, jf. nedenfor. Borbjergs kirkebog har omkring denne tid visse lakuner, hvorfor Dorrethes død og Michels og Edels ægteskab kun kan verificeres som nedenfor.

Kirkebog Borbjerg sogn 1647-1680. (Kort HMB C-499 A-1, 2/2, folie 82 vedrører år 1700)
1700. Vi underskrevne Dannemænd V? Pouelsen og Jørgen Christensen Brødbæk saasom Ægteskabs forlovere imellem Michel Jensen og Edel Christensdatter i Traberg iche at vare hverken beslægtede end hand i tredie og hun i fjerde led. Saa vi skal holde vores Sogne Præst fri og skadesløs for alles tiltale som herefter skulde paakomme, hvilket vi begge sandeligen og i ald sandhed med vor Egen underskrifter sand bekræfter og stadfæster.
Borbjerg Holmgaard Præstegaard
D. 16 Aug 1700

V P S: I (referer muligvis til ovennævnte V? Poulsen, som måske ikke har kunnet skrive)
Jørgen Christensen
Egen Haand

Michel Jensen og Edel Christensdatter er altså beslægtede i 3. led gennem Michels aner, dvs. grandfætter og grandkusine og 4. led gennem Edels aner. Een af Michels bedsteforældre er altså gift med en af Edels oldeforældre. Dertil kommer at forloveren, Jørgen Christensen, muligvis er Edels broder.