Volstrup Gods

 i Hjerm sogn

 

I senmiddelalderen hørte gården under Ribe Bispestol, som år 1500 lod den bestyre af rigsråden Mogens Munk. 22 år senere var han en af anførerne i opstanden mod Christian II. I 1683 kom Volstrup i den store, vestjyske godssamler Christen Lindes besiddelse. Han ejede blandt andet også Handbjerg Hougård, hvor andre aner var fæstere.

 

Bl.a. følgende slægter og ejere afløser hinanden på godset:

 

1500 - 1627 Munk'ernes slægt.

1627 - 1680 Juul slægten

1680 - 1723 Linde slægten

1723 - 1756 E. F. Zytphen, gift 1. med Chr. Lindes datter fra

                 Handbjerg Hovgaard, 2. Øllegaard Marie Iermiin

1756 - 1777 E. F. Zytphens enke, Øllegaard Marie Iermiin, senere

                 gift med Major Klingenberg til Tanderup

1777 - 1786 Hedevig Cathrine Zytphen, 2. gang gift med major

                 L.V.Høegh til Kvistrup

1786 - 1818 M. C. Skow, 1880 gift med Øllegaard Sophie Grib

1818 - 1854 M. C. Skows enke og Provst og Konsistorialråd A. F.

                 Skow

1854 - 1857 Flere ejere

1857 - 1904 F. Hagensen

 

 

Flere af mine aner havde tilknytning til Volstrup.

 

Christen Espersen i Skjettrup i Hjerm sogn var den sidste bonde-birkefoged i Volstrup Birk og fungerede som sådan indtil 1683.


Esper Nygaard Nielsen (1738 - 1812), husmand og hjulmager, bor i det såkaldte Wasehus.

 

Gibsmester Søren Jensen (1757 - før 1804) i Cappelan Huuset og Wolstrup Bækhuus.

 

Esper Nygaards søn, Niels Espersen, blev gift med Søren Jensens datter, Kirsten Sørensdatter.

 

Peder Jensen på Sønder Kragelund, svigerfar til Esper Nygaard. Herfra udstykkedes der senere en ejendom, som Søren Sørensen Brødbæk (1864 - 1938) havde.

 

Anders Christensen (1744-1835) Hogager Østergaard i Borbjerg sogn.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail