Vestergård i Hogager,

Borbjerg sogn

 

Hjerm herred


 

 


Vestergaard

 

Tip2 oldefar Thomas Christensen købte i 1803 Vestergård i Hogager. Han kom fra Jattrup i Sevel sogn:

 

Folketælling i Jattrup 1787

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Jattrup
Jens Christensen, 36 , ugift, Husb., Gdb.,
Ane Marie Jensdatter, 60 , enke, Hans moder, ,
Maren Christensdatter, 34 , ugift, Hans søster, ,
Ane Christensdatter, 32 , ugift, Hans søster, ,
Thomas Christensen, 20 , ugift, Hans broder, ,
Ane Marie Jens. eller Hansdatter, 11 , ugift, , Tjenestepige, vogter creaturer,
 

Den forrige beboer i gården, Niels Vestergaard, havde siddet der siden slutningen af 1750erne.

 

Borbjerg kirkebog beretter for 1801, den 3. juni: "Begravet Niels Vestergaards søn Chresten i Hogager - gl. 43½ år.

Den 28. maj kl. 9 a 10 gik han i stærkt tordenvejr og skylregn ud i marken for at hjemhente et par heste - men inden han kom dem på 100 favne nær, blev han af lynild dræbt og fandtes med ansigtet mod jorden, som viste, at han var rørt af lynild, da han var både sort og blå i ansigtet. Han var en af sognets bedste ungdom og havde af alle det bedste vidnesbyrd".


Dette dødsfald var uden tvivl årsag til, at Vestergård måtte på nye hænder. Mindet om ulykken har siden holdt sig levende i gården helt op til vore dage. Det skulle således være umuligt at tøjre kreaturer på det pågældende ulykkessted siden.

1803, den 24 Juni får Thomas Christensen skøde på Vestergaard
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde og Pantebog 1802-1804, Book No. 5, pag 155. Film 28.832

Thomas Christensen har været på gården før han køber den og formentlig haft en aftale om at overtage den efter Christens død, for allerede den 24 februar 1803, et par måneder inden en købsaftale bliver underskrevet, køber han gårdens andel af Borbjerg Kirkes Korn og Quægtiiende
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde og Pantebog 1804-1808, Book No. 6, pag 83-84. Film 28.832

Thomas Christensen var den 7 april 1802 i Sahl kirke blevet gift med Else Marie Jensdatter. Den 1. maj 1803, efter godt et års ægteskab døde Ellen Marie Jensdatter i barselseng efter at have født datteren Mette, som døde samme dag.


Thomas Christensen giftede sig anden gang 30. september 1803 i Sahl kirke med tip2 oldemor Marie Katrine Knudsdatter.

 

Folketælling 1834 i Vestergård

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hogagerbye, , En Gaard,
Thomas Christensen, 68 , Gift, Gaardmand,
Marie Katrine Knuds Datter, 52 , Gift, Hans Kone,
Jens Christian Thomasen, 28 , Ugift, Deres Børn,
Ane Marie Thomas Datter, 20 , Ugift, Deres Børn,
Mariane Thomas Datter, 16 , Ugift, Deres Børn,
Karen Thomas Datter, 13 , Ugift, Deres Børn,
Niels Christian Thomasen, 10 , Ugift, Deres Børn,
Niels Thomasen, 7 , Ugift, , Deres Børn

 

En datter, Ellen Marie Thomasdatter, tjener i 1834 på gården Heselå.

 

Folketælling i Heselaa 1834

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Heselaae, , En Gaard

Chresten Nielsen, 47 , Gift, Gaardmand
Ane Peders Datter, 33 , Gift, Hans Kone
Niels Christensen, 8 , Ugift, Deres Børn
Else Marie Christens Datter, 6 , Ugift, Deres Børn
Peder Christensen, 3 , Ugift, Deres Børn
Jens Eskesen, 18 , Ugift, Deres Tjenestefolk
Ellen Marie Thomas Datter, 26 , Ugift, Deres Tjenestefolk
Sidsel Johanne Peders Datter, 24 , Ugift, Indsidder ernærer sig af at væve.

 

I Heselå tjente Ellen Marie hos en søster og svoger til Laust Pedersen fra hendes barndoms nabogård, Østergård, og sammen med Lausts anden søster, Sidsel Johanne.

 

Ellen Marie gifter sig i 1836 med Laust Pedersen fra  Østergård.

 

De er således mine tipoldeforældre og på Østergård fødes i 1852 min oldemor, Marie Cathrine Laursen.

 

Folketælling 1840 i Vestergård

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hogager, En gård
Thomas Christensen, 74 , Gift, Gårdmand
Marie Catrine Knudsdatter, 58 , Gift, Hans kone
Jens Christian Thomasen, 34 , Ugift, Deres børn
Niels Christian Thomasen, 16 , Ugift, Deres børn
Niels Thomasen, 13 , Ugift, Deres børn
Karen Thomasdatter, 19 , Ugift, Deres børn
Mariane Thomasdatter, 22 , Ugift, Deres børn, lever af skrædersyning.

 

Folketælling 1845 i Vestergård

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hogagerbye, , En Gaard
Thomas Christensen, 79 , Gift, , Aftægtmand
Marie Catrine Knudsdatter, 63 , Gift, , Hans Kone
Niels Thomasen, 18 , Ugift, , Aftægtsmandens Søn
Christiane Jensdatter, 19 , Ugift, , Tjenestepige i Gaarden 

 

Tomas Christensen overdrager Vestergård til sin ældste søn, Jens Christian Thomsen.

 

Folketælling 1850 i Vestergård

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hogager by,En gaard

Jens Christian Thomasen, 44 , Gift, Gaardmand, huusfader, Her i sognet
Mette Hansdatter, 35 , Gift, , Hans kone, Sahl sogn
Thomas Jensen, 4 , Ugift, , Deres børn, Her i sognet
Marie Kathrine Jensen, 3 , Ugift, , Deres børn, Her i sognet
Thomas Christensen, 84 , Enkemand, , Aftægtsmand, Sevel sogn
Niels Thomasen, 23 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i sognet
Karen Thomasdatter, 29 , Ugift, , Tjenestefolk, Her i sognet
 

Folketælling 1870 i Vestergård

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hogager, , En gård
Jens Christian Thomsen, 63, Gift, Husfader, Jordbruger, Borbjerg
Else Marie Christensen, 41, Gift, Husmoder, Husholder, Borbjerg
Thomas Jensen, 23 , Ugift, Børn (1), Arbejdskarl, Borbjerg
Marie Katrine Jensen, 22 , Ugift, Børn (1), Arbejdspige, Borbjerg
Mariane Jensen, 19 , Ugift, Børn (1), Arbejdspige, Borbjerg
Hans Christian Jensen, 18, Ugift, Børn (1), Arbejdskarl, Borbjerg
Mette Jensen, 14, Ugift, Børn (2), Fårehyrde, Borbjerg
Christen Jensen, 12, Ugift, Børn(2), Fårehyrde, Borbjerg
Niels Peter Jensen, 3 , Ugift, Børn, Forsørges af faderen, Borbjerg

 

Jens Christians hustru Else Marie Christensen dør 27 oktober 1878 og det er tilsyneladende datteren Mette der derefter holder hus. Mette bliver dog gift med Jens Kristian Laursen på nabogåden, Østergård, og det fortælles, at da Mette skulle giftes og flytte til Østergård, blev hendes far spurgt: "Hvad vil du nu gøre når Mette flytter hjemmefra?" "Så vil a da os givtes", var svaret, og så giftede han sig samme år med en ung pige på ca. 20 år, han var selv 70.

 

Jens Christian bliver herefter gift for tredie gang med Else Marie Nielsen.

Folketælling 1880 i Vestergård

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hogager, En gaard
Jens Christian Thomsen, 73, Gift, Husfader, gaardejer, Borbjerg Sogn
Else Marie Nielsen, 32, Gift, Hans hustru, Odby Sogn, Thisted Amt
Niels Peder Jensen, 13 , Ugift, Deres børn, Borbjerg Sogn
Nielsine Jensen, 9 , Ugift, Deres børn, Borbjerg Sogn
Niels Christian Jensen, 2 , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn.
 

Jens Christians søn, Kresten Heselaa Jensen - også kendt som Chresten Vestergaard - overtog Vestergård omkring 1882. Den havde et tilliggende på ca. 200 tdr. land, idet dog en betydelig del var hede og mose. Den vigtigste indtægtskilde for Hogager-bønderne var dengang deres tørv. Der var jo som bekendt landbrugskrise dengang. Tørvene blev møjsommeligt transporterede til Holstebro. To læs efter et spand heste - 3 tusind tørv - indbragte 18 kr. Men der kom opgangstider omkring århundredskiftet for landbruget. Nye dyrkningsmetoder blev taget i anvendelse. Kvægholdet forøgedes. Andelsbevægelsen med dens mejerier og slagterier blev af umådelig betydning for landbruget. Vestergård blev bygget op og fik i 1907 et nyt stuehus.
Kilde: G. A. Munch: Over Kjelsmark Slægter

 

Folketælling i Vestergård 1890

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hoager, En gaard
Kresten Heselaa Jensen, 32 , Gift, Husfader, Jordbruger, gaardejer, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kjerstine Jensen, 29 , Gift, Husmoder, Borbjerg Sogn
Jens Kristian Jensen, 6 , Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Else Marie Jensen, 3 , Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Jens Laursen Jensen, Under 1 år, Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Peder Paibjerg Pedersen, 16 , Ugift, Tjenestetyende
Maren Kristine Kristensen, 17, Ugift, Tjenestetyende, Haderup Sogn
Jens Kristian Thomsen, 83 , Gift, Aftægtsnyder, Borbjerg Sogn
Ellen Marie Nielsen, 42, Gift, Aftægtsnyder, Odby Sogn, Thisted Amt
Niels Kristian Jensen, 12 , Ugift, Barn, Borbjerg Sogn
Sofus Nielsen, 9 , Ugift, Plejebarn, Borbjerg Sogn

 

Kresten Heselaa Jensen får i 1903 bevilling på slægtsnavnet Vestergaard og hans fulde navn er herefter Kresten Heselaa Jensen Vestergaard - også kendt som Chresten Vestergaard.

 

Folketælling 1906

Borbjerg sogn, Hogager, Vestergaard, matr. nr. 16a
Kristen Heselaa Jensen Vestergaard, M, 23/7 1857, Gift, Husfader, Landbrug
Kjerstine Jensen, K, 25/9 1860, Gift, Husmoder
Jens Laursen, Jensen Vestergaard, M, 3/6 1889, U, Barn, Landarbejde
Else Marie Jensen Vestergaard, K, 1/11 1891, U, Barn
Birthe Kjerstine Jensen Vestergaard, K, 9/3 1894, U, Barn
Laust Jensen Vestergaard, M, 3/12 1896, U, Barn
Thomas Anthonius Jensen Vestergaard, M, 1/2 1900, U, Barn
Kresten Pedersen, M, 9/12 1890, U, Tjenestedreng.

 

Klik på billedet

Chresten Vestergaard og familie

 

Folketælling 1911

Borbjerg sogn, Hogager, matr. nr. 16a
Kresten Vestergaard, M, 24/7 1857, G, Borbjerg, Husfader, Landmand
Kirstine Vestergaard, K, 25/9 1860, G, Borbjerg, Husmoder
Jens Kristian Vestergaard, M, 29/11 1883, U, Borbjerg, Barn
Else Vestergaard, K, 1/11 1891, U, Borbjerg, Barn
Birte Vestergaard, K, 9/3 1894, U, Borbjerg, Barn
Laust Vestergaard, M, 3/12 1896, U, Borbjerg, Barn
Thomas, Vestergaard, M, 1/2 1900, U, Borbjerg, Barn

 

I 1912 overlod "Stine" og Chresten Vestergaard gården til den ældste søn Jens Christian. Selv flyttede de over i en nybygget landejendom, hvis jorder er en parcel fra Vestergård. Gården var ved overtagelsen på 100 tdr. land, deraf var kun 40 opdyrket, resten var hede og mose.

 

Folketælling 1930

Borbjerg sogn, Hogager
Vestergaard, Jens Kristian, M, 27/11 1883, Hogager, Husfader, Landbrug, ægteskab 1917, Børn: 7
Vestergaard, Kirstine Marie, K, 21/7 1894, Tingedal, Husmoder
Vestergaard, Kresten, M, 4/11 1917, Hogager, Barn
Vestergaard, Kirstine, K, 2/12 1918, Hogager, Barn
Vestergaard, Anna Marie, K, 26/1 1920, Hogager, Barn
Vestergaard, Anders, M, 13/71921, Hogager, Barn
Vestergaard, Ester, K, 22/10 1922, Hogager, Barn
Vestergaard, Niels Jul, M, 23/12 1925, Hogager, Barn
Vestergaard; Knud Erik, M, 19/3 1928, Hogager, Barn
Nielsen, Mads Peder, M, 4/1 1907, Mejrup, Tjenestekarl
Nielsen. Niels, M, 15/2 1969, Hesel, Daglejer

 

Klik på billedet

Jens Kristian Vestergaard med familie

 

 

Esther Vestergaard bliver 1948 gift med Aage Brødbæk fra Over Brødbæk.

 
Broderen Vagn Vestergård (f. 1936, d. 2001)overtager 1959 Vestergård efter forældrene og den ældre broder Niels Jul Vestergård overtager Østergård.


I 1870'erne interviewes Jens Christian Vestergaard flere gange om sit liv og sin fortid.

                          Hør interviewene her.


Vagn Vestergaards søn, Jens Christian Vestergaard,overtager gården i 1981. I 1987 sælger han gården til Købmand Jens H. Pedersen. Jens Christian Vestergaard kaster sig under et højskoleophold over tegning og maling og etablerer sig som kunstmaler. 

Kilde: Bl.a. Skive Folkeblad 18. januar 2001


Allerede i 1989 sælger Jens H. Pedersen Vestergård videre til Kristian Gade.

 

En stor del af Vestergårds jorder er i dag opslugt af Hogager kirkeby. Det var Chresten Vestergaard, der i 1899 gav et stykke af området "Kejserhede" til at bygge Hogager kirke på.
Kilde: G. A. Munch: Over Kjelsmark Slægter

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail