Emigranter i de forskellige slægtslinier

English version

De store udvandringsbølger i sidste halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet havde en nøje sammenhæng med vanskelighederne med at skabe en tilfredsstillende tilværelse for store dele af landbefolkningen, kombineret med udviklingen af mere effektive transportmidler (bl.a. store dampskibe) og dermed lavere transportpriser, som gjorde det muligt for dele af befolkningen af rejse ud i verden, specielt til Nordamerika for at søge efter et bedre liv i Den Nye Verden. Fra 1840 til 1914 udvandrede 309.000 fra Danmark til Amerika.
Det har også sat sig spor i disse slægtslinier.

Klik på billederne.

Slægtstræ på Ancestry.com

Led linien  

Marius Iversen #4914
Bror til svogre til halvsøskende til min mormor Maren Jespersen Brødbæk.  Uddannede sig som smed i sin fars smedie i Brødbæk Mølle i Borbjerg sogn. Rejste 1895 til USA. Han læste til præst på Grandview College (Lutheran) in Des Moines, Iowa, blev der gift med Anna Lauritsen Grønlund. Det var svært at finde en menighed, der kunne understøtte en familie. En tid arbejdede Marius for Union Pacific Railway som Security Police. Familien drog 1916 videre til Alberta, Canada. Marius ernærede sig der lidt som præst, ellers som landmand og smed. Genså aldrig sit fædreland. 4 døtre og 4 sønner i ægteskabet. 

Queens Park Cemetary, Calgary, Canada 

En nevø til Marius, Ivar Kjølhede Iversen #6226, udvandrede i 1939 til Detroit, Michigan, USA, hvor han arbejdede som kemiker i mejerisektoren. Han var gift med Cowila Leona Reed, der ligeledes arbejdede som kemiker i mejerisektoren. Ivar og hans hustru begraves hvor hustruens familie er begravet. 


Riverside Cemetery, Dowagiac, Cass County, Michigan

Brander linien 

Morbror til min hustrus farmor, Kristine Larsen (Bestemor),  Johan Christensen #654 udvandrede i 1884 efterfølges han af sin hustru og deres nyfødte barn. De boede i Cherry Grove, Warren, Pensylvania, hvor de havde en farm. De fik 4 døttre og 4 sønner. En søn dør som 12 årig i 1899. Johan levede i Cherry Gove i 41 år og døde her i 1934. Hans hustru Kirstine Nielsen dør 1936 hos en datter sammested. 


Oakland Cemetary, Warren, Pensylvania.

Oakland Cemetary, Warren, Pensylvania.

Karl Christensen #1913, fætter til Kristine Larsen, Udvandrede i 1909 med sin hustru Karen Østergaard Larsen og deres første barn til Brady Island, Nebraska i USA, hvor de skal mødes med svogeren Lars Chr. Larsen. Karl omkom ved en bilulykke i september 1941. Karen dør 1973 i Los Angeles, hvor en datter bor. 
De fik 2 døttre og 2 sønner. Sønnerne omkommer 1947 ved et flystyrt. 

Gothenburg Cemetary, Dawson, Nebraska.

Marie Katrine Pedersen #1887, kusine til Kristine Larsen.
Maries mand, Søren Peter Simonsen, rejste som 19 årig til USA i 1915 til Viborg, South Dakota. Han kom tilbage til Danmark i julen 1921 og blev 1922 gift med Kathrine, hvorefter de rejste til Viborg, South Dakota. De skulle der mødes med Sørens bror Lars Kristian Simonsen. De fik her en farm. I 1959 tog de med skib på besøg i Danmark. 1975 flyttede de fra farmen og ind til Viborg. Her døde Søren januar 1987 og Katherine i juni samme år. De fik 1 datter.

Rose Hill, Cemetary, South Dakota.

Benthe Andersen #2287, halvsøster til min hustrus oldemor, Ane Dorthe Andersen.
Emigrerede 1889 sammen med sin bror Hans til Pensylvania, bliver samme år i Nebraska gift med danskeren Søren Chr. Nielsen fra Hjortdal sogn, udvandret 1886. De flyttede en del rundt, Wyoming, South Dakota og bosatte sig endeligt i Victor, Washington. Søren var postmaster i Allyn and Justice of the Peace (dommer i mindre civile sager) fra 1915 til sin død 1930. Benthe dør samme sted 1938. Victor  Cemetary, Mason, Washington.


Victor  Cemetary, Mason, Washington.

Hans Andersen #2298, halvbroder til min hustrus Oldemor, Ane Dorthe Andersen, og bror til Benthe Andersen. 
Emigrer 1889 med hele sin familie, hustruen Birte Kirstine Olesen og børnene Lars Kristian, Gertrud Marie og Anders Bentsen. Bestemmelsessted er angivet som Johsonburg i Pensylvania, men er dog ikke fundet der. 
1916 er Hans vendt tilbage til sit fødehjem, der nu er overgået til hans halvbror Andreas Andersen. Hans dør her 1922 og det anføres i kirkebogen: ”Han havde været gift med afdøde Hustru Birthe Kirstine Olsen af Fredensdal. Sidste fælles Bopæl i Amerika.”

Dankelev linien

Søskende til min hustrus mormor, Boline Margrete Dankelev, født Sørensen, udvandrede til USA.

Broderen Jens Poul Henrik Sørensen #314, som regel omtalt som Henrik, udvandrede som 18 årig i 1911.
Han tog over til en faster i Minnesota, Vilhelmine Marie Sørensen. Hun dør dog allerede året efter i 1912. 

Marshall Cemetary, Lyon, Minnesota.

Vilhelmine Marie var gift med danskeren Jens Peder Christensen, der som Vilhelmine også kom fra Merløse nær Holbæk. I USA fik Jens Peder navnet James Christenson.
Iflg. den amerikanske folketælling 1920 bor Henrik til leje hos ham.
Broderen Niels Peter udvandrede 1916 ligeledes til Minnesota og bor jf. folketællingen 1920, sammen med Henrik hos James Christenson.

1920 er Henrik tilbage i Danmark og tager sin søster Karen Cathrine med tilbage til USA.
Allerede i 1923 er Henrik atter i Danmark. Han bliver gift med Jenny og får datteren Tove Hill Sørensen. De emigrerer 1926 sammen til Canada.

I 1943 er Henrik på et 2 dages besøg hos sin farbror i Montana i USA, Hans Johannes Sørensen, og igen i 1948 sammen familien, Jennie og Tove.

De boede i Canada i 47 år som farmerfamilie heraf 27 år i provinsen British Columbia.
Henrik og Jenny dør begge i 1973 i Vancouver, British Columbia.
Dødsattesterne er underskrevet af datteren Tove H. Newberry, boende i Californien.
Tove får to drenge, hvis navne endnu ikke kendes men bliver senere skilt og gift Newbery. Toves to drenge går til faderen, Hvis navn heller ikke kendes

Niels Peter Sørensen #313 er i 1935 flyttet til Wilmar i Minnesota, arbejder nogle år som farmer, men bliver ”caretaker” i en golfklub. Han er i 1927 blevet gift med Hilma Elvira Ekander, som medbringer en datter, Pearl Jeanette Swanson, fra sit første ægteskab. De får ingen børn.
Niels Peter dør 1945 og begraves i Wilmar. 

Cavalry Lutheran Church Cemetary, Wilmar, Minnesota.

Karen Cathrine Sørensen #419 bor jf. folketællingen 1930 hos fasterens enkemand James Christenson. Hun er i folketællingen anført som niece med job som hjemmehjælper (nursing). James er 68 år og dør 1939. Han efterlod sig 3 døtre og 6 sønner. Sønnen Jacob (Jack) bliver i 1941 gift med sin kusine Karen Cathrine. De får ingen børn. 

Cottonwood Cemetary, Lyon, Minnesota.

Farbrødre til Boline Margrete Dankelev der udvandrede til USA:

Jacob Sørensen #1561 er i 1889 i udvandrerarkivet bl.a.fundet:
Navn: Sørensen, Jacob, Stilling: Tyende, Betemmelsessted: Sharon, Wisc., Forevisningsdato: 5/29/1889, Sidste oph.sogn: St. Tåstrup, Sidste oph. amt: Holbæk , Sidste oph.sted: Meerløse, Taarup, Holbæk. Skibsnavn: Indirekte. 
Iøvrigt ikke fundet i USA. 

Hans Johannes Sørensen #1562 emigrerer til USA i 1889, er 1897 tilbage i Danmark og tager broderen Søren med til USA. Samme år emigrerer Hans Johannes´ hustru, Mathilda Schmidt Peterson. De bliver gift 1898 i Montana, flytter til Minnesota hvor de bor frem til efter 1910, hvorefter de flytter til North Dakota. Fra omkr. 1935 bor de i igen i Montana og i 1953 er de flyttet til Kirsap, Washington.
1953 opretter Hans Johannes opretter testamente og indsætter sin søn Lyle som executor.
Hans Johannes dør 22 maj 1954 i Washington og begraves der. Mathilde begraves 1960 samme sted. De efterlader sig 6 børn. 

 

Forest Lawn Cemetary, Kitsap, Washington. 


Søren Lars Sørensen #1563 udvandrer 1897 sammen med med broderen Hans Johannes, der var hjemme i Danmark. Han bliver 1907 gift med Myrtle Almira Phillips, som medbringer en søn Cecill Kellog fra tidligere ægteskab. De bosætter sig i Minnesota og lever her i hvert fald frem til Sørens død i 1941. Myrtle dør 1965 i Michigan men begraves samme sted som Søren i Minnesota. De efterlader sig 2 døttre og 3 sønner.Marshal  Cemetary, Lyon, Ninnesota.


Marshal  Cemetary, Lyon, Ninnesota.

Vibeke Leth #1400
Min hustrus halvkusine 
Bor i Nelson, New Zealand.

Andre 

The Borberg Brothers
Fjernt slægtskab gennem min tip3 oldefar Esper Nielsen Nygaard #2611.
Fundet i Iowa og Illinois.Evergreen Cemetary, Anita, Iowa.


Evergreen Cemetary, Anita, Iowa.


   


Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail