Trabjerg købmandshandel

i Borbjerg sogn

Hjerm herred

 

Trabjerg købmandshandel

 

 

Min morfar, Jeppe Jensen Led , der stammede fra Jebjerg i Salling, drev i over 50 år en købmandsforretning i Trabjerg.

Jeppe var handelsuddannet hos Købmand Bennetzen i Skalbjerg på Fyn og havde som kommis - eller handelsbetjent som det hed dengang - flere pladser, bl.a. i Store Ryde Mølle i Ryde sogn. Her  lærte han min mormor Maren Jespersen fra Over Brødbæk at kende.

1908-09 aftjente Jeppe sin værnepligt som menig nr. 119/08 ved sundhedstropperne først i København og senere ½ år som sygepasser ved Garnisonssygehuset i Viborg.

Efter endt værnepligt blev Jeppe 1 november 1909 ansat som  forretningsbestyrer for den nyoprettede Trabjerg vareindkøbsforening, Trabjerg Kreds af Ringkjøbing Amts Vareindkøbsforening.

 

Maren tjente omkr. 1907 på Højskolehjemmet i Skive og var Sommeren 1910 på et højskoleophold på Krabbesholm ved Skive.

I efteråret 1910 blev Jeppe og Maren gift og flyttede i Trabjerg ind i det, der gennem mere end 50 år skulle blive deres hjem.

 

Kirkebog Borbjerg sogn.
1910. Ungkarl, Forretningsfører Jeppe Jensen Led, Trabjerg, født den 4. Oktober 1886 i Jebjerg af Forældre Murer Niels Kristian Jensen og Hustru Ane Kirstine Pedersen og Pigen Maren Jespersen Brødbæk, født den 21 December 1886 af Forældre Gaardmand Jesper Jensen og Hustru Marie Cathrine Laursen. Forlovere: Jens Jespersen, Brødbæk Mark og Købmand Jeppe Jeppesen, Store Ryde Mølle. Viet 24 September 1910 i Borbjerg kirke af Sognepræsten. Anmærkning. Tilladelse af Brudens Curator af 7/9 1910. Tilladelse af Brudgommens Moder af 15/9 1910. Attest fra Jebjerg Sogneraad af 15/10 1910.
 

 

Maren og Jeppe 1910.

 

I Borbjerg sogns brandforsikringsprotokol fra 1908 er ejendommen  beskrevet således:
Stuehus og butikslængen er "Indrettet til Beboelse og Butik. Støbegods og Butiksinventar."
Stald og pakhuslængen "Er nu helt istandsat og indrettet fra Østre Ende 5 Fag til Heste og Kostald, Svinesti og Gjæstestald. 5 Fag til Pakhus og Kjøreport. 4 Fag Pakhus og Vaskehus. Hele Huset med Bræddeloft , Bræddegulv i Pakhusene, ellers Siment og Stengulv. 1 Skorsten opført af brændte Sten."
 
Folketælling 1. februar 1911, Borbjerg sogn, Trabjerg.
Jeppe Jensen Led, Kjøbmand, ank. til sognet 1909 fra Ryde sogn.
Maren Jensen.
 
Ejendommens beboelse bliver få år efter Jeppe Leds tiltræden udvidet. I december 1915 fortages en ny forsikringsvurdering og i forsikringsprotokollen kan bl.a. læses følgende om stuehuset: "Tilbygget den søndre Ende 4 Fag. Og er nu indrettet med 3 Stuer, Gang, og Børnekammer, Kjøkken, Bryggers, Butik og Pakhus. Paa Loftet til søndre Ende er 2 Kamre hvert 4 Alen lang, 3 3/4 Alen dyb og 3 Alen høj. Opsat af Bræder og Kalkpudset."

Folketælling 1916, Borbjerg Kommune, Trabjerg Mølle
Jeppe Jensen Led, M, 4/10 1886, G, Husfader, Købmand
Maren Jensen Led, K, 21/12 1886, G, Husmoder
Ane Elisabeth Jensen Led, K, 14/6 1911, U, Datter
Erling Jensen Led, M, 6/2 1914, U, Søn
Aage Jensen Led, M, 29/3 1915, U, Søn
Marie Katrine Jensen (f. Laursen), K, 8/12 1852, E, Slægtning
Ane Marie Andersen Bak, K, 10/4 1897, U, Tyende

Marie Katrine er Marens mor og min oldemor. Hun boede i sine sidste år indtil sin død i 1918 hos købmandsfamilien.

Købmandsforretningen lå overfor den dengang eksisterende Trabjerg Mølle, der blev drevet af gårdmand og møller Jens Peter Brokholm, hvis familie var meget gode venner til købmands-familien.

                 Trabjerg Mølle                            Købmandsforretningen

Da sikringsstyrken under 1. verdenskrig blev indkaldt blev Jeppe  i 1915 -16 nogle måneder genindkaldt til tjeneste ved  kystartilleriet.

1921 tager Jeppe kørekort og hestejumpen bliver erstattet af en stor Chevrolet købt hos automobilfirmaet "Vulcan" i Holstebro.

Klik på billederne

1924 optræder for første gang i Jeppes regnskaber "afdrag på elektriske  installationer". Det er altså på den tid ejendommen får indlagt elektricitet.
I brandforsikringsprotokollen er der i 1927 noteret 19 Elektriske Lamper i beboelses- og butikslængen og 9 Elektriske Lamper i stald- og pakhuslængen. 

1926 beslutter vareindkøbsforeningens bestyrelse at nedlægge foreningen.


Holstebro Dagblad 9. marts 1926

Bestyrelsen består på dette tidspunkt af Jens P. Løvig, Anders Søndergaard, Andreas Madsen, Severin Nielsen, Niels Nielsen.
Jeppe køber forretningen og viderefører den som selvstændig købmandshandel.

Skøde

Folketælling 1930, Hjerm, Borbjerg Tingedal
Led, Jeppe Jensen, 4/10 1886, Jebjerg, Husfader, Købmand, Husejer
Led, Maren, K, 21/12 1886, Borbjerg S., Husmoder
Led, Erling, M, 6/2 1914, Borbjerg S., Søn, Kommis
Led, Aage, M, 29/3 1915, Borbjerg S., Søn, Medhjælper
Led, Emil, M, 21/5 1916, Borbjerg S., Søn, Medhjælper
Led, Axel, M, 23/4 1917, Borbjerg S., Barn
Led, Gerda, K, 20/12 1920, Borbjerg S., Barn
Led, Ruth, K, 1/2 1922, Borbjerg S., Barn
Led, Agnes, K, 13/4 1923, Borbjerg S., Barn
Led, Esther, K, 12/9 1924, Borbjerg S., Barn
Led, Edith, K, 4/3 1927, Borbjerg S., Barn
Dalby, Johanne Kirstine, K, 7/12 1908, Borbjerg S., Tjenestepige

Fra de gode gamle dage

Det naturlige skolevalg til købmand Leds børn var selvfølgelig den lille Trabjerg Skole, der lå knap 1 km fra hjemmet .


1932 køber Jeppe Led en ejendom på Hvamvej i Hvam Mejeriby, Matr. nr. 8 r. og opretter her en købmandsforretning. Jeppes broder, Jens Peter Led, indsættes som bestyrer af forretningen og sønnen Erling som kommis.


1934 fejres der 25 års forretningsjubilæum i Trabjerg

 

Efter et stort forretningsjubilæum i efteråret 1934 og et stort bryllup sommeren 1935 for den ældste datter Elisabeth og Sigurd - mine forældre - blev sølvbrylluppet i efteråret 1935 afholdt under mindre former.


Kilde: Holstebro Dagblad

Sølvbryllupet blev fejret i familiens kreds hos mine forældre i Aalborg, hvor billedet af familien Led og min far Sigurd Eriksen er taget

 

Sølvbryllup 1935


 

1940 sælger Jeppe Led forretningen i Hvam til to af sønnerne, Erling og Emil, i fællesskab med Erling som bestyrer af forretnin- gen.

1956
Ved Jeppes 70 års fødselsdag var det blevet til en større flok børnebørn

 

 

 1959

Kilde: Holstebro Dagblad
 

 

1960 Guldbryllup

 

 

Guldbrylluppet, der blev holdt i Skave sognegård den 24. september, blev den sidste af en række store familiesammen- komster med Maren og Jeppe som midtpunkt. Læs om festen her.

 

1960

Kilde: Holstebro Dagblad

 

I nogle år drev Maren sammen med sønnen Erling fortsat lidt handel fra forretningen. Men tiden var løbet fra en forretningstype som denne, og efter Erlings død i 1968 flyttede Maren til plejehjemmet i Hjerm, hvor hun døde året efter.

Kilde: Holstebro Dagblad

Jeppe og Maren blev begravet på Borbjerg kirkegaard.
Graven er i dag sløjfet, men gravstenen findes fortsat i lapidariet.
  

Borbjerg kirkegård 


I en beretning i Dagbladet, Holstebro, Struer den 30. Juni 1990 søges stemningen i forretningen genoplivet og beskrevet.


Forretningslokalet i dag:klik på billedet


Søskende Led med ægtefæller

 

Elisabeth      Aage            Axel

Gerda          Ruth        Agnes         Esther

Edith                Erling

                                                              (ugift) 

 

 

 

[Minder fra den gamle købmandsbutik]

[Minder fra den gamle købmandsbutik II]

[Trabjerg Skole]

[Guldbryllup]

[En beretning i Dagbladet, Holstebro, Struer]

 


 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail