Tømmeren fra Telling


Tømmeren fra Telling og hans hustru

Min hustrus farmor, Kristine Larsen, stammer fra Telling i Lerup sogn og er født på ejendommen, matr. 5b i Telling by. Den blev 27 dec. 1895 købt af hendes far, Anders Christian Larsen, kendt som "TØMMEREN FRA TELLING".

I mere end 350 år har slægten været knyttet til matr. 5. og gennem lokalhistorikeren Rønn Christensens arbejder kan anerne følges til bage til Niels Andersen, der var fæster i 1607.


Ejendommen, matr. nr. 5b i Telling by, Lerup sogn.
Anno ?

Anders Christian Larsen var søn af Lars Andersen Larsen og Marianne Jensen og født på Telling-ejendommen matr. 12, der også havde været i slægten gennem flere generationer.

24 nov. 1902 fik Anders af moderen - kort efter faderens død - skøde på matr. 12 (?12a?) og Jarmsted matr. 3r i Tranum sogn. Hans samlede ejendom er herefter opgjort til 14,01 ha eller ca 25½ td. land.

Folketælling 1880 viser følgende:
Hjørring, Øster Han, Lerup, Telling By, Lerup Sogn, Et Huus, 9
Lars Andersen Larsen, 46, Gift, Huus Eier og Invalid, Lerup Sogn
Mariane Jensen, 44, Gift, hans Hustru, Lerup Sogn
Anders Christian Larsen, 16, Ugift, Deres Søn, Lerup Sogn
Karen Jensen, 76, Enke, , Lerup Sogn - (Hustruens moder)

Anders' far, Lars Andersen Larsen, deltog i krigen i 1864, hvor han blev alvorlig såret under slaget ved Dybbøl og levede senere hovedsageligt af sin krigsinvalidepension. Han dør 1902 og hans enke, Marianne, bor herefter alene i det gamle hus på matr. 12 indtil hun dør i 1912.

Folketælling 1911
Hjørring, Øster Han, Lerup sogn, Telling Matr nr. 12
Marianne Jensen, K, 23-4-1835, Folkekirken, E, Husmoder.

Om Anders viser folketællingen i 1901 følgende:
Hjørring, Øster Han, Lerup, Telling By, Lerup Sogn, , Matr nr. 5b
Anders Christian Larsen, M, 29-1-1864, G, Folkekirken, Lerup sogn, , Husfader, Husmand, Landbrug,
Kirstine Johanne Christensen, K, 30-11-1858, G, ", Tranum sogn, Ankom til sognet 1885, Husmoder
Marianne Larsen, K, 17-9-1891, U, Barn
Ane Kathrine Larsen, K, 8-6-1894, U, Barn
Kristine Larsen, K, 5-2-1896, U, Barn
Lars Andersen Larsen, M, 29-9-1898, U, Barn
5 levende børn i ægtesabet, 1 dødt barn.

Den ældste datter Dorthea Kathrine, der ved folketællingen i 1901 er 15 år, er formentlig "ude at tjene".

I folketællingen fra 1911 er så den sidste datter kommet med:
Hjørring, Øster Han, Lerup sogn, Telling Matr nr. 5b,
Anders Christian Larsen, M, 29/1/1864, G, Folkekirken, Telling, , Husfader, Landbruger
Kirstine Johanne Christensen, K, 30/11/1858, G, Telling, Husmoder
Kristine Larsen, K, 5/2/1896, U, Lerup sogn , Barn
Lars Andersen Larsen, M, 29/9/1898, U, Lerup sogn, Barn
Magdalene Larsen, K, 7/3/1801, U, Lerup sogn, Barn

Fra folketællingen i 1921 har vi følgende oplysninger:
Navn: Anders Chr. Larsen; Køn: M
Fødselsdato: 29-1; Fødeår: 1863
Stilling i husstanden: Husfader; Civilstand: Enke
Erhverv: Landbrug
Fødested: Lerup; Sogn: Lerup; Herred: Øster Han
Amt: Hjørring; Stednavn: Telling
Husstands-/familienr: 55; Matrikel: 5b
Trossamfund: Folkekirken

Hjørring, Øster Han, Lerup, Telling, 5b, 55, FT-1921
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Anders Chr. Larsen, Enke, Husfader, Landbrug, Lerup
Jens P. Jensen, Gift, Husfader, Landbrug, Vested; (Svigersøn)
Mariane Jensen, Gift, Husmoder, Landbrug, Lerup; (Datter)
Svend Nielsen, Ugift, Barn, Lerup
Johannes Kr. Jensen, Barn, Lerup

Anders' kone, Kirstine, døde i 1916 og Anders dør i 1944.

Når Anders skulle besøge datteren og svigersønnen på Kærgården, i Nørøkse Kær, Kristine og Peder Christiansen Brander, vandrede han i sine træsko de ca 12 km fra Telling og samme tur tilbage.


Anders og svigersønnen ved Kærgården

Sønnen Lars Andersen Larsen fik 14.01.1925 skøde fra faderen på hjemmet i Telling (matr. 5b), men boede senere i Vindblæs.

   

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail