Tingskovbrohus i Ryde sogn

Stedet hedder idag Tindskov

Ginding herred

 

Peder Langballe Iversen kom til Ryde sogn i 1857. Året efter køber han kort før han gifter sig en lille ejendom af Peder Sørensen i Sønder Kragelund for 850 Rigsbankdaler.  Skødet tinglyst 14 januar 1859.

 

Ejendommen lå lige nord for broen over Helle Å på Holstebrovejen mod Vinderup.

 

Her opførte Peder Langballe Iversen "Bygninger, dels af Grundmur og dels af Bindingsværk med Muur og Tegltag, indrettet til Beboelse, Smedeværksted og Avlsbrug, forsikret i Brandkassen for Landbygninger for 1086 Rd."

Kilde: Hjerm-Ginding Herreders Skøde og Panteprotokol 1858-1861, pag. 268-269.

 

Klik på billedet

Tingskovbrohus

Kortet er sendt 1907.

 

Et lille vandhjul trak boremaskine, blæsebælg, forhammer og slibesten med mere. I den vandrige å lod det sig gøre ved et lille vandfald at få vandhjulet til at køre rundt og rundt.

 

Peder Langballe Iversen virkede her, som både husmand og smed, ligesom faderen og mange andre før ham. Fire af familiens otte børn blev født i de år, de boede her.

Folketælling 1860

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Tingskovhuus
Peter Langballe Iversen 27 Gift Smed, Huusfader Nissum
Juliane Andersen 30 Gift hans Hustru Houe
Iver Iversen 1 Ugift deres Barn her i Sognet
Mads Jensen 23 Ugift Smedesvend Nissum
Jens Jensen 18 Ugift Smedelærling Handbjerg

Først på året 1867 solgte Per Iversen Thingskovbrohus til sin smedesvend Jens Nielsen fra Ranum og købte en smedie lidt længere inde i landet, Brødbæk Mølle i  Borbjerg sogn.

 

Som kommentar til folketællingen for Tingskovbrohus i 1880 hvor Jens Nielsen stadig bor der, er anført:

"Smeden blev kaldt 'Æ Vandsme' og huset lå på nordsiden af vejen Vinderup-Holstebro og østsiden af Helle Å."

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail