Svenstrup Hougaard, en ryttergård

i Sahl sogn

 

Ginding herred

 

 

En tip6 oldefar Anders Christensen Salling var rytterbonde i Sahl sogn - fæstebonde på et af Kronens ryttergodser.

 

   1 Anders Christensen Salling f. ca 1631 d. 1713
     2 Maren Andersdatter d. 1722
       3 Zidsel Christensdatter f. 1701 d. 1782
         4 Jørgen Christensen Møller f. 1729 †d. 1770
           5 Zidsel Marie Jørgensdatter f. 1758 d. 6 feb 1841
             6 Maren Christensdatter f. 18 nov 1803 d. 24 nov 1859
              7 Peder Christian Sørensen f. 2 feb 1848 d. 3 jan 1924
                8 Maren Sørensen f. 22 dec 1872 d. 25 mar 1943
                  9 Sigurd Eriksen f. 29 aug 1907 d. 6 maj 1980
                   10 Hans Henning Eriksen f. 11 maj 1944

 

 

1686. Jordebog over ryttergods i Lundenæs amt

Protokol ved Hr Obriste Schwanewedis Regimente (1. jyske)

Sahl sogn, Svendstrup Hofgrd:

 

No Bøndernes navne Matr. Hartkorn Bøndernes og Bygningernes tilstand
182

   Anders

   Christensen

     4-6-”-”-

Bl.a.:

Har 4 Bæster, 3 Kiør, 2 Stude, 2 Ungnøed, 2 Kalfe, 10 Faar, 4 Lamb, 1 Svin. Bygningerne: Stuehuus 13 fag, Ladehus 21 fag, Staldhus 12 fag, Fæhus 18 fag, Wogenhus 4 fag. Bruger gord. Bonden ved magt.

183

   Christen

   Christensen

      4-6-”-”-

Bl.a.:

Har 3 Hopper, 1 Føl, 3 Kiør, 3 Ungnøed, 3 Kalfe, 8 Faar, 3 Lamb, 2 Svin, 1 Bistad. Bygningerne Stuehus 19 fag, Ladehus 22 fag, nog et Ladehus 12 fag, ? Wogenhus, et Fæhus med Stald 12 fag, et Rytterhuus med med Skorsteen udi 8 fag. Bruger gord og Bonden ved magt.

Den til gården knyttede officer/rytter er en Albret Hansen, som formentlig bor i Christen Christensens rytterhus.

Kilde: Rtk. Kammerkancelliet 1679-1771. 2215.103, 2215.104

 

 

1688. Chr V's Matrikel, Sahl sogn, Suenstrup Bye. Markbog.
Kongl Maytz. Ryttergodtz. Anders Cristensen og Cristen Cristensen i Hougaarden, 1 gaard

 

Svendstrup Hovgaard bestod altså af to halvgårde med med fæsterne Anders Cristensen og Cristen Cristensen, også kendt som hhv. Anders Salling og Cristen Hougaard.

Anders Sallings datter, Maren Andersdatter, bliver gift med Cristen Hougaard og med deres datter Zidsel Christensdatter, der er tip4 oldemor, fortsætter anelinien på Store Ryde Mølle.

Kirkebog Sahl sogn.
1713. Dom. 20 Trin begrafved Anders Christensen Hougrd. Æt. 82

 

Kirkebog Sahl sogn.
1715. Dom. 1. Trinit. blef Christen Christensen Hougrd. begrafved. Æt. 68 Aar 6 mdr.

1717. 27. Dec. Skøde til Christen Linde til Wolstrup - for 2245 Rd. 5 Kroner, hvoraf den ene Halvdel er betalt til til Viborg Amtstue og den anden Halvdel fyldestgjort ved Køberens til Kronen udgivne Panteobligation - paa følgende Gods, som er bortsolgt ved offentlig Auktion over en Del af 1. og 5. Jyske Regimenters Ryttergods samt det ved Amtstuerne beholdne strøgods i Jylland: [af 1. Regiments Ryttergods] i Lundenæs og Bøvling Amter , blandt andre gårde:
I Ginding Hd., bl.a. i Sahl S. 1 G. kaldet Svenstrup Hougaard, Htk. 10-7-2-2 [à 52½ Rd. Td., er 575 Rd. 30],
Kilde: Kronens Skøder på afhændet og erhvervet jordegods i Danmark fra Reformationen til nutiden.

Svenstrup har været en Hovedgaard, der ejedes af Herman Knudsen, hvis broder væbneren Chr. Luggi 1378 pantsatte den til Ribe Bispestol, som senere af ham og Jens Pors fik ejendommen tilskødet. 1388 skænkede bisp Jens Mikkelsen den til Ribe Domkapitel, som forlenede den til Jens Juel. 1492 nævnes Erik Pallesen Juel i Svenstrup Hovgd. Endnu i 1660 lå den under Domkapitlet, men 1688 var den (11 tdr. hartk.) udlagt til ryttergods og beboet af to bønder. Kongen skødede den 1717 for 575 Rdl. til Christen Linde til Volstrup og 1770 var den delt i 2 Gaarde, den ene under Volstrup, den anden under Handbjerg Hovgd.
Ved Svenstrup lidt n.f. vejen til Sevel laa indtil dette århundredes begyndelse voldstedet Svenstrup Vold. Dette indtil sin fuldstændige ødelæggelse så interessante lille borganlæg bestod af en borgbanke (Diam. foroven ca. 10 m) m. stejle sider, omgivet af en lavning, der gennemflydes af en bæk, som formodentlig tidligere har stået under vand. På borgbankens top skal der være fundet murbrokker. På det højere liggende land n. herfor skal der have ligget en større gård, Svenstrup Hovgaard, Formentlig den lille borgs ladegård.
Kilde: Trap Danmark, Ringkøbing amt, Sahl sogn.

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail