Forpagter på Stubbergaard

 i Sevel sogn

Ginding herred

 

En tip4 oldefar Christen Christensen Jedskov, var forpagter på Stubbergaard i Sevel sogn. 


     1 Christen Christensen f. 1705 d. 1746  
        2 Anne Christensdatter f. ca 1737 d. 23 jan 1824
          3 Niels Povelsen f. 1761 d. 10 aug 1833  
            4 Jens Nielsen f. 1805 d. 23 sep 1889  
              5 Kristiane Jensen f. 25 mar 1845 d. 15 sep 1914  
                6 Maren Sørensen f. 22 dec 1872 d. 25 mar 1943
                  7 Sigurd Eriksen f. 29 aug 1907 d. 6 maj 1980  
                    8 Hans Henning Eriksen f. 11 maj 1944 


Christen, der stammede fra ejendommen Jedskov i Ryde sogn, var gift med tip4 oldemor Karen Knudsdatter.

Christen dør 1746 og den 3. juni indkalder Karen slægtninge til et samfrændeskifte efter Christen, der indledes således:

Anno 1746 den 14 Juni haver vi underskrevne Sl. Christen Christensen Jedschou forrige Forpagter på Stubergaard, hans Broder og Systrers Mænd, nafnl Jens Christensen Jedschou af Biert i Sahl sogn og Niels Frandsen i Bøge samt Knud Jensen Jedschou begge den Sl. Mands Systrers Mænd, boende udi Ryde Sogn efter en os fra bemt. Efgl. Christen Christensen Hustru Karen Knudsdatter Raae med Lauværge dend 3 Juni sidst tilstillede Begiæring og Skrivelse indfundet os paa Stubergaard for at forrette og slutte en Skifte Forhandling og Ligning imellem bemt. den Sal. Mands efterlatte Enke, og deres sammen aflede 5 Børn nemlig: 1 Søn Christen Christensen 12 Aar, Johanne Christensdatter 10 Aar,  Anne Christensdatter 8 Aar, Mette Christensdatter 4 Aar og Kirsten Christensdatter 1½ Aar.

Boet registreres og vurderes af samfrænderne (familie) til 1153rd 5m 8sk. 

Det bemærkes dertil i skiftet at foruden dette, har Enken for nogen Tiid siden tilkiøbt sig en Bondegaard i Baarberg S. Baarberggrd. kaldet, som hun for hendes nye beboelse beholder og selv af hendes tilfaldne Hoved Lod betaler, hvorfor den ei hermed til Indtægt eller Afgang anføres.

Kilde: Lundenæs og Bøvling amters skifteprotokol pag. 718b. Film 9925

 

Om Stubbergaard hedder det:

Stubbergaards bygninger var omkring 1800 i meget ringe forfatning. 1805 nedbrændte en af længerne og i løbet af 1800-tallet blev de øvrige bygninger nedbrudt.

1849 opførtes Ny Stubbergaard ca. 2 km nordvest for det gamle kloster.

Kilde:http://www.vinderup-egnshistorie.dk


Christen må altså have været forpagter på den gamle gård, Stubber kloster, nede ved Stubbergaard sø.

Klik på billedet

  

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail