Knud Jensen Siig

 i Sahl sogn

Ginding herred

 


      1 Knud Jensen Siig f. ca 1750 d. 5 jul 1826 
        2 Marie Katrine Knudsdatter f. 26 dec 1782 d. 9 jul 1848 
          3 Ellen Marie Thomasdatter f. 26 apr 1808 d. 6 jan 1893 
            4 Marie Cathrine Laursen f. 8 dec 1852 d. 25 jan 1918 
             5 Maren Jespersen f. 21 dec 1886 d. 6 apr 1969 
               6 Anna Elisabeth Jensen Led f. 14 jun 1911 d. 6 dec 1978 
                 7 Hans Henning Eriksen f. 11 maj 1944 Tip3 oldefar Knud Jensen Sig var selvejergaardmand i Sahl sogn.
Tip3 oldemor Mette Christensdatter kom fra Hjermgaarde i Hjerm sogn.

Kirkebog Hjerm sogn. 
1781. d. 13 Juli. Troloved i Hierum. Knud Jensen af Saahl og Mette Xstensd af Vester Hierumgaard

Kirkebog Hjerm sogn. 
1781. d. 31 Augusti Knud Jensen af Sahl og Mette Christensd. af Hierumgaard copulered.

Folketælling 1787
Ringkøbing, Ginding, Sahl, Sahl by
Knud Jensen, 30, Gift, Husbond, Bonde og Gårdbeb
Methe Christensdåt., 44, Gift, Madmoder
Marie Cathrine Knuds Dåtter, 5, Barn
Mariane Knuds Dåtter, 3, Barn
Jens Knudsen, 1,Barn
Anne Jens Dåt:, 20, Ugift
Johan Jens Dat., 11

Folketælling 1801
Ringkøbing, Ginding, Sahl, Nyegaarde
Knud Jensen, 53, Gift, Huusbond, Bonde og gaardbeboer
Mette Jensdatter, 50, Gift, hans kone
Mette Cathrine Knudsdatter, 16, Ugift, Deres børn
Mariane Knudsdatter, 14, Ugift, Deres børn
Jens Sørensen, 56, Gift, Tjenestekarl

1803. Knud Jensen Siig låner min tip2 oldefar Jesper Jensen 298 rd i forbindelse med købet af hans fæstegård. Ø. Hedegaard i Handbjerg sogn.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog, Book No 5,  1802-1804. pag 183. M-Film 28.832.

1826. Knud Jensen Siig, Sahl død den 5 Juli og begravet den 13 Juli 1826 i Sahl. Selvejergaardmand i Nørre Sahl. 76 Aar.

Aar 1826 den 6 Juli anmeldte Hans Skoulund i Sahl Sogn at hans Svigerfader Fæstegaardmand Knud Jensen Siig af Sahl er død den 5 dennes. Myndige Arvinger, derfor intet Skifte. [der står Fæste- gaardmand ?]
Kilde: Skifteprotokol Hjerm-Ginding herreder 1825-1830, bog nr 7., pag 216. M-Film 9763

Ejede ved sin død bl.a. Matr 17 og andel i 33b i Sahl by, jf. kms' matrikelkort.


Klik på kortet


1830 dør Tip3 oldemor.

Kirkebog Sahl sogn. 
1830. Død 1 Februar, begravet 14 februar. Mette Christensdatter Siig. Enke af forhen afdøde Knud Siig Nør Sahl. Opholdende sig i Øster Skoulund, 86 Aar.

Opoldt sig ved sin død hos datteren Mariane Knudsdatter i Østerskovlund.

Folketælling 1834
Ringkoebing, Ginding, Sahl, Nørre Goderum, en Gaard kaldet Østerskovlund
Hans Christian Pedersen 55  Gift  Gaardmand 
Mariane Knudsdatter 49  Gift  Kone 
Mette Hansdatter 19  Ugift  deres Børn 
Maren Hansdatter 17  Ugift  deres Børn 
Anne Hansdatter 15  Ugift  deres Børn 
Knud Hansen 12  Ugift  deres Børn 
Søren Hansen 9  Ugift  deres Børn 
Thue Hansen 9  Ugift  deres Børn 
Niels Hansen 4  Ugift  deres Børn 

1831. Dødsanmeldelse. 
Anmeldelse No. 3
Vi underskrevne eeneste og myndige Arvinger efter vores afdøde Svigermoder Aftægtsenke Mette Christensdatter af Sahl Sogn, der uden Skiftehold har tiltraadt  bemeldte Afdødes Boe anmelder hermed hvad vi dermed arveligen er tilfalden saaledes:
Den Afdøde eiede en Capital efter Obligation af
11te November 1821, stor                               298 rbd Sølv.
Derimod var Hun Boet skyldig til en Tjenestekarl
hun havde havt                                              99 rbd 2 mark.
Igjen i Sølv                                                  198 rbd 4 mark.
Indbetales i den Kongelige Kasse Amtstue i Holstebroe den med Forord. 8 Febr. 1810 paabuden ½ pC afgift med 1Rbd Sølv mod prima og sequnda Quitteringer paa 2de ligelydende Anmeldelser, Hvis Rigtighed vi med Eed vil bekræfte dersom forlanges.
Sahl Sogn, d. 11te Januarii 1831
Thomas Christensen  -  Hans Christian Pedersen

For anmeldte 1 Rbd rede Sølv meddeles hermed prima Quittering.
Holstebro Amtstue d. 12te. Janu. 1831  -  Skierbec.
Kilde: Skifteprotokol. Hjerm-Ginding Herreder 1830-1838. Book No 10, pag. 76. Film RA 9764.

 

  

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail