Scheels og Vallø

Hospital

 

Kilde: Dan Pedersen, Scheels og Valløs Hospital 1641-1981, udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, Herfølge 200.

Med forfatterens tilladelse.

 

 

Godsejeren Christen Skeel på Vallø (1603 - 1659), der beskrives som forstående og retfærdig overfor godsets bønder og ansatte, bestemte 1641, at der i Herfølge skulle oprettes en skole og et "hospital" for godsets undergivne.

Hospital var dengang betegnelsen for det vi nu nærmest vil kalde et plejehjem, men der var dog ingen pleje at få. Folk fik bolig, ildebrændsel og lidt at købe mad for. Derudover måtte de hjælpe hinanden, så godt de kunne.

 

 

Scheels Hospital tegnet af

Carl von Schmidt-Phiseldeck (1847-1917)

 

 

Hospitalet eksisterede gennem tiderne i forskellige bygninger omkring kirken i Herfølge, og i perioden 1729-1816 oprettedes tillige Vallø Hospital.

 

Udover at fungere som "plejehjem" for fattige ældre, husede hospitalet også andre som var ude af stand til at klare sig selv, herunder fattige, forældreløse børn og sindslidende personer.

 

Flere aner i slægten har i deres alderdom opholdt sig på disse hospitaler.

 

Tip6 oldefar Hans Olsen, der ifølge kirkebogen var skræder, døde 1757 som 80 årig på Vallø Hospital.

 

          1 Hans Olsen 1677-1757 
               2 Karen Hansdatter 1711-1802 
                  3 Else Pedersdatter 1740-1797 
                     4 Karen Nielsdatter 1773-1857 
                        5 Hans Johansen 1805-1866 
                           6 Johanne Marie Hansen 1838-1901 
                              7 Marie Christine Hansen 1864-1930 
                                 8 Karl Ferdinand Dankelev 1897-1972 
                                    9 Karen Eva Dankelev 1920-2005 
                                       10 Ingrid Brander 1947-

 

Tip3 oldemor Ane Olsdatter boede som enke og døde 1847 på Scheels Hospital og tip3 oldemor Karen Nielsdatter boede ligeledes som enke og døde 1857 samme sted. 

Deres børn Else Marie Christensdatter og Hans Johansen blev gift og fik bl.a. datteren Johanne Marie Hansen.

 

1 Ane Olsdatter 1778-1847 
2 Else M. Christensdatter 1809-1869 
1 Karen Nielsdatter 1773-1857 
2 Hans Johansen 1805-1866

                      3 Johanne Marie Hansen 1838-1901

                         4 Marie Christine Hansen 1864-1930 
                            5 Karl Ferdinand Dankelev 1897-1972

                               6 Karen Eva Dankelev 1920-2005 

                                  7 Ingrid Brander 1947-                

 

Folketælling i 1845

Praestoe, Bjæverskov, Herfølge, Herfølge Bye, Scheels Hospital.
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Thrine Clausdatter 44 Ugift Hospitalslem og almissenydende Hasle sogn
Cathrine Pedersdatter 66 Enke Hospitalslem og almissenydende
Lisbeth Thomasdatter 69 Enke Hospitalslem og almissenydende Vibye sogn
Ane Olsdatter 72 Enkemand Hospitalslem og almissenydende Lidemark sogn
Karen Rasmusdatter 66 Ugift Hospitalslem og almissenydende Holtug sogn
Lovise Andreasdatter 68 Enke Hospitalslem og almissenydende Skjelskjør
Karen Nielsdatter 72 Enke Hospitalslem og almissenydende
Stine Nielsdatter 46 Enke Hospitalslem og almissenydende Faxøe sogn
Bente Cathrine Christiansdatter 72 Enke Hospitalslem og almissenydende Haarløv sogn
Ane Boesdatter 68 Enke Hospitalslem og almissenydende Fyen
Kirsten Christensdatter 81 Enke Hospitalslem og almissenydende
Johannes Hansen 64 Enkemand Almissenydende Tersløv sogn
Søren Christophersen 63 Ugift Almissenydende Svogersløv
Johanne Larsdatter 69 Ugift I daarekiste, hospitalslem og almissenydende Endersløv sogn
 

I 1870 satte man en større ombygning i værk af den bygning som tidligere havde rummet Vallø hospital, og fra 1871 og frem til 1981 fungerede den som et tidssvarende plejehjem. Bygningen blev herefter indrettet som pensionistboliger for ansatte under Vallø Stift eller folk med tilknytning til stiftet.

 

 

Scheels Hospital 1910-20

 

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail