Skrædderen

fra Ryde


 

Min oldefar, Esper Christian Eriksen, var skrædder og husmand i Ryde. Han var født i nabosognet Handbjerg som søn af tømrer/snedker og husmand Erik Christensen. Allerede i 1904 mistede han sin  hustru, Jensine Jensen, hvis aner var smedefamilien fra Bjerth og smeden fra Ryde. Hun blev kun 53 år og Esper fortsatte sit virke i Ryde Kirkeby med sin datter, Emma, som husbestyrerinde.

 

Esper Christian Eriksen

 

Fra 1888 - 1921 boede familien på Rydbjergvej 19, "Øster Ravnshøj", hvor Esper samlede en lille ejendom. 1920 byggede Esper huset "Solhjem" på Skolevænget 3A.

 

 

Klik på biledet Ravnshøj 1947

Kilde: Aalborg Luftfoto © Det kongelige BibliotekSolhjem


 

 

Klik på et billede

 

 

Esper Christians Eriksens børn

 

Espers ældste barn, min bedstefar Jens Marinus Eriksen, nedsatte sig som skrædder i nabobyen Borbjerg.

 

Erik Christian Eriksen blev udlært som snedker, men valgte livet som landmand på Ny Spangsmose i Tvis sogn.

 

 

 

Maren Eriksen gik i faderens fodspor, arbejdede som syerske,  blev gift med skræddersvend Eskild Marthinus Christensen og boede i Århus.

 

 

Kristine Eriksen boede omkring 1950 i Lund ved Horsens, Tamdrup sogn.

 

 

Agnes Marie Eriksen blev gift med Christian Frederik Christiansen Koch fra Dannemare på Lolland. Christian Koch var et par år i lære som mejerist på Sevel mejeri og det var sikkert her han lærte Agnes at kende. Christian Koch forlod mejerigerningen og blev brugsuddeler. I flere år havde parret brugsen i Dannemare på Lolland, hvorefter Christian Koch blev sparekassebestyrer i Dannemare.

 

 

 

Emma Christine Jensine Eriksen blev aldrig gift og levede som husbestyrerinde for sin far i Ryde Kirkeby.

 

 

 

Jens Jensen Eriksen blev heller aldrig gift. Han udlærtes som tømrer, videreuddannede sig til konstruktør og arbejdede i flere år under professor Anker Engelund ved byggeriet af Guldborgsundbroen (indv. 1934), den første Lillebæltsbro (indv. 1935) og Oddesundbroen (indv. 1938).

 


 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail