Refsgaard i Salling

 

Hindborg herred

 

I mange generationer har ejendommen Refsgaard i Volling sogn, en gård med vandmølle, været knyttet til samme slægt.

 

Klik på et billede

 

Min tip5 oldefar, Mads Lydersen (1672-1748), er fundet som den tidligste på ejendommen, der oprindelig hed Refshoved og bestod af 2 halvgårde.

         

                1. Mads Lydersen 1672-1748

                   2. Lyder Madsen 1704-1765

                     3. Barbara Lydersdatter 1746-1801

                       4. Anne Elsebeth Vistisdatter 1788-1862

                         5. Peder Jeppesen 1820-1893

                           6. Ane Kirstine Pedersen 1852-1937

                             7. Jeppe Jensen Led 1886-1960

                               8. Anna Elisabeth Eriksen 1911-1978

                                 9. Hans Henning Eriksen 1944-

 

I følge Chr.V's matrikel ejes ejendommen i 1683 af en Jens Rosenkrantz, formentlig Jens Rosenkrantz (1640-1695) af Rewentlow-slægten. Efter en række ejerskifter køber Hans Henrik Jørgensen til Stårupgård ejendommen i 1761.

 

1769 Køber de to fæstere på ejendommen Mads Lydersen (1734-1816) og Peder Madsen Refsgaard til selveje og i 1808 deler de ejendommen i Refsgaard og Øster Refsgaard.

 

Mads Lydersen (1734-1816) er barnebarn af ovennævnte tip5 oldefar af samme navn og broder til min tip3 oldemor Barbara Lydersdatter.

 

Barbara bliver 1781 gift med Visti Nielsen og de bosætter sig i  nabosognet Brøndum. Visti forsvinder? inden folketællingen i 1787. Et rygte vil vide at Visti ved pinsetid 1784 forsvandt med deres gravide tjenstepige, Johanne Hansdatter. 


Folketælling 1787

Viborg, Hindborg, Brøndum, Brøndum Bye
Barbara Lÿdersdatter, 42, Enke, Madmoder, Nærer sig som gaardbruger
Lÿder Wistesen, 4, Ugift, Hendes ægtesøn
Karen Wistesen, 5, Ugift, Hendes ægtedatter
Jens Thøgersen, 40, Ugift, Tjenestefolk
Christen Nielsen, 10, Ugift, Tjenestefolk
Maren Jensdatter, 28, Ugift, Tjenestefolk

 

1788 bliver Barbara gift med Jens Thøgersen i Brøndum kirke.

 

Folketælling 1801

Viborg, Hindborg, Brøndum, Brøndum by
Jens Thøgersen, 57, Gift, Husbonde, Selvejerbonde og gårdbeboer
Barbara Lydersdatter, 55, Gift, Hans kone
Lyder Wistisen, 17, Ugift, Hendes barn
Karen Wistisdatter, 19, Ugift, Hendes barn
Ane Jensdatter, 12, Ugift, Deres datter
Johanne Nielsdatter, 11, Ugift, Tjenestepige
 

Barbara dør i maj 1801.

 

Refsgaard overtages af Barbaras broder, Mads Lydersen (1734-1816) og fortsætter i slægtens eje op til vore dage. I 1964 sidder 8. generation, Frederik K. Refsgaard, på ejendommen.

 

 

De politisk aktive

 

Barbaras brodersøn, Lyder Madsen 1766-1836, født på Refsgaard, er i 1801 sognefoged i Brøndum sogn

 

Folketælling 1801

Viborg, Hindborg, Brøndum, Brøndum by
Lyder Madsen, 35 , Gift, Husbonde, Selvejerbonde, gårdbeboer og sognefoged,
Lisbeth Andersdatter, 30 , Gift, Hans kone
Mads Lydersen, 12 , Ugift, Deres barn
Mariane Lydersdatter, 10 , Ugift, Deres barn
Anders Lydersen, 4 , Ugift, Deres barn
Ane Marie Lydersdatter, 2 , Ugift, Deres barn
Ane Espersdatter, 22, Ugift, Tjenestepige [formentlig min tip2 oldemor]

Mads Andersen, 32 , Ugift, Tjenestekarl
Niels Pedersen, 21 , Ugift, Tjenestekarl
Anders Erichsen, 67, Gift, Husbondens kones fader, Har aftægt af gården
Ane Pedersdatter, 61 , Gift, Hans kone
 

Lyder Madsens søn, Peder Lydersen, bliver valgt til Den Nørrejydske Stænderforsamling i Viborg, der sammen med stænderforsamlingerne i Itzehoe for hertugdømmerne og i Roskilde for østifterne var en forløber for det folkestyre, som kom med grundloven af 1849.

 

Folketælling 1845

Viborg, Hindborg, Hvidbjerg, Bønding, En gaard
Peder Lydersen, 42, Gift, Gaardmand og stænderdeputeret, Brøndum sogn Viborg amt
Maren Andersdatter, 45 , Gift, Hans kone, Hindborg sogn
Lyder Pedersen, 13 , Ugift, Deres børn, Heri sognet
Anders Pedersen, 11 , Ugift, Deres børn, Heri sognet
Peter Wilhelm Petersen, 10 , Ugift, Deres børn, Heri sognet
Elisa Pedersdatter, 9 , Ugift, Deres børn, Heri sognet
Mariane Pedersdatter, 7 , Ugift, Deres børn, Heri sognet
Mathilde Pedersdatter, 5 , Ugift, Deres børn, Heri sognet
Elisabeth Kirstine Pedersdatter, 4 Ugift, Deres børn, Heri sognet
Jens Pedersen, 2 , Ugift, Deres børn, Heri sognet
Peder Sørensen, 26, Ugift, Tjenestefolk, Sahl sogn
Jens Jensen, 30, Ugift, Tjenestefolk, Eising sogn
Ane Andersdatter, 32, Ugift, Tjenestefolk, Wolling sogn

 

Peder Lydersens broder, Jens Lydersen var også politisk aktiv:

 

Folketælling 1845

Viborg, Hindborg, Brøndum, Brøndum bye, En gaard
Jens Lydersen, 31 , Gift, , Gaardmand og formand for sogneforstanderskabet, Heri sognet
Karen M Pedersdatter, 28 , Gift, , Hans kone, Heri sognet
Elisabeth Jensen, 2 , Ugift, , Deres datter, Heri sognet
Peder Nielsen, 23 , Ugift, , Tjenestefolk, Wolling sogn
Anders Pedersen, 20 , Ugift, , Tjenestefolk, Haasum sogn
Mette Wistisdatter, 26 , Ugift, , Tjenestefolk, Dommerby sogn

Folketælling 1850

Viborg, Hindborg, Brøndum, Brøndum Bye, En gaard
Jens Lydersen, 37, Gift, Sognefoged, gaardmand, huusfader, Brøndum Sogn
Karen Marie Pedersen, 32 , Gift, , Hans Kone, Brøndum Sogn
Elisabeth Jensen, 7 , Ugift, , Deres barn, Brøndum Sogn
Peder Nielsen, 27 , Ugift, , Tjenestefolk, Volling Sogn
Niels Christian Stephansen, 26 , Ugift, , Tjenestefolk, Lem Sogn
Melchior Stephansen, 15 , Ugift, , Tjenestefolk, Lem Sogn
Mette Marie Vistisen, 30 , Ugift, , Tjenestefolk, Dommerbye Sogn
 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail