Smeden fra Ryde

 

Ginding herred

 

 

Tipoldefar Jens Jensen var af smedefamilien fra Bjert og uægte barn af tip2 oldemor, Anne Cathrine Jensdatter. Han bliver bliver 1843 gift med datteren i Oushøihus i Ryde sogn, Maren Christensdatter, og nedsætter sig her som smed. 1849 overtager han svigerfaderens gaard Oushoishus i Ryde sogn med  svigerforældrene på aftægt.
 
Folketælling 1850
Ringkoebing, Ginding, Ryde, Oushøihuus, et huus
Jens Jensen 28 Gift Huusmand, smed, huusfader Sahl sogn
Maren Christensdatter 38 Gift Hans kone Dybe sogn, Rk. amt
Christen Skibsted Knudsen 10 Ugift Deres børn Meirup s., Rk. amt
Niels Jensen 7 Ugift Deres børn Her i sognet
Bodil Cathrine Jensen 4 Ugift Deres børn Her i sognet
Bodil Christine Jensen 2 Ugift Deres børn Her i sognet
Christen Skibsted Nielsen 69 Gift Aftægtsmand, der forsørges af huusfaderen Hygom s., Rk. amt
Ane Cathrine Christensdatter 65 Gift Hans kone, der forsørges af huusfaderen

 

Folketælling 1860

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Oushøihuus
Jens Jensen, 38, Gift, Smed, Huusfader, Sahl, Ringkjøbing Amt
Maren Christensen, 48, Gift, hans Hustru, Dybe, Ringkjøbing Amt
Bodil Cathrine Jensen, 14, Ugift, deres Børn, her i Sognet
Jensine Jensen, 8, Ugift, deres Børn, her i Sognet
Jens Jensen, 5, Ugift, deres Børn, her i Sognet
Jens Christian Jensen, 1, Ugift, deres Børn, her i Sognet
Ingeborg Kirstine Nymann, 28, Ugift, Tjenestepige, Hjerm Ringkjøbing Amt [Efternavnet må være Nygaard]

Kirkebog Ryde sogn
Død 7 April 1860 og begravet 14. April Maren Christensdatter, Smed Jens Jensens Hustru af Oushøihuus, født i Dybe sogn hvor Faderen var Gaardmand, Alder 47 11/12.

 

Jens Jensen hørte på det tidspunkt til den sekteriske lægmands-bevægelse "dømmerne" eller "Jens Haus parti".
Hustruen efterlod sig udover manden en 6-årig søn. Enkemanden har  åbenbart haft svært ved at overskue den nye situation, for han tillod at sønnen flyttede i huset hos morbroderen Jens Hau, dømmernes fører.
"- men da han senere ophørte at tage Del i de sekteriske Forsamlinger og det blev ham klart, hvilken Vildfarelse han havde været hildet i, og derfor maatte faa Betænkelighed ved at lade sin Søn opdrage af en Mand, der ansaa det for sin Pligt at lære ham at forbande sin Fader, og kaldte ham et Djævelens Barn, fordred han gentagne Gange, Drengen tilbage, men forgjæves".
I stedet for at sende sønnen hjem til den frafaldne fader, havde Jens Hau sendt ham til Mads Gudel i Tjørring sogn ved Herning, hvor dømmerne også havde en stærk kreds.

På Jens Jensens vegne greb pastor Davidsen ind og henvendte sig til provsten, for at formå øvrigheden til at sørge for at drengen kom hjem. Samtidig lagde Davidsen ikke skjul på, at her var en lejlighed til at give Jens Hau en tiltrængt lærestreg, han der "ved sin vilde Fanatisme har forstyrret mange Familiers huslige Fred". Desværre findes ingen breve i kopibogen, som kan fortælle eftertiden hvorledes denne sag endte; dens blotte eksistens kan dog i sig selv udtrykke meget om de spændinger, der hat været i den tids Ryde.


Kilde: Kaj Jensen og Mads Bøge. Ryde Sogn 1796 - 1996. Fra selvejerbonde til herregårdsbonde. To hundrede års landsbyliv beskrevet. Vestjydsk Forlag - Vinderup 1997.
 

Jens Jensen havde flere små børn og sørger derfor hurtigt at blive gift igen.

 

Kirkebog Ryde sogn 1853 - 1876, Copulerede.
6 Juli 1860. Enkemand (af første Ægteskab) Gaardmand og Smed Jens Jensen af Oushoihuus (født 7 juli 1822). Pigen Bodil Marie Elisabeth Jensdatter (født 4 Oct 1828). Forlovere: Huusmand Christen Christensen Skytte af Kirkeby, Gaardmand Jens Thomas Jensen Sahl af Felde.

Kirkebog Hjerm sogn. Online
1860. Født 18 December. Mette Marie Jensen. Hjemmedøbt 18. December. Datter af Ugift Fruentimmer Indsidderske Ingeborg Kirstine Nygaard i Hjermhede og udlagt Barnefader Enkemand Husmand Jens Jensen af Ryde Sogn. [ Ingen faddere anført]. Anmærkninger: Uægte. Anmeldt ifølge Placat af 15 Mai 1839 til Præsten i Ryde, hvor moderen opholdt sig Timaanedersdagen førend Barnets Fødsel.

Jens Jensen får altså et uægte barn med tjenestepigen Ingeborg Kirstine Nygaard, avlet kort inden hans første hustrus død. Tjenestepigen er barnebarn af min tip3 oldefar Esper Nielsen Nygaard.

Folketælling 1870

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Ryde, Oushoihuus
Jens Jensen 47 Gift Huusfader Gaardeier Sahl
Bodil Marie Elisebet 41 Gift Huusmoder Borberg
Jensine Jensen 18 Ugift Børn Skræderpige Ryde, R. a.
Marinus Jensen 8 Ugift Børn Ryde, R. a.
Peder Christian Jensen 7 Ugift Børn Ryde, R. a.
Jens Christian Jensen 4 Ugift Børn Ryde, R. a.
Laust Thuesen 44 Ugift - Arbeismand Sahl, R. a.


Omkr. 1875 flytter Jens Jensen og hans hustru på aftægt hos datteren og svigersønnen i Ravnshøj. 1884 bliver Oushøjhus nedlagt og ejendommen lagt ind under Ulsø.

Folketælling 1880
Ringkøbing, Ginding, Ryde, Ryde, 1 hus
Jesper Christian Eriksen, 29, gift, Husfader, Skræder, Handbjerg
Jensine Jensen, 28, gift, Hans hustru, her i sognet
Jens Marinus Eriksen, 4, ugift, Deres børn, her i sognet
Erik Christian Eriksen, 3, ugift, Deres børn, her i sognet
Hedvig Cathrine Eriksen, under 1 aar, ugift, Deres børn, her i sognet
Jens Jensen, 57, gift, Aftægtsfolk, Husfaders Svigerforældre, der af ham forsørges, Sal Sogn, Ringkøbing Amt
Bodil Marie Elisabeth Jensen, 51, gift, Aftægtsfolk, Husfaders Svigerforældre, der af ham forsørges, Borbjerg Sogn, Ringkøbing Amt
Der er anført følgende kommentar ved tællingen: "I dag Ravnshøj"

Tipoldefar Jens Jensen får en dramatisk død. Følgende er noteret i

Ryde sogns kirkebog:
5 Januar 1887. Begravet 13 Januar. Jens Jensen. Aftægtsmand i Ravnshøjhus. Gift. Hos Svigersønnen Christian Eriksen. 64 Aar. Ihjelfrossen, fandtes på Mosgaard Mark (i beskjænket Tilstand).
 

 

Jens Jensens datter, oldemor Jensine Jensen, bliver 1876 gift med Skræderen fra Ryde, Esper Christian Eriksen

 

Jensines halvbroder, Jens Christian Jensen, bliver gift med Ane Laursen i Damgaard.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail