Petrus Christensen

I Holstebro Dagblad skrev Petrus Christensen 1935 – 1945 en række festlige artikler om især Borbjerg sogn.

Han var yngste søn af degnen i Borbjerg, 1858-1883, Christian Mathiesen Christensen, og broder til den efterfølgende degn i embedet, 1883-1925, Christian Frederik Eberhard Møller (Christensen), der bl.a. skrev bogen ”Borbjerg Sogns Historie”, A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing, 1929.
 
Petrus John Bøtcher Christensen, født 1867 i Borbjerg Kirkeskole, var 1888 – 92 lærer i Hogager. Herefter medredaktør Viborg Amtstidende, repræsentant for sin broder, Holger Christensen, i dennes grossistforretning i Viborg. Senere grossist og købmand for egen regning. Død 2.6.1948.
 


Flere af Petrus Christensens første artikler var grundlaget for hans bog, ”To Slægtled”, Holstebro Dagblads Bogtrykkeri 1940. Den omfatter hans samlede livsforløb, altså udover hans tid i Borbjerg sogn også hans færden andre steder i landet.

Petrus Christensens artikler baserer især sig på hans personlige erindringer. Han lægger derfor heller ikke skjul på, at der kan være unøjagtigheder i forhold til de faktiske forhold. Hans personskildringer og karakteristik af enkelte personer er Ikke desto mindre fremragende og spændende.

Se uddrag af artiklerne - 147 sider! -her:

                        Fra det gamle Borbjerg

  

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail