Oushoihuus

i Ryde sogn

 

Ginding herred

 

 

Tip2 oldefar Christen Skibsted Nielsen blev født på Neder Kammersgård i Hygum sogn i Vandfuld herred. Hans moder, Karen Jøsdatter Clostergaard, stammede fra den gamle Clostergaard, der i 1680 blev ryttergård under kronen.

Christen blev 1811 gift og boede i Dybe sogn med tip2 oldemor Bodil Kirstine Nielsdatter fra Lille Flansmose i Dybe sogn. De får 6 børn, hvoraf kun 3 når en voksen alder.

Bodil dør 1821 og skiftet efter hende viser at de havde en lidt bedre gård. Få måneder efter Bodils død dør hendes far, tip3 oldefar Niels Ovesen. 

flansmose

Christens underskrift på skiftet efter Bodil

Christen og børnene flytter 1823 til Mejrup sogn i Hjerm herred sammen med en tjenestepige Marianne Mortensdatter, som han samme år gifter sig med. Hun nedkommer kort efter med et dødfødt barn og året efter med endnu et, som hun ikke overlever.

1825 gifter Christen sig i med Ane Cathrine Christensdatter fra Mårup sogn. 1841 køber Christen Oushøjhus i Ryde sogn i Ginding herred og her lever Christen og Ane Cathrine deres sidste 25 år. 

Oushoihus bliver 1845 solgt til svigersønnen tipoldefar Jens Jensen med svigerforældrene på aftægt.

 

Christen havde altså 2 ægteskaber bag sig inden han som 44 årig blev gift med 40 årige Ane Cathrine i hendes andet ægteskab. Fra sine første ægteskaber havde Christen 8 børn, hvoraf altså kun 3 nåede en voksen alder og Ane Cathrine havde en datter fra sit første ægteskab, Dorthe Kirstine Johannesdatter.

 

Salget af Oushoishus medførte derfor udbetaling til 2 døtre og en steddatter, samt naturligvis overdragelse af gården til den tredie datter og svigersøn, jf. i øvrigt nedenfor.

 

 

Tipoldemor Maren Christensdatter bliver gift med Jens Jensen der 1849 overtager Oushoihus.

 

Marens søster, Ane Kirstine Christensdatter, bliver gift med Ole Pedersen, der bliver sognerådsformand i Mejrup sogn

 

Marens anden søster, Else Kathrine, bliver aldrig gift. Hun levede en omflakkende tilværelse som væverske og tjenestepige i de nærliggende sogne.
 

Christens steddatter, Dorthe Kirstine Johannesdatter, og hendes mand Niels Nielsen Brandt lever som vævere mv. i Mejrup sogn.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail