Familierne fra Over Brødbæk

i Borbjerg sogn

 

 

 


Jesper Jensen er oldefar på min mors side. Han var veteran fra treårskrigen 1848-50, og derefter først gårdmand i "Rydlund" i Ryde sogn, som han i 1855 købte af Niels Chr. Sørensen, der var født i Neder Brødbæk. Han bliver 1857 gift med datteren i Over Brødbæk, Maren Christensdatter, sælger "Rydlund" til sin svoger Mads Christensen  og overtager i 1868 Over Brødbæk. Skøde til Jesper Jensen og aftægtskontrakt for Christen Madsen kan ses her.

 
Med Jesper Jensen rykker mine aner igen ind på Over Brødbæk, hvor de før havde befundet sig, jf. "Slægtsgården Over Brødbæk".

Folketælling i "Over Brødbæk" 1870:
Jesper Jensen gårdmand 45 år født i Handbjerg
Maren Christensdatter 40 år født her i gården
Deres børn:
Marianne Jespersen 10 år født i Ryde
Jens Jespersen 8 år født i Ryde
Birgitte Marie Jespersen 1 år født her i gården.
Konens forældre:
Christen Madsen 70 år født i Trabjerg nyder aftægt
Marianne Pedersdatter 67 år født i Hjerm nyder aftægt
Knud Chr. Laugesen 22 tjenestekarl
Maren Sørensdatter 51 år tjenestepige.

Maren dør 1874 og da Jesper ønsker at gifte sig igen, må han først i skifteretten, da han havde siddet i uskiftet bo siden Marens Død. Det ser ud til at han kom meget let om ved det.

Skiftet lyder bl.a:
Aar 1880 den 27 oktober blev en skifteret sat og holdt på Herredskontoret i Holstebro af den ordinære skifteforvalter By- og Herredsfoged Borup i overværelse af medtagne vidner.
Hvorda fortoges: Boet efter gårdmandskone Maren Christensdatters død 18 marts 1874 af Brødbæk i Borbjerg.

Enkemanden Jesper Jensen mødte og opgav at arvingerne foruden ham selv er fællesbørnene:
Marianne Jespersen 20 år gl. mødt
Jens Jespersen 19 år gl. mødt
Birgitte Marie Jespersen 15 år gl.
Christine Jespersen 10 år gl.
Jens Christian Jespersen 6 år gl.
Som værge for de umyndige og kurator for de mindreårige beskikkedes Peder Christensen, husmand i Brødbæk.

Enkemanden opgiver endvidere at boet består af gården Matr. No. 1a af Brødbæk i Borbjerg af hartkorn 4 tønder 5 skæpper 2 fjerringkar 1 3/4 album, gammelskat 37 rigsdaler 58 skilling, med tiende, bygninger, besætning, ind- og udbo, hvilket anføres til en værdi af 36.000 kr.
På boet hviler en aftægt, der kapitalpost kan anføres til 3000 kr.
Imod disse værdiangivelser fandt Skifteretten og Værgen intet at erindre.
De mødte begærede sig derefter boet udleveret til privat skifte, hvilket blev bevilget.

Peder Christensen. Jesper Jensen. Marianne Jespersen.
(m.f.pen)
Skifteretten Jensby. Jens Jespersen.

 

 

Jesper Jensen gifter sig herefter den 26 november 1880 med Marie Cathrine Laursen fra Østergaard i Hogager.


Jesper Jensen og Marie Cathrine Laursen

Folketælling 1890:
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, , En gård, 11:
Jesper Jensen, 65, Gift, Husfader, Gårdejer, Handbjerg Sogn
Maren Katrine Lavrsen, 37, Gift, Husmoder, Hustru, Borbjerg Sogn
Birgitte Marie Jespersen, 25, Ugift, Datter, , Ryde Sogn
Kristine Jespersen, 20, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn
Jens Kristian Jespersen, 15, Ugift, Søn, , Borbjerg Sogn
Marius Jespersen, 8, Ugift, Søn, , Borbjerg Sogn
Maren Jespersen, 3, Ugift, Datter, , Borbjerg Sogn


 

Jesper Jensens Børn

 

Børn af første ægteskab med famile:

 

Marianne Jespersen

Jens Jespersen

Birgitte Marie Jespersen

                      Kristine Jespersen

  Jens Christian Jespersen

 

Marianne Jespersen bliver 1881 gift med Iver Iversen, søn af vandsmeden på Brødbæk Mølle, Peder Langballe Iversen. De bosatte sig i Hinkjærhus i Mejrup sogn, som 1892 blev  mageskiftet med Hvam Mølle og tilhørende landbrug. Iver byggede her en smedie og var så både smed, møller og landmand.

 

I 1887 udstykker Jesper Jensen Over Brødbæk Mark til sønnen Jens Jespersen, der samme bliver år gift med Maren Sørensen fra Vester Brødbæk. Maren er halvtante til min far.

 

Birgitte Marie Jespersen bliver 1890 gift med Jens Havskov Iversen - en anden af vandsmeden Peter Langballe Iversens sønner.  Efter et par år i Vestsalling, købte Jens Iversen en smedeforretning på Østerbro i Skive, hvor der blev oparbejdet en betydelig forretning, og hvor Jens Iversen, blandt andet i en årrække var medlem af byrådet. Jens Havskov Iversens Skudsmålsbog viser hans tjenestesteder rundt i landet.

 

Kristine Jespersen var den første af Jesper Jensen og Marens børn, der var født i Over Brødbæk. De tre første var født i Rydlund. Hun bliver 1890 gift med Peder Christian Poulsen, der samme år har erhvervet Munksgård i Borbjerg sogn. Kristine dør 1924 og 12 år senere i 1936 gifter Peder Chr. Poulsen sig med Ane Marie Sørensen, der er søster til min farmor Maren Sørensen fra Sdr. Fleng.

Jens Christian Jespersen var den sidste af børnene af Jesper Jensens første ægteskab. Moderen Maren Christensdatter døde få dage efter hans fødsel. Ved sit bryllup i 1905 med Ane Petrine Andersen (Ane Bøges) overtog han Djelbækhus i Ryde sogn efter svigerforældrene. Ægteskabet var barnløst.

 

 

Jesper Jensens børn af andet ægteskab med familie:

 

   Marius Jespersen

Maren Jespersen

 

 

Maren Jespersen er min mormor. Sammen med sin broder, Marius, får hun i 1905 bevilling på navnet Brødbæk. 1910 bliver hun gift med købmanden i Trabjerg, Jeppe Jensen Led.

 

Marius Jespersen Brødbæk
Født 6 jan 1882 i Over Brødbæk, død 16 dec 1953 sammested, får skøde på gården, lyst ved Hjerm Ginding Herredsret 15/2 1907.
Købesummen var nu 20.000 kr. Gælden i kreditforeningen 12.000 kr. De resterende 8000 kr. således: Aftægtskontrakt til forældrene kapitalværdi 4.200, medens resten 3.800 er hans arvelod. 1911 gifter Marius sig med Methea Nielsen.
 

Folketælling 1911

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Over Brødbæk. Matr. nr. 1a
Marius Brødbæk, f. 6 Jan 1882 i Borbjerg, Ugift, Husfader
Ingeborg Jespersen, f. 24 Aug 1891 i Borbjerg, Ugift, Tyende
Martin Holmgaard, f. 4 Feb 1891 i Handbjerg, Ugift, Tyende
Anders Kristian Jensen, f. 29 Oktbr 1894 i Ryde, Ugift, Tyende

 

Folketælling 1925

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Over Brødbæk
Brødbæk, Marius, M, 6/1 1882, Borbjerg, G, Husfader, Landmand
Brødbæk, Metthea, K, 14/12 1886, Hosager, G, Husmoder
Brødbæk, Paula, K, 26/3 1912, Borbjerg, U, Barn
Brødbæk, Katrine, K, 27/5 1913, Borbjerg ,U, Barn
Brødbæk, Ejner, M, 31/5 1916, Borbjerg, U, Barn
Brødbæk, Verner, M, 6/3 1922, Borbjerg, U, Barn
Brødbæk, Aage, M, 6/3 1922, Borbjerg, U, Barn
Galsgaard, Marie, K, 29/1 1905,Nees, U, Tyende
Lisbjerg, Svend, M, 19/8 1909, Fousing, U, Tyende
Snerling,Sofus, M, 20/6 1911, Holstebro, U, Tyende
 

1928 bliver Marius Brødbæk medlem af Borbjerg sogneråd, valgt for Venstre.
Kilde: Danmarks Kommunale Forvaltning, Selskabet "Vort Samfund", København.


Marius Brødbæk

Omkr. 1940.
Brødbæk, Marius, Gdr., "Over Brødbæk", Borbjerg, Holstebro. Født sammesteds 6. Januar 1882, Søn af Gdr. Jesper Jensen, sammesteds, Gift med Methea Brødbæk, født Nielsen, født 14. December 1886, Datter af Husejer Niels Christensen, Hodsager. Gaardens Navn er "Over Brødbæk"; den har været i Slægtens Eje i over 100 Aar men er delvis ombygget og restaureret. Brødbæk overtog den 1907; der var den Gang opdyrket 40 Tdr. Land, 10 Tdr. Land var Eng, Mose og Plantage, der er nu opdyrket 48 Tdr. Land, idet Brødbæk selv har opdyrket 8 Tdr. Land Eng og Mose og 2 Tdr. Land Plantage. Besætningen var ved Overtagelsen paa 3 Heste, 8 Køer, 12 Ungkvæg, 6 Svin og 10 Faar, den er nu paa 5 Heste, :12 Køer, 20 Ungkvæg, 40 Svin og 2 Faar. Brødbæk har lært Landvæsen hjemme; han er i Skolekommissionen m. m. og har været Medlem af Sogneraadet i Borbjerg ca. 9 Aar, desuden har Brødbæk flere andre lokale Hverv.
Kilde: DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS, en oversigt over danske bønders virke. Ribe og Ringkøbing amter. Nationalt Bogforlag, Herning 1943
 

Marius' søn Ejner Brødbæk overtager fødegården i 1949 med 48 tdr. land efter at have haft den i forpagtning i 3 år. Han bliver gift med Esther Margrethe Hansen.

Ejner Brødbæk   Esther Brødbæk

 

I 1974 går ejendommen videre til Ejners søn, John Brødbæk, der i en årrække driver den sammen med Lille Perregård. I dag er landbruget på gården opgivet.

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail