Brødbækhus
i Borbjerg sogn
 

Hjerm herred


Christen Madsen, Over Brødbæk, udstykker 1866 seks tønder land til sønnen Peder Christensen - svoger til min oldefar, Jesper Jensen. 

Ejendommen kendes senere som Nørre Kærgaard. 


De udstykkede ejendomme fra de oprindelige ejendomme i ejerlavet Brødbæk Gaarde, Over og Nedre Brødbæk benævntes først som Brødbækhus. Det gælder således matr. 1b, senere Nørre Kjærgaard, matr. 3, som har bevaret betegnelsen Brødbækhus, og matrikel 4, senere kendt som Øster Brødbæk.

Peder Christensen og Kristiane Lauridsdatter boede de første år af deres ægteskab i Mejrup, hvor fire af deres fem børn blev født. Senere, flyttede familien til Brødbækhus, naboejendom til Over Brødbæk.

Kirkebog Borbjerg sogn
1865 Født 17. Mai.,  Laust Kristensen. Søn af Husmand på Brødbæk Mark Peder Kristensen og Hstr. Kristiane Lauritsen. Moderen 27 Aar. Baaren af Gmd. Laust Nielsens Hustru i Meirup. De andre Faddere Gmd Laust Nielsen af Meirup, Ungkarl Mads Kristensen i Brødbæk og Snedker Poul Marthinus Munksgaards Hustru i Brødbæk. 

En uge senere indebrænder Laust´ storebror, Laurits.

Kirkebog Borbjerg sogn
1865. Død 24 Maj, begravet 28 Maj. Laurits Kristensen. Gmd paa Brødbæk Mark Peder Kristensens Barn, født i Meirup. 4 3/4 Aar. Anmærkninger: Indebrændt i Huset, der antændtes af Lynet.  Kilde: Holstebro Avis og  Avertissementstidende 1865-05-25

Folketælling 1870
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk By, et Huus

Peder Christensen 38 Gift Husfader, husmand Borbjerg Sogn  
Christiane Laugesen 42 Gift Husmoder  Mejrup Sogn  
Mariane Christensen 13 Ugift Børn  Mejrup Sogn  
Christen Christensen 11 Ugift Børn  Mejrup Sogn  
Jens Chr. Christensen 8 Ugift Børn  Mejrup Sogn  
Laust Chr. Christensen 7 Ugift Børn  Borbjerg Sogn

Sønnen Christen Christensen bliver 1889 i Ryde kirke gift med Kathrine Thomsen og er jf. folketællingen 1890 daglejer i Handbjerg.

Folketælling 1890
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, En gård
Peter Kristensen 58 Ugift Husfader Gaardejer Borbjerg Sogn  
Kristiane Lavrsen 63 Ugift Husmoder Hustru Mejrup Sogn
Kristine Olesen 15 Ugift Plejedatter  Borbjerg Sogn
Mads Kristensen 3 Ugift Plejesøn  Borbjerg Sogn
Mads Laversen 47 Ugift Svoger  Mejrup Sogn 

Peter Kristensen dør i 1897, 66 år gammel.
Arvingerne, Marianne Christensen, Christen Christensen, Jens Christian Christensen og Laust Christensen lader enken hensidde i uskiftet bo.
Enken Christiane Lauridsdatter sælger året efter ejendommen til Peder Christian Troelsen.

Gården forlader hermed slægten, men familien bliver tilsyneladende en kort periode boende på ejendommen, matr. 1b, sammen med den ny ejer.

Folktælling 1901
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Nr. 1 b, 7.
Ejerens Navn: Kristen Kristensen. 
Kristen Kristensen 16 aug 1858 Gift Husfader Landbrug Mejrup   
Katrine Kristensen 9 mar 1864 Gift Husmoder Ryde   
Johannes Kristensen 11 jul 1889 Ugift Barn Ryde   
Peder Kristensen 21 nov 1895 Ugift Barn Borbjerg   
Kristiane Kristensen 2 aug 1897 Ugift Barn Borbjerg   
Karen Kristensen 10 aug 1898 Ugift Barn Borbjerg   
Kristiane Lauritsen 10 dec 1827 Enke Bestemoder Lever af formue  Mejrup   
Mads Kristensen 30 dec 1886 Ugift  Plejebarn Borbjerg   

Folketælling 1901
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, Nr. 1b, 11. 
Peder Christian Troelsen 5 aug 1871 Gift Husfader Gaardejer Fly Sogn, Viborg Amt  
Else Nielsen 8 sep 1875 Gift Husmoder Vrou Sogn, Viborg Amt  
Klara Johanne Christensen 7 maj 1887 Ugift Tjenestetyende  Kjøbenhavn  

Kristen Kristensens datter, Kristiane, bliver gift med Anders Jepsen Bak Jensen, forpagter af Hvam Mølle.

Folketælling 1921
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, Matr. 1b
Peder Kr. Troelsen 5/8 1871 Gift Husfader Landmand Fly  
Else Troelsen 8/10 1873 Gift Husmoder Vrou  
Thorvald Troelsen 12/2 1905 Ugift Barn  Borbjerg  
Jens Troelsen 26/9 1907 Ugift Barn  Borbjerg  
Magnus Troelsen 11/11 1908 Ugift Barn  Borbjerg  
Godtfred Troelsen 10/7 1910 Ugift Barn  Borbjerg  
Katrine Troelsen 5/9 1912 Ugift Barn  Borbjerg  
Margrethe Troelsen 25/10 1916 Ugift Barn  Borbjerg  
Dagny Troelsen 12/2 1918 Ugift Barn  Borbjerg  

Findes der ikke en Marinesoldat, der vil bytte med en Infanterist, som skal møde den 10. Maj i Tønder?
Henvendelse til Thorvald Troelsen. Brødbæk, Borbjerg pr. Holstebro.
Kilde:  Jyllandsposten  1924-01-26

Folketælling 1925
Troelsen, Peder Christian, 5/8 1871, Fly, Viborg amt, Husfader, Landmand
Troelsen, Else, 8/10 1875, Voue, Viborg amt, Husmoder
Troelsen, Niels Daugbjerg, 10/5 1906, Borbjerg
Troelsen, Katrine, 5/9 1912, Borbjerg
Troelsen, Margrete, 25/10 1916, Borbjerg
Troelsen, Dagny, 12/2 1918, Borbjerg
Sørensen, Johanne, 4/6 1888, Handbjerg, Tyende

1928 Skøde fra Peder Christian Troelsen til Mads Ejnar Lægaard 19/10 1928.

Mads Ejnar Lægaard var på mødrene side barnebarn af Jens Seinus Lebeck fra Hvamgaard.  

Folketælling 1930
Lægaard, Mads Ejnar, 20/9 1900, Maabjerg, Husfader, Gaardejer
Jensen, Mette Kathrine, 8/11 1904, Skive, Husassistent

Folketælling 1940
Lægaard, Mads Ejnar, 20/9 1900, Maabjerg, Husfader, Gaardejer
Lægaard. Anna Kathrine, 28/10 1908, Borbjerg, Husmoder
Lægaard, Simon, 17/2 1933, Borbjerg, Barn
Lægaard, Else, 19/7 1934, Borbjerg, Barn
Lægaard, Niels Peder, 13/8 1935, Borbjerg, Barn
Lægaard, Chr., 3/2 1940, Borbjerg, Barn
Møller, Viktor, 14/4 1924, Aarhus, Tjenestekarl
Pedersen, Nina, 30/6 1924, Borbjerg

1948
Kilde: Aalborg Luftfoto
© Det Kongelige Bibliotek.
1962
Kilde: Sylvest Jensen Luftfoto
© Det Kongelige Bibliotek.
                       


1979
Skøde fra Jørgen Lerud Stamp til Ole Stamp

Ole Stamp etablerede minkfarm på ejendommen.

Bisonfarmen Tatanka

Jeanette og Bo Witte-Pedersen købte Nørre Kærgård i 2006.
Begge er uddannede landmænd med kvæg som speciale og har tidligere haft en ejendom med malkekvæg.
Med i gårdkøbet fulgte en slagtekalve produktion og en minkfarm, som er videreført og udvidet. Der er nu 3500 tæver.
Det blev besluttet at prøve noget nyt, og da begge har en stor passion for kvæg, og især bisonokser, faldt valget på bisonen som det foretrukne emne. Hele bisonens historie og oprindelse er utrolig spændende og har inspireret os i vores arbejde og mål.
Kærgård Bison Farm i 2007 med 13 kvier og 1 tyr. De første kalve blev født i sommeren 2008 og i dag er besætningen på over 160 bison.


2014 byggedes et nyt moderne stuehus i tilpas afstand fra de gamle bygninger.

   

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail