Nygaard

 i Hjerm sogn

 

Hjerm herred


Tip4 oldefar Niels Jensen Nygaard overtog "Nygaard" i Sketterup i Hjerm sogn efter sin far Jens Christensen Nygaard, som var blevet gammel og affældig og derfor "oplod gården" for sin søn. Jens Christensen Nygaard var sandsynligvis søn af "Den sidste Bondebirkefoged", Christen Espersen.

 

        1 Niels Jensen Nygaard f. ca 1694 d. 1777
           2 Esper Nielsen Nygaard f. ca 1738 d. 4 aug 1812 
             3 Niels Espersen f. 1778 d. 13 nov 1859 
               4 Hedevig Katrine Nielsdatter f. 9 nov 1820 
                 5 Esper Christian Eriksen f. 26 dec 1850 d. 3 jan 1940 
                   6 Jens Marinus Eriksen f. 1 jan 1876 d. 19 jun 1947 
                     7 Sigurd Eriksen f. 29 aug 1907 d. 6 maj 1980 
                       8 Hans Henning Eriksen f. 11 maj 1944

I fæstebrevet, der blev underskrevet 28. sep. 1719, blev der stillet de betingelser til Niels Jensen, at han sammen med gården skulle "antage sine forældre" (have dem på aftægt) og omgås dem rettelig, og så skulle han naturligvis svare al "skyld og skat" til Kgl. majestæt og til sin husbond (godsejeren på "Volstrup").
Niels Jensen havde gården, indtil han døde. 


Kirkebog. Hjerm sogn.
1777. D. 24 Augusti prædiked i Hierum over Niels Jensen Nygaard af Schiettrup æt. 81 Aar.

Enken Kirsten Espersdatter har fæstet et par år, hvorefter hun på grund af svaghed og alderdom overlod fæstet til sin søn Jens ved fæstebrev af 14. juli 1779.

Jens Nielsen Nygaard var 1779 "over sine 40 Aar og altsaa befriet for Enroulering i Kongens Tieneste", hvorfor han fik Gaarden (Nygaard) efter Moderen. "Han bepligtes til at opfylde sin gamle Moders Forpligt under Skiftet efter hans Sal. Fader Niels Nygaard angaaende sine Søskendes i Boen indestaaende Fordringer".

Jens Nielsens broder, tip3 oldefar Esper Nielsen, får 1776 fæstebrev på Wolstrup Wasehus.


Folketælling 1787

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skiettrup Bye.
Jens Nyegaard 60  ugift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer 
Kirsten Nielsdatter 55  ugift Hans Søster Husholderske 
Thomas Jensen 41  ugift Tieneste Folck  
Niels Olesen 26  ugift Tieneste Folck  
Karen Knudsdatter 21  ugift Tieneste Folck  
Johanne Christensdatter 20  ugift Tieneste Folck  
Jens Olesen 15  ugift Tieneste Folck  
 
Folketælling 1801
Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skiettrup Bye
Jens Nielsen 73  Ugift Hosbonde Bonde og gaardbeboer 
Kirsten Nielsdatter 68  Ugift Hans søster  
Niels Espersen 23  Ugift Tienestefolck  
Christen Graversen 20  Ugift Tienestefolck  
Clemen Laursen 13  Ugift Tienestefolck  
Ane Kirstine Espersdatter 22  Ugift Tienestefolck

Kirkebog Hjerm sogn. Online.
1803. Dend 23 Octobr døde Jens Nielsen Nyegaard af Schiettrup og begr d. 30 Ejusd. Gammel 75 Aar 8 maaneder og 23 dage.

Jens Nielsens broderdatter, Ane Kirstine Espersdatter fra Wasehuset, bliver 1802 gift med Hendrik Pedersen. Han køber 1803 Nygaard fri af Volstrup Gods og får den 11. nov. 1803 tinglæst skøde på gården, 6-0-3-3/4 td. hartkorn.

Klik på billedet    
Indtil omkr, 1870 lå Nygaard ved Skjetterup by, men blev herefter flyttet længere uu på marken

Fra ca. 1837 og frem til omk. 1852 havde Hendrik og Ane Kirstine deres datter Inger Hedevigs uægte søn, der også hed Hendrik i pleje.
Derudover havde de et plejebarn, der ligesom Hendrik også var deres barnebarn. Deres søn, Jens, havde på samme vis som Inger Hedevig været uheldig. En pige, der tjente på en anden gård i Skætterup, fik den 14. feb. 1834 en datter, der blev døbt Ane Jensdatter, og Jens Henriksen blev udlagt som barnefader. Også denne lille pige tog Hendrik Pedersen og Ane Kirstine hjem til sig i pleje i mange år.

Folketælling 1840
Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skjeltrupbye, en Gaard
Henrich Pedersen, 68, Gift, Gaardmand
Ane Kirstine Espensdatter, 61, Gift, hans Kone
Jens Henrichsen, 35, Ugift, deres Børn
Peder Henrichsen, 28, Ugift, deres Børn
Inger Hedevig Catrine Henrichsdatter, 24, Ug., deres Børn, Væver
Ingeborg Henrichsdatter, 22, Ugift, deres Børn
Ane Jensdatter, 6, Ugift, Pleiebørn, som Huusfaderen forsørger
Henrich Pedersen, 4, Ugift, Pleiebørn, som Huusfaderen forsørger
Niels Christensen, 29, Ugift, Indsidder, Smed

Sønnerne Jens og Peder Henriksen fik tinglæst skøde på gården gården allerede 27. marts 1840.

Faderen Hendrik Pedersen døde i 1847, og Jens og Peder fortsætter som ejere af gården i fællesskab indtil 1866, hvor Jens bliver gift, overtager Vadkjærhus og skøder sin halvdel af Nygaard til plejebarnet, Hendrik Pedersen.
Peder dør ugift 1875 og i vinteren 1877 overtager Hendrik ved testamente også Peders halvdel af Nygaard.
Plejebarnet Hendrik ejer herefter hele Nygaard på ca. 6 td. hartkorn.

Folketælling 1860
Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Østre skoledistrikt, Kjetterup
Ane Kjerstine Espersdatter 81  Enke Huusmoder  Her i sognet
Jens Henriksen 55  Ugift Hendes sønner  Her i sognet
Peder Henriksen 48  Ugift Hendes sønner  Her i sognet
Henrik Pedersen 24  Ugift Tjenestefolk  Her i sognet
Christen Pedersen 11  Ugift Tjenestefolk  Her i sognet
Dorthe Pedersen 37  Ugift Tjenestefolk  Faborg her i amtet
Mariane Olesen 20  Ugift Tjenestefolk  Her i sognet

Folketælling 1870
Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Hjerm, Skjettrup
Henrik Pedersen 33  Gift Huusfader Jordbruger Hjerm s., R.a.
Maren Sørensen 25  Gift Huusmoder  Hjerm s., R.a.
Jensine Kirstine Pedersen Under 1 aar  Ugift Datter  Hjerm s., R.a.
Peder Henriksen 57  Ugift Slægtning  Hjerm s., R.a.
Jens Mouritsen 18  Ugift Tjenestetyende  Meirup s., R.a.
Mette Kirstine Nielsen 18  Ugift Tjenestetyende  Handberg s., R.a.
Mariane Mikkelsen 13  Ugift Tjenestetyende  Hjerm s., R.a.

Efterhånden opkaldtes Hendrik Pedersen efter gården, så han i daglig tale gik under navnet Hendrik Nygaard, og ligeså kaldtes hans kone Maren Nygaard.
Fra midt i 1880 og så længe Maren og Hendrik havde gården, blev der hvert år afholdt et stort kristeligt sommermøde i deres - efter den tid - usædvanlig smukke have, ligesom der også blev holdt flere søndagsskolefester i den.

Hendrik Pedersen og Maren Sørensdatter
Nygaard omkr. 1900

Hendrik får en stor børneflok, men ingen af dem overtog gården
Sommeren 1902 blev gården solgt, og Maren og Hendrik Nygaard flyttede til Hjerm stationsby, hvor de havde købt hus, som de gav navnet "Nygaardsminde" (nuværende Engvej nr. 5. Matr. nr. 4h Hjermhede). Hendrik var i sine sidste år, ivrigt beskæftiget med gartneri, der altid havde interesseret ham.

Hendrik Nygaard døde 1913 og små tre år senere, i dec. 1915, blev huset solgt til Hendriks bror, Chr Pedersen ("Kræ Pejter", se side 30), hos hvem Maren herefter sad til leje. Årsagen til denne hushandel var økonomiske vanskeligheder, som Maren var kommet ud i p.g.a. overdreven hjælp til én af sine sønner, der var kommet i uføre.
Sine sidste dage tilbragte hun hos datteren Jensine og dennes mand Frands Nørgaard i "Kathrineborg" i  Øster Hjerm.

Efter navneloven af 1904 fik sønnen Peder Nygård ret til at få efternavnet Pedersen slettet. Ligeledes fik sønnerne Søren Christian og Carl slettet Pedersen og fik i stedet Nygaard til efternavn, og således blev det også ordnet for datteren Anna Kirstine.Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail