Nørre Østerskov

i Ryde sogn

Ginding herred

          
Yngste søn af tip2 oldefar Christen Pedersen fra St. Perregård, Ole Christensen, gifter sig til Nørre Østerskov i Ryde sogn. Gården var den største gård i Ryde sogn efter Rydhave.

 

Kirkebog Ryde sogn.
1829. Ole Christensen, 28 Aar, Tjenestekarl af Perregaard og Else Poulsdatter, 33 Aar, Meierske i Nørre Østerskov. Forlovere: Poul Larsen i Nørre Østerskov og Jørgen Christensen Perregaard. Viet i Kirken 25 Martii 1829
 

Folketælling 1834

Ryde, Nørre Østerskov

Ole Christensen 34  Gift  Gårdmand 

Else Poulsdatter 38  Gift  Hans kone 

Povel Olesen 5  Deres søn 

Povel Larsen 71  Enke  Husfaderens svigerfader, der af ham forsørges 

Cristen Jensen 23  Ugift  Tjenestekarl 

Karen Jørgensdatter 34  Ugift  Tjenestepige

 

Folketælling 1880

Ryde Sogn, Een Gaard (Nørre-Østerskov)

Poul Olesen 50  gift Husfader Gaardejer  her i Sognet

Johanne Marie Nielsen 33  gift hans Hustru  Sevel Sogn 

Else Olesen 8  ugift Deres Børn  her i Sognet

Ole Olesen 7  ugift Deres Børn  her i Sognet

Mette Katrine Olesen 6  ugift Deres Børn  her i Sognet

Nielsine Olesen 4  ugift Deres Børn  her i Sognet

Karen Olesen 1  ugift Deres Børn  her i Sognet

Endvidere 5 tjenestefolk

 

Kirkebog Ryde sogn.

1916. Enkemand, Gaardejer Ole Olesen født i Nørre Østerskov 15 Juni 1872 af Forældrene Poul Olsen og Johanne Marie Nielsen af Nørre Østerskov. Opholdssted Nørre Østerskov og Pige Sine Kirstine Jeppesen født i Ramsing Sogn 23 Marts 1895 af Forældrene Købmand Jeppe Jeppesen og Hustru Andrea Marie Kirstine Kristensen af Ramsing. Ophold i Hjemmet i St. Ryde Mølle. Forlovere: Jens Peter Gade af Sevel, Købmand Jeppe Jeppesen St. Ryde Mølle. Viet i Ryde Kirke 1 Juni 1916.

 

Købmand Jeppe Jeppesen, St. Ryde Mølle, er Sines far. Han var principal for min morfar, Jeppe Jensen Led, der tjente i St. Ryde Mølle indtil 1909.

 

Ole Olsen var sognerådsformand i Ryde 1909 - 1917

 

Følgende julekort, med hilsen fra Kirstine og Andrea Jeppesen, desværre uden årstal eller poststempel, er 22. december "sendt" til Jeppe Jensen Led.

 

 

 

Folketælling 1925, Ryde Sogn, Nørre Østerskov

Olesen, Sine Kirstine, K, 22/3 1895, Ramsing, E, Husmoder, Gårdejer

Olesen, Andrea, K, 15/9 1918, Ryde, Barn

Jeppesen, Andrea Marie Kristine, K, 26/2 1868, Ryde, E, Rentier

Endvidere 6 tjenstefolk.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail