"Danmarks ældste Menneske"


Hjerm herredEn søster til tipoldefar, Søren Jensen, N. Brødbæk, Karen Jensen, blev 107 Aar. 

Hendes høje alder vakte megen opsigt og blev i hendes sidste leveår fulgt med stor opmærksomhed i flere af landets aviser.


Kilde: Jyllands-Posten 6 apr 1897 


Kilde: Skive Folkeblad 24 apr 1900


Kilde: Herning Folkeblad 1 apr 1903


Damernes Blad 5 april 1903

Klik evt. på billederneDanmarks ældste Indbygger er utvivlsomt Karen Jensen Brødbæk, der er født den 4 April 1797. Den gamle Kone, der nu lever i Holstebro hos sin Datter, fylder saaledes  om faa Dage 107 Aar og er - bemærker ”Politiken” -  et godt Hestehoved forud for Kammerherre Thygeson der ikke er mere end 98.
Kilde: Horsens Folkeblad 26. mar 1904

Holstebro 6. Aug.
Danmarks ældste Menneske Karen Brødbæk i Holstebro er i Aftes død efter en Dags Sygdom. Den Afdøde, der var fyldt 107 Aar, har ligget tilsengs det sidste Aarstid.
Kilde: Aarhuus Stifts-Tidende 6. aug 1904

Kirkebog, Holstebro sogn
1904, 5. august Holstebro, Begravet Holstebro 10. august, Karen Jensen Brødbæk, Ugift, nød Alderdomsunderstøttelse. Bopæl: Holstebro, Nørregade. Født i Ørre sogn 7. april 1797. Hendes Forældre Gaardmand Jens Mortensen og Hustru Else Sørensen, Ørre. 107 aar. Anm.: Gamle Karen var det ældste menneske i Danmark. Hun var den første som blev begravet på Holstebro ny kirkegaard, der på hendes begravelsesdag blev højtidelig indviet.


klik på billedet

Slægtens ældste nu og i Fremtiden.
Forleden døde Danmarks ældste Menneske, den 107-aarige Karen Brødbæk i Holstebro.
Hun var den første, som blev begravet paa en ganske ny Kirkegaard, der ved samme Lejlighed blev indviet.
Gennem Bladet København er Inspektør I P Müller, Vejle Fjords Sanatorium, bleven spurgt, hvad han siger til, at Karen Brødbæk, der hverken brugte kolde Bade eller Gymnastik, dog blev saa gammel.
Man skulde kende Müller daarlig, hvis man troede, at han manglede Svar paa dette nærgaaende Spørgsmaal.
Han har sendt ”København” følgende Svar:
”Hvad jeg siger til Karen Brødbæks 107 Aar? Ja, se Side 83 i ”Mit System". Iøvrigt beviser gamle Karen, at dersom hun havde levet sundt i alle Henseender, vilde hun maaske have naaet den Alder, der rimeligvis er den normale, nemlig 140 Aar."
Kilde: Horsens Folkeblad 12. aug 1904

Paa Holstebro Kirkegaards nyeste Afdeling findes en Mindeplade med følgende Indskrift: Karen Jensen Brødbæk, født i Ørre den 4. April 1797, død i Holstebro den 5. August 1904.
Den gamle Kvinde var Landets ældste, 107 Aar, og hun oplevede to Aarhundredskifter. Hun havde en ”Tøs”, som hun kaldte hende, paa 77 Aar, som døde 3-4 år efter Moderen.
Karen Brødbæk var den første, der begravedes på denne Afdeling af Kirkegaarden og Jordfæstelsen fandt sted på kommunens bekostning med musik og i overværelse af autoriteterne.
Kilde: Jyllands-Posten 31 juli 1929.Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail