Jens Mortensen Krog 

på slægtsgården 

Neder Brødbæk i Borbjerg sogn

 

Hjerm herredTip2 oldefar Jens Mortensen blev født i Ørre sogn, hvor faderen, Morten Pedersen var fæstet som møller under Sindinggaard.
Morten Pedersen havde ved sin død skøde på en ejendom i Grøde by, Ikast sogn, som var fæstet af Christen Christensen Siig. Selv om han var fæster, var han altså også "herremand" for Christen Siig på denne ejendom.
Jens Mortensen arver 1786 som 20 årig denne ejendom, der var matrikuleret til 2 tønder 6 skæpper 1 fjerdingkar 1 album og vurderet til 290 Rigsdaler, men tjener alligevel i 1787 hos sin søster, Else Mortensdatter, og sin svoger i Hodsager.

Kirkebog Borbjerg sogn
1793. Den 27 juli Jens Mortensen og Else SørensDatter Hodsager Sogn.

Else Sørensdatter er født på Neder Brødbæk, men tjener ved giftermålet i Hodsager, hvor hun åbenbart har mødt Jens Mortensen.

Jens bliver gårdmand på Langfrom i Ørre Sogn

Folketælling 1801 i Ringkøbing, Hammerum, Ørre, Ørrebye
Jens Mortensen, 35, Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer
Ellen Sørensdatter, 40, Gift, hans kone
Søren Jensen, 6, Ugift, deres børn
Mette Jensdatter, 8, Ugift, deres børn
Karen Jensdatter, 4, Ugift, deres børn
Anne Marie Jensdatter, 2, Ugift, deres børn
Søren Sørensen, 24, Ugift, tjenestefolk, national soldat
Magrete Laursdatter, 27, Ugift, tjenestefolk

Mon ikke Søren Sørensen er Elses Broder?

Da hustruens broder Niels 1804 omkom under et vinter-uvejr, overtog Jens Mortensen Neder Brødbæk i Borbjerg sogn, og drev den indtil sin død, hvorefter Else som enke videreførte den til 1828, da sønnen Søren Jensen fik den.

1806. Jeg Karen Christensdatter skøder Neder Brødbæk til min afgangne Mands Søsters Mand, Jens Mortensen.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1813-1818, Book No. 8, pag 108. Læst for Hjerm-Ginding herreders Ret 30 Sept. 1814. Film 28.834.

1806. Jens Mortensen sælger vejret til St. Ryde Mølle til Kammerherre Sehested på Rydhave.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1804-1806, Book No. 6, pag 451-452. Film 28.833


1810 Christen Zachariasen af Tinkedahl sælger til Jens Mortensen hans i Borberg Sogn eiede Gaard Halve Brødbech
staaende for Hartkorn 6Td 7Skp 2½alb dens Kirke Korn og Quægtiende. Kjøbesum 50rd.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og Pantebog 1821-1824, Book No. 10, pag 131. Læst for Hjerm-Ginding herreders Ret 23 November 1821. Film 28.836.

1810. Henrich de Linde til Handberghougaard sælger til Jens Mortensen i Brødbech i Borberg Sogn, hans eiede og iboende Gaards Anpart af Borberg Sogns Konge Korn Tiende efter dens Hartkorn 6Tønder " 2Fdk 1/25alb for den accorderede Kiøbesumme 275rd. 
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og Pantebog 1821-1824, Book No. 10, pag 132. Læst for Hjerm-Ginding herreders Ret 23 November 1821. Film 28.836


Kirkebog Borbjerg sogn. Begravede
1812. 22 Marts, Jens Mortensen Brødbæk, 42 Aar

1812, den 23. april skifte efter Jens Mortensen

Jens' enke viderefører Neder Brødbæk indtil 1828, hvorefter den overgår til sønnen Søren Jensen.

Jens' datter, Mette Jensdatter, bliver gift med Niels Jensen, Marienborg i Handbjerg sogn. Her dør hun 1876.

Datteren Karen Jensdatter bliver ikke gift, lever som spinderske i Brødbæk og får 1833 et uægte barn, Else Catrine Borbergbye.
Karen Jensdatter dør i en alder af 107 år i Holstebro som Danmarks ældste kvinde. Hendes gravsten findes stadig på Holstebro søndre kirkegaard:

Klik på billedet
Karens høje alder, "Danmarks ældste Menneske", var på den tid en sensation som blev fulgt overalt i landet.

Datteren Anne Marie Jensdatter bliver 1843 gift med sognefoged og sogneforstander Christen Christensen i Weisgaardhuus i Ryde sogn, men får ingen børn. Christen havde 3 børn fra sit 1. ægteskab.

Datteren Dorthe Jensdatter bliver 1827 i Qvium, Hjerm sogn, gift med Peder Christian Jensen.


Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail