Tipoldefar Jens Pedersen Lehd

 i Nautrup sogn

 

Harre herred

 

 

Jens Pedersen Lehd var søn af Peder Jensen Lehd, der blev selvejer på Dølbyvad, en en fæstegård under herregården Krabbesholm ved Skive.

Han var gift med Karen Marie Laursdatter, datter af Laurs Nielsen, der som sin far var fæstebonde under herregården Nørgaard.

1834 Lægd 37 Resen Sogn
No. 56 Peder Leeds Søn Jens. f. i Sdr. Lem. 26 Aar. Nuværende opholdssted: Dølbyvad. 1830 Soldat 2.JR fra 2 juli 1830.

Kirkebog Resen sogn.
17 Februar 1841 Mette Kirstine Jensen. Døbt hjemme Febr. 20 da det ansås noget sygt. Daaben bekræftet i Kirken Apr 27. Datter af Ugifte Skrædderske af Nannerup i Jeberg Sogn Karen Marie Laursdatter for tiden i Dølbyvad og udlagt Barnefader Murersvend Jens Pedersen sammesteds. Faddere: Hsmd Laurs Poulsens Kone Mette Kirstine Nielsdatter, Nannerup. Pigen Mette Pedersdatter Dølbyvad, Hsmd Esper Pedersen Lehd. Ungkarl Niels Christian Laursen. Ungkarl Jens Christian Laursen. Begge af Nannerup. Anmærkning: Uægte.

Kirkebog Resen sogn. 
10 April 1841 forlangte tillysning til Ægteskab Ungkarl Jens Pedersen Led, 32 Aar gammel af Dølbyvad og Skrædderpige Karen Marie Laursdatter, 26 Aar gammel ligeledes i Dølbyvad.  Vielsesdag: April 27 i Resen Kirke hvor Lysning foregik. Forlovere: Peder Jensen Leed, Gaardmand af Dølbyvad, Hans Nielsen, Huusmand af Nannerup. Anmærkning: Hun har født et uægte Barn her. 

Kirkebog. Resen sogn, afgaaede fra sognet. 
1841. 1. Mai, Jens Pedersen Leed, ? i Dølbyvad ?, bortrejste til Nautrup, Ægtevide.
1841. 1. Mai, Karen Marie Laursdatter, 26 Aar, sammesteds - nu hans Kone, bortrejst til Nautrup


1843. Jens Pedersen Lehd får sammen med sin broder Anders Pedersen Lehd skøde på en gård i Nautrup af Hartkorn 1Td 2Fdk 1 Alb af Niels Virenfeld.
Kilde: Skive Købstad. Skøde- og pantebog (till. for Salling Hrdr.)  XIV 1841-1843 pag. 821 (Film RA 29.550)

1845. "Det høikongelige Rentekammer approberer" at den i dette Skjøde omhandlede Gaard Hartkorn ny Matr. No 6a, 6Skp 3Fdk 2Alb, deles i to Parceller No 6a, som Jens Pedersen Lehd beholder. 3Skp 1Fdk 2½Alb og No 6o, som Anders Pedersen Lehd beholder 3Skp 1Fdk 2½Alb. Begge Parceller er bebyggede.
Kilde: Skive Købstad. Skøde- og pantebog (till. for Salling Hrdr.)  XVI 1845-1847 pag. 232 (Film RA 29.550)

Brandforsikringsprotokollen for Nautrup sogn 1800-1857 nævner som ejer Niels Virenfeld med Jens Pedersen Lehd senere tilføjet. Stuehuuset i sønder er takseret til 130 rd og det nordre huus til 100 rd. I brandforsikringsprotokollen for 1858-1857, er på matr. 6a anført Jens Pedersen Lehd med senere tilføjet Peder Nielsen. Stuehuset i S. ansat til 130 rd og Huset i N. takseret til 100 rd (overstreget ?).
Kilder: AO, Brandforsikringsprotokoller Harre sogn 1800-1857 og 1859-1872, opsl. 165 hhv. 18
Taksationprotokollen for brandforsikring i Harre herred, Nautrup by, pag 348, er svær at læse, men beskriver bl.a i 1840: Et Sted der eies og beboes af Niels Wirenfeld er Ei forhen forsikret. a. Stuehuset i sønder 11 Fag 7Alen dyb, Vinduer og Døre, en Skorsten med pibe af brændte Sten. b. Det nordre Huus 12 Fag 8½ Alen dyb.
Kilde: AO. Taksationprotokol 1802-1855, Harre herred. Opsl 178.

Matrikel 6a, Nautrup By, Nautrup har i dag adressen Nautrupvej 52.

Folketælling 1845
Viborg, Harre, Nautrup, Nautrup bye, , Et huus
Jens Pedersen Ledh, 37, Gift, , Muurmester, Lem
Mariane Jensdatter, 35, Gift, , Hans kone, Jeberg
Maren Kirstine Jensen, 5, Ugift, , Deres børn, Rødding pr Skive
Peder Jensen, 3, Ugift, , Deres børn, Nautrup
Lars Jensen, 2, Ugift, , Deres børn, Nautrup

Der er noget der ikke stemmer her. Efter kirkebøgerne er Jens Pedersen Leds hustru Karen Marie Larsdatter, og hun er mor til alle 11 børn, der fødes i perioden 1841 - 1853. Det ser ud som om folketælleren i 1845 fejlagtigt har anført Jens' broders kone som kone til Jens. Det er i hvert fald samme navn.

1847. Jens Pedersen Leed indgår forlig med Peder Nielsen angaaende 89½ Specier eller 179 Rbd som Indklagede (Leed) erkiender sig at være skyldig til Klageren. Forlig blev afsluttet saaledes at Indklagede forpligtede sig under Eed til at give Klageren hermed Panteret i hans eiende og iboende Sted i Nautrup Bye af Hartkorn 3Skp 1½Fk nye Matr.
Kilde: Skive Købstad. Skøde- og pantebog (till. for Salling Hrdr.)  XVI 1845-1847 pag. 1039 og 1128 (Film RA 29.551)

1849 Lægd 15 Nautrup. Peder Leeds søn Jens, f. i Sønderlem, 41 Aar, 61½ høj, Nuhavende opholdssted: Nautrup. 1830 Soldat 2JR, 1838 S. i Forst. Sty. Hmd. Beboer Stedet. Afsked Sess. 1850.

Folketælling 1850
Viborg, Harre, Nautrup, Nautrup bye
Jens Pedersen Led, 41, gift , Lem, Huusmand, lever af sin jordlod
Karen Marie Larsdatter, 34, gift, Junget, hans kone
Mette Kirstine Jensdatter, 10, ugift, Nautrup, deres barn
Peder Jensen, 8, ugift, Nautrup, deres barn
Lars Jensen, 6, ugift, Nautrup, deres barn
Ane Jensdatter, 4, ugift, Nautrup, deres barn
Jens Christian Jensen, 2, ugift, Nautrup, deres barn
 
Folketælling 1855
Viborg, Harre, Nautrup, Nautrup bye, , FT-1855
Jens Pedersen Leed, 47, gift, Lem, huusmand.
Karen Marie Larsdatter, 40, gift, Junget, hans kone
Mette Kirstine Jensdatter, 15, ugift, Nautrup, deres barn
Peder Jensen, 12, ugift, Nautrup, deres barn
Lars Jensen, 10, ugift, Nautrup, deres barn
Ane Jensdatter, 8, ugift, Nautrup, deres barn
Jens Christian Jensen, 6, ugift, Nautrup, deres barn
Niels Chr.  Jensen, 4, ugift, Nautrup, deres barn
Peder Chr. Jensen, 2, ugift, Nautrup, deres barn

Folketælling 1860
Viborg, Harre, Nautrup, Nautrup bye
Jens Pedersen Leed, 52, gift, Lem, huusmand, familiefar
Karen Marie Larsen, 44, gift, Junget, hans kone
Ane Jensdatter, 14, ugift, Nautrup, deres barn
Niels Chr.  Jensen, 7, ugift, Nautrup, deres barn
Peder Chr. Jensen, 6, ugift, Nautrup, deres barn

Kirkebog Nautrup sogn
1868. Død 12. Januar, begravet 19. Januar. Karen Marie Laursdatter. Huusfæster Jens Pedersens Lehds Hustru i Lille Kjær. 52 Aar.

Sallinglands Herreder, Viborg Amt. Dødsanmeldelser
Indførslen er overstreget ?
1868. 14 Januar. Karen Marie Laustdatter, Huusfæster af Glynge Jens Pedersen Lehds Hustru. Enkemand, myndige og umyndige Fællesbørn

Folketælling 1870
Viborg, Harre, Nautrup, Bysted, Husmand
Jens Pedersen Led, M, 62 år, Enke, f. i Lem sogn, Husfader, ?,

Kirkebog Nautrup sogn 
1872. Enkemand og Husmand Jens Pedersen Led i Glynge, 64 Aar gammel. Ugift Fruentimmer Maren Jensen i Glynge, 38 Aar gammel. Forlovere: Boelsmand Rasmus Iversen i Høgdal og Hmd. Christen Poulsen paa Glynge Hede. Viet 26 Marts i Kirken. Tillysning 10 Marts. Attest fra Stiftsamtet og samtlige arvinger af 17/3 72.

Folktælling 1880
Viborg, Harre, Nautrup, Glynge, 1 Hus
Jens Pedersen Led, M, 72 år, G, , Husfader, Nyder fattigunderstøttelse
Maren Jensen, Kv, 46 år, G, Durup Sogn, Husmoder, Nyder fattigunderstøttelse
Tillægsliste A, midlertidig ophold i Sognet, Glynge 1 Hus.
Niels Chr. Jensen Led, M, 27 år, Ugift, f. i Nautrup, Tjenestekarl, Egentlig opholdssted: Krejbjerg

Folketælling 1890
Viborg, Harre, Nautrup, Glynge bye
Jens Pedersen Led, M, 82 år, E, f. i Dølby, Under Fattigforsørgelse.

Kirkebog Nautrup Sogn
1891. Død 18 October, begravet 24 October. Jens Pedersen (Led). Fattiglem på Nautrup Fattiggård. Enkemand 83. Aar. Blind.

 

 

 

Jens Pedersen Lehs søn, min oldefar Niels Christian Jensen, bliver 1882 gift med Ane Kirstine Pedersen af Jebjerg.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail