Munksgaard

i

Borbjerg sogn

 

Hjerm herred

 

 

 

 

Gennem tiderne optræder Munksgaard på forskellig vis i slægten.

 

 

Laust Munksgaard

 

Tip6 oldefar Laurids Michelsen stammer tilsyneladende fra Munksgaard.

Han er tip5 oldefar gennem min mors slægt og tip6 oldefar gennem min fars slægt

 

   1 Laurids Michelsen Munksgaard f. ca. 1622 d. 1888   

     2 Dorethe Lauridsdatter Munksgaard f 1651
        3 Jens Pedersen Lindberg f 1690 d 3 jan 1765
           4 Jesper Jensen, Ø. Heegaard f 21 mar 1745 d 29 jul 1813
              5 Jens Jespersen, Ø. Heegaard f 3 nov 1791 d 14 jul 1870
                 6 Jesper Jensen O. Brødbæk f 19 feb 1824 d 9 feb 1908
                    7 Maren Jespersen f 21 dec 1885 d 6 apr 1969
                       8 Anna Elisabeth Jensen Led f 14 jun 1911 d 6 dec 1978
                          9 Hans Henning Eriksen * 11 maj 1944

 

     1 Laurids Michelsen Munksgaard f. ca. 1622 d. 1888     

        2 Dorethe Lauridsdatter Munksgaard f 1651
           3 Jens Pedersen Lindberg f 1690 d 3 jan 1765
              4 Jesper Jensen, Ø. Heegaard f 21 mar 1745 d 29 jul 1813
                 5 Anne Dorothea Jespersdatter f 29 okt 1788 d 19 okt 1863
                    6 Ane Marie Christensdatter f 12 okt 1812 d 16 nov 1871
                       7 Kristiane Jensen f 25 mar 1845 d 15 sep 1914
                          8 Maren Sørensen f 22 dec 1872 d 25 mar 1943
                             9 Sigurd Eriksen f 29 aug 1907 d 6 maj 1980
                                10 Hans Henning Eriksen f 11 maj 1944

 

 

Kirkebog Borbjerg sogn. Døbte

1651. Dom. 9. 27 Julij Laurits Munksgdrs datter Dorethe: Faddere: Søren Risom, Michel Hegrd, Mads Christensen i ?, Bertel ?'s Hustru i Traberg, Michel Hegrds Hustru.

 

Kirkebog Borbjerg sogn. Copulerede.
1681. Dom. Rogata. Jens Mortensen i Lindberg og Dorret Laursd. Munchsgaard.

 

I skatteregnskaberne fra Lundenæs og bøvling amter findes under  Munchsgaard bl.a. følgende:

Laust Michelsen, hans Hustrue, 2 Hopper, 2 Kiør, 2 Ungnøed, 8 Faar, 1 Svin. Forfalden skat heraf pr. 11 nov 1683: 5 mark 15 skilling.

Kilde:Lundenæs og Bøvling amter, Ekstraskatteregnskaber 1683

 

Chr V's Matrikel 1688 Lundenæs amt, Borbjerg sogn:
Proprietarius: Rydhauge. Fæster: Laurs Miekelsen i Munksgaard. Nye matrikul: 4td 7 skp 1fjk.

 

Kirkebog Borbjerg sogn. Døde og Begrafne

1688. Onsdagen d. 4. Jan. Laust Munchsgaard 66 Aar

 

 

Om Munksgaard i øvrigt

 

Flere steder i gamle skrifter nævnes Munksgaard i Borbjerg sogn:

 

1486 gav Hr. Poul Laxmand Munksgaard til Vor Frue Kloster i Aarhus. Den har vel sit navn fra hans hustru, fru Infer Munks Slægt (1485 nævnes Jes Munk i Bordbere).

Kilde: Vor sogns historie i 100 år.

 

Poul Laxmand (død 22 juni 1502) var dansk rigshofmester 1489 - 1502. Han var sin tids største godsejer med cirka 900 bøndergårde, hvoraf hovedparten befandt sig i Skåne. Han blev ridder og medlem af  rigsrådet 1483. Efter at have været med på kong Hans' mislykkede undsætning af Stockholm i 1502 blev han dræbt i  København af adelsmændene Ebbe Strangesen og Bjørn Andersen Bjørn. Drabsmændene blev dog ikke straffet, men Laxmand blev derimod 8. november samme år dømt for forræderisk forbindelse med Sverige og kongen blev tilkendt Laxmands omfattende gods. Sandsynligvis var Laxmand dog uskyldig i anklagen.

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi

 

1625-42. I Præsteindberetninger til Ole Worm i Ålborg og Ribe Stifter 1625 – 42 findes bl.a. følgende om Borbjerg:

Fornemeste gaarde.

Di fornemeste gaarde i denne sogn oc byer er først Æbelholt, huor salig Jacob Rostrup nogen tiidt haffuer holt hus, den 2 er Stuorhesell, som salig Niels Kaas oc fru Doritte Munck haffuer nogen tiidt boitt. Siden Risom, Huamgrd., Bisgaard, Borberggaard, Hiegaard, Holmgrd., huor der ligger ocsa en liden søe vidt, Damgaard, Bisgaard, Muncksgaard, Keilsmarck, Bucdall. Disse er di fornemster foruden nogle ringere oc bole.

Kilde: Præsteindberetninger til Ole Worm i Ålborg og Ribe Stifter 1625 - 42. Borbjerg Sogn.

 

Ifølge fortegnelse over Borbjerg sogns præster i C. Møllers Borbjerg sogns Historie må præsten som skrev ovennævnte indberetning være Mogens Sørensen Buch, der var præst for både Borbjerg og Ryde sogne 1601-47. Han var gift med Maren Andersdatter fra Hjerm.

 

 

Endvidere er følgende optegnelser om Munksgaard fundet, som dog ikke er identificeret som slægtninge:

 

1699. Borbjerg sogn, Rydhafue Goudz

Jørgen Mungsgaard 1 pige

Kilde: Lundenæs og Bøvling amter. Januar termins familiæ og folkeskats-antegnelser Anno 1699. (Film37.245)

 

1760. I følge Borbjerg præstegårds Liber Daticus så det i 1760 således ud med selvejere og fæstere: I året 1760 var der ikke flere selvejergårde i Borbjerg sogn end i Vandborg, Damgaard og Jens Haus Gaard i Borbjergby ………

Rydhauge ejede 2 gårde i Hedegaard, Munksgaard, begge gaarde i Fleng, 2 gårde i Brødbæk og 1 mølle, 2 gaarde i Keldsmark, Skyldvad og Pugdalhus...….

Kilde: C. Møller: Borbjerg sogns historie. s. 145.

 

Folketælling 1787

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Munksgaard
Povel Pedersen 47 gift Hosbond Bonde og Gaardmand
Maren Christensdatter 36 gift Madmoder
Christ Povelsen !! 9 ugift Deres Barn
Jens Povelsen 4 ugift Deres Barn
Anders Povelsen 1 ugift Deres Barn
Søren Jensen 31 ugift Tienestefolk
Bodil Hansdatter 30 ugift Tienestefolk
Ane Povelsdatter 70 enke Hans Moder Inderste
Lars Pedersen 43 ugift Hans Broder Vanfør og Skræder
 

Folketælling 1801

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Munksgaard
Povel Pedersen 60 Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer
Maren Krestensdatter 51 Gift Hans kone
Kresten Povelsen 22 Ugift Deres børn
Anders Povelsen 13 Ugift Deres børn
Johannes Povelsen 5 Ugift Deres børn
Laus Pedersen 52 Ugift Hosbondens broder En krøbling
Ane Povelsdatter 83 Enke Hans moder Nyder ophold hos sønnen
Inger Kristiane Maltesdatter 16 Ugift Tienestepige
 

1805

Kammerherre Sehested på Rydhave sælger Munksgaard til selveje for Poul Pedersen.

Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og Pantebog 1804 – 1808 Bog V fol.  141. Film 28.833

 

1807

Jeg underskrevne Poul Pedersen i Munksgaard tilstaar herved at have solgt til min Søn Christen Poulsen min eiede og iboende Gaard Munksgaard i Borberg Sogn af Hartkorn Ager og eng 4Tdr 7Skp 1Fjk med samme Bygninger, Besætning og Inventarium, intet i nogen maade undtaget. Salgssum 1350 Rbd

Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og Pantebog 1804 – 1808 Bog V fol. 456. Film 28.833 

Amtet fastslår at Munksgaard på Hrtk 4-6-3-7/10 er udstykket i 6 Parceller:
No 1 som Hovedparcel            3-2-1-17/10
No 2                                    0-5-3-2
No 3                                    0-4-0-0

No 4                                    0-1-2-0
No 5                                    0-0-2-1½
No 6                                    0-0-1-1½
Læst for Hjerm Ginding herreders Ret 23 Nov 1810
Kilde: VI, fol 229. Film 28.833

1810
Offentlig Auction 11 August 1810 på Parcellen No 2 af  Gaarden Munksgaard Hrtk 5Skp 3 Fjk 2Alb Christen Poulsen af Sønderfleng højstbydende med 800 Rd.
Kilde: VI, fol 295-296. Film 28.833 

 

Efter Christen Poulsen er der indtil 1930 registreret følgende  adkomster til hovedparcellen til Munksgaard: Holger Wium, Niels Michelsen, Christen Jensen Kongsgaard, Jens Pedersen Skovgaard, Johannes Jensen.

Kilde: Koncept Realregistre Hjerm Hrd. 1844, Borbjerg sogn No. 101. Film 28.856.

 

1830

Søren Nielsen får 25 Juni 1830 skøde på Munksgaard, Hartk 3-6-1-17/10, efter Johannes Jensen

Kilde: Hjerm Ginding herreders Skøde og Panteprotokol XIV fol 29+

XII fol 276.
 

 

Ane Nielsdatter

 

Søren Nielsen blev 1829 gift med Ane Nielsdatter, datter af tip2 oldefar Niels Poulsen fra Nørregaard i Hvam og slægten optræder hermed igen på Munksgaard.

 

Kirkebog Borbjerg sogn
1829. Ungkarl Søren Nielsen, Tjenestekarl fra Ballegaard, 36 Aar. Ane Nielsdatter, Tjenestepige 25 Aar af Nør Hvam. Forlovere: Gmd Niels Poulsen Hvam og Christen Jensen i Ballegaard, viet 17 okt i Kirken.

 

Folketælling 1834

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Sønderhvam, En Gaard

Søren Nielsen 39  Gift  Gaardmand 

Ane Niels Datter 30  Gift  Hans Kone 

Niels Sørensen 3  Ugift  Deres Søn 

Jens Pedersen 20  Ugift  Deres Tjenestefolk 

Ane Dorthe Christens Datt. 19  Ugift  Deres Tjenestefolk 

Chresten Pedersen 68  Ugift  Almisselem (Fattigfog??) 

 

Folketælling 1840

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Munksgaard, en Gaard

Søren Nielsen 44  Gift  Gaardmand 

Ane Nielsdatter 36  Gift  Hans kone  

Niels Sørensen 9  Ugift  Deres børn 

Ingeborg Sørensen 6  Ugift  Deres børn 

Mariane Sørensen 2  Ugift  Deres børn 

Christen Jensen 26  Ugift  Tjenestefolk i gaarden

 

1842

Søren Nielsen får 28 December 1842 skøde på Parcel No 2 af Øster Bisgaard, Hrtk 0-2-0-21/4 efter Anders Christensen. Parcellen tilhørte oprindelig herregården Krogsdals ejere

Kilde: Hjerm Ginding herreders Skøde og Panteprotokol XIX fol 290.

 

Folketælling 1845

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Munksgaard, En Gaard

Søren Nielsen 50  Gift  Gaardmand Siir, Rk.Amt

Ane Nielsdatter 41  Gift  Hans Kone Borberg

Niels Sørensen 14  Ugift  Deres Barn Borberg

Ingeborg Sørensen 11  Ugift  Deres Barn Borberg

Mariane Sørensen 7  Ugift  Deres Barn Borberg

Mette Sørensen 1  Ugift  Deres Barn Borberg

Niels Nielsen 39  Ugift  Konens Broder Borberg

Ane Dorthe Christensdatter 29  Ugift  Tjenestepige Borberg

Ane Villadsdatter 2  Ugift  Hendes Barn Borberg

 

Folketælling 1850

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nørhvam, Munksgaard, en gaard

Søren Nielsen 55  Gift  Gaardmand og huusfader Siir sogn

Ane Nielsdatter 46  Gift  Hans kone Her i sognet

Niels Sørensen 19  Ugift  Deres børn Her i sognet

Ingeborg Nicoline Sørensen 16  Ugift  Deres børn Her i sognet

Mariane Sørensen 12  Ugift  Deres børn Her i sognet

Mette Sørensen 6  Ugift  Deres børn Her i sognet

 

Folketælling 1860

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg og Hvam

Søren Nielsen 65  Gift Gmd., huusfader  Siir sogn

Ane Nielsdatter 56  Gift Hans kone  Her i sognet

Niels Sørensen 29  Ugift Deres børn  Her i sognet

Mariane Sørensen 22  Ugift Deres børn  Her i sognet

Mette Sørensen 16  Ugift Deres børn  Her i sognet

Niels Chr. Munksgaard 3  Ugift Deres pleiesøn  Her i sognet

 

Søren Nielsen dør 9 juni 1861 og Munksgaard overgår ifølge oprettet testamente til sønnen Niels Sørensen med moderen Ane Nielsdatter på aftægt.

 

Folketælling 1870

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Sønderhvam, Munksgaard

Njels Sørensen 38  Gift Husfader  Borbjerg Sogn

Christine Mogensen 25  Gift Husmoder  Borbjerg Sogn

Søren Sørensen 2  Ugift   Borbjerg Sogn

Ane Njelsen 68  Enke Aftægt  Borbjerg Sogn

Chresten Mogensen 18  Ugift Tjenestekarl  Borbjerg Sogn

Njels Chrestian Munksgaard 13  Ugift Plejesøn  Borbjerg Sogn

Sophie Pedersen 38  Gift  Væver Hjerm Sogn

 

Folketælling 1880

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Mungsgaard, Et gaard

Niels Sørensen Mungsgaard 48 Gift Gaardejer, huusfader  Borbjerg

Christine Mogensen 34 Gift Hans hustru  Borbjerg Sogn

Søren Sørensen 11  Ugift Deres børn  Borbjerg Sogn

Ane Sørensen 9  Ugift Deres børn  Borbjerg Sogn

Kirsten Sørensen 7  Ugift Deres børn  Borbjerg Sogn

Else Sørensen 5  Ugift Deres børn  Borbjerg Sogn

Mogens Chr. Sørensen 2  Ugift Deres børn  Borbjerg Sogn

Kirsten Marie Sørensen Under 1 år Ugift Deres børn Borbjerg Sogn

Ane Sørensen 75 Enke Huusfaderens moder nyder ophold  Borbjerg Sogn

Niels Chr. Mungsgaard 22  Ugift Tjenestefolk  Borbjerg Sogn

Ane Kjerstine Jensen 18  Ugift Tjenestefolk  Ryde Sogn

 

Ane Nielsdatter Sørensen dør 20 jan 1887

 

Folketælling 1890

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Munksgaard, En gaard,

Niels Sørensen 59  Gift Husfader, agerdyrker Gaardejer Borbjerg

Kristine Mogensen 45  Gift Husmoder  Borbjerg Sogn

Mogens Christian Sørensen 12  Ugift   Borbjerg Sogn

Kirsten Marie Sørensen 10  Ugift   Borbjerg Sogn

Niels Christian Sørensen 8  Ugift   Borbjerg Sogn

Niels Peder Sørensen 3  Ugift   Borbjerg Sogn

Niels Christian Munksgaard 32  Ugift Tjenestetyende Borbjerg 

Ane Marie Sørensen 14  Ugift   Borbjerg Sogn

Ane Mettelene Frederiksen 17  Ugift   Borbjerg Sogn

 


Peder Christian Povlsen Munksgaard

 

Peder Christian Povlsen overtager den 1. marts 1890 Munksgård, en ret forfalden og forsømt gård med en halv snes hornkvæg og et par gamle heste.
Bygningerne var også gamle og jorden ude af drift, men hos sin moster og i sine tjenester havde P. Chr. lært at bestille noget, han drænede og merglede, byggede husene om eller byggede til dem. I 1910 var der råd til et nyt stuehus og hestestald. P. Chr. har gennem årene plantet mange træer, særlig omkring ejendommen og haven og derved gjort gården og Danmark smukkere og bedre.

Kilde: Minde om PEDER CHR. PEDERSEN OG HUSTRU INGEBORG CLAUSDATTER I VRIDSTED, En midtjydsk bondeslægts historie gennem ca. 350 år. 
Af A P Dueholm, Ø. Farimagsgade 8, København Ø., 20. April 1951.

 

Kort tid efter at have købt Munksgaard i Hvam gifter Peder Christian sig med Kristine Jespersen fra Over Brødbæk, halvsøster til min mormor, Maren Brødbæk, gift Led.

 

 

Kristine Jespersen

Peder Christian Povlsen

 

 

Kirkebog, Borbjerg sogn. Copulerede:
6 November 1890. Ungkarl Peder Christian Poulsen, gårdmand i Munksgård og pigen Christine Jespersen, datter af gårdmand Jesper Jensen i over Brødbæk, 21 år gl. Forlovere: Gårdmand Jesper Jensen og sognefoged Morten Johannesen. 


I en af Overretten i 1905 afsagt dom nævnes Peder C. Poulsen Munksgaard som medejer af Hvam Mølle, der ejedes  af Poulsens svoger, Iver Iversen.  Iversen  koncentrerede sig om  sit smedeværksted, som han havde bygget ved møllen, og havde formentlig forpagtet møllen ud. Overrettens dom faldt ud til fordel for Poulsen. 

Folketælling 1911
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Bøgild, Munksgaard, Matr 2a
Peder Christian Poulsen, M, 12/6 1868, Vridsted, Husfader, Gaardejer
Kirstine Poulsen, K, 30/9 1869, Borbjerg, Husmoder
Maren Poulsen, K, 13/1 1893, Borbjerg Barn
Peder Hedegaard Poulsen, M, 8/2 1895, Borbjerg, Barn
Anna Poulsen, K, 29/6 1897, Borbjerg, Barn
Johanne Poulsen, K, 7/2 1899, Borbjerg, Barn
Agnes Margrete Poulsen, K, 5/9 1904, Barn
Esper Brødbæk Poulsen, M, 28/2 1903, Borbjerg, Barn
Niels Johan Jensen, M, 15/4 1890, Borbjerg, Tjensteydende
Catrine Jensen, K, 17/11 1894, Brobjerg, Tjenesteyde

Folketælling 1921
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Sdr. Hvam, Munksgaard, Matr 2a
P. Chr. Poulsen, M, 12/6 1868, Vridsted, Viborg, Husfader, Landmand
Kirstine Poulsen, K, 30/9 1869, Borbjerg, Husmoder
Jesper Poulsen, M, 27/2 1904, Borbjerg, Barn
Anne Poulsen, K, 29/6 1897, Borbjerg, Barn
Johanne Poulsen, K, 7/2 1899, Borbjerg, Barn
Vilhelm Nielsen, M, 28/5 1898, Borbjerg, Tyende
 

I 1924 dør Kirstine og P. Chr. citerer fra en tale: "Da gik det bedste bort fra Munksgård".


En ny ulykke ramte ham i 1929, da han mistede sin ældste søn Peder Hedegaard Poulsen, der døde på faderens fødselsdag den 12. juni, kun 34 år gammel. Han blev, ligesom moderen begravet på kirkegården i Borbjerg.

 

Folketælling 1930
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Sdr. Hvam, Munksgaard
Poulsen, Peder Kristian, Bopæl 5 Nov 1929: Brebjerg Holstebro, M, 12/6 1868, Vridsted, Viborg, Husfader, Gaardmand
Poulsen, Johanne, Bopæl 5 Nov 1929: Brebjerg Holstebro, K, 7/2 1899, Borbjerg, Ringkøbing, , Husbestyrerinde
Poulsen, Esper Brødbæk, Bopæl 5 Nov 1929: Brebjerg Holstebro, M, 27/2 1903, Borbjerg, Ringkøbing, Landmand, Karl 

Kristensen, Jens Marinus, Fraværende: På Amtssygehuset i Holstebro, Bopæl 5 Nov 1929: Brebjerg Holstebro, M, 12/5 1893, Nr Omme, Landmand, Karl, Sindssyg.
Niels, Tage Herluf, Bopæl 5 Nov 1929: Holstebro, M, 8/3 1916, Holstebro, Landmand, Karl
Andersen, Klara Katrine, Bopæl 5 Nov 1929: Hjerm, K, 4/2 1915, Borbjerg, Pige.

I 1932 afstod han gården til sin søn Esper, men blev boende i gården, og da var der 45 gode kreaturer, 5 heste og en del svin.


Den 26. november 1933 giftede Peder Kresten sig igen. Bruden var denne gang Ane Marie Sørensen, der var født i Sønder Fleng i Hvam den 14. juli 1875, det var hendes første ægteskab, og onde tunger mente at vide, at hun meget gerne ville giftes.

Børnene ville ikke vide af hende, men det forandrede ikke noget. Peder Kresten var gammel nok til selv at bestemme, og det gjorde han. De flyttede ind i et nybygget hus i Hvam Mejeriby.

 

Ane Marie Sørensen Peder Christian Povlsen


Det blev til omtrent 14 gode år for Ane Marie døde den 20. august 1947.

Efter den tid var Peder Kresten ikke i stand til klare sig selv i huset. Han flyttede igen hjem til Munksgaard hos sønnen Esper der, kort før han overtog Munksgaard i 1932, var blevet gift med med Klara Kathrine Andersen fra Lille Skylvad.


 

Munksgaard 1950

 

Sine sidste år opholdt Peder Kresten sig hos datteren Agnes der var gift med lærer Nøhr i Hvam skole, hvor han døde 16. april 1953. Han blev begravet mellem sine to hustruer på kirkegården i Borbjerg.

 

Peder Chr. Poulsen skriver i sin slægtsbibel om begivenheder og datoer i sit liv.

 

1950 skulle Peder Kresten igen opleve at miste en søn. Esper døde 6 august 1950. Hans hustru Klara drev selv Munksgaard  videre med hjælp fra karle og tjenestepiger indtil 1965, hvor den  blev solgt til den ældste søn, Sven Poulsen.
 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail