Jens P. Løvig

("Egnens poet")Jens P. Løvig var født 1871 i Ejsing sogn og var oprindelig landmand. Fra omkring midten af 50'erne, da jeg lærte ham at kende, levede han som pensionist og nabo til min morfar og mormor, som drev den gamle købmandshandel i Trabjerg.

Han havde i 1909 været med til at oprette den vareindkøbsfor- ening, som Jeppe startede som uddeler i og sad i foreningens bestyrelse indtil den i 1926 blev nedlagt og forretningen købt og videreført som selvstændig købmandshandel af Jeppe. 

I 1944 udgav han "KRUMMER", en samling viser, digte og sange. Mange af digtene er skrevet på dialekt, hvad der har resuteret i, at de er blevet brugt som kildemateriale til Jysk Ordbog.

Han skriver bl.a. i Forordet, at han håber: ".... at venlige Købere vil finde, at der heri er noget af det, der ytrer sig i Landboernes Liv og Færden."

Digtet "PE MELDGO" illustrerer fint Løvigs stil.

 

Den 23. juli 1946 præsenterede Løvig i Holstebro Dagblad følgende lille fine egnsbeskrivelse: "Et eventyr om Sevel Søndre Sogn."

 

Løvig var ikke uden humor.

 

Han fortalte f.eks. om landsbyen Hogager:

Som ung Krambodssvend i Skave kunne han se, når det var Hans Hornstrup, der kom østfra - han var meget hjulbenet - og Hogager var ikke større, end han kunne se den mellem benene på ham.

 

Min farfar, Jens Marinus Eriksen, var skrædder og til hans sølvbryllup sendte Løvig følgende lykønskning:

Klik på brevet

Mette Jensen var svigerinde til min oldemor, Marie Cathrine Lauersen. Til Mettes 90 års fødselsdag skrev Løvig følgende vers om hende i avisen:

En hedens blomst af ægte lød
en kvinde sand og god,
der ikke sine pligter brød
og ej sin post forlod.

En kvinde, der i hjertets bo
bar kærlighedens bud,
var imod sin næste tro
og tro imod sin Gud.

   

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail