Lindberggaard

i Hjerm sogn

 

Hjerm herred

 


1620, 26 Maj. Kronens Skøder 
Niels Krag til Aggerkrog, Landsdommer i Nørrejylland, faar af Ribber Kapitel (paa hvis Vegne Kongen handler): i Nørrejylland bl.a. i Hierum H., Handbierig S. 1 G. kaldet Lindbierig.
J.R. 7, 320 Koncepter.
Kilde: Kronens Skøder I 1535-1648.

1670, 21 Nov. Kronens Skøder
Vederlagsskøde til Medikusembedet i Ribe (Ludvig Pouch) paa: bl.a. Kongens Andel af Korntienden i Hierum Hd., Handbierg S. Gaarden Lindbierg.
Kilde: Kronens Skøder II 1648-1688.


Klik på billedet
1699
Lundenæs  og Bøvling amter. Konsumtions, familie og folkeskatsregnskaber 1661-1793
Doct. Puchis i Ribe. Peder Lindberg 1 Pige
Kilde: Januar termins familiæ og folkeskatsantegnelser Anno 1699. (M Film
37.245)


Peder Christensen Lindbjerggård er født i Hjerm sogn som søn af Chresten Espersen Skietterup. I hans fæstebrev står der bl.a., at Peder Christensen fra Hjerm skal fæste den gård i Lindbjerg Handbjerg sogn, som salig Jens Mortensen sidst havde i fæste, og skal ægte enken Dorthe Lauritsdatter.

Se fæstebrevet her.

Kirkebog Handbjerg sogn. Online
1689. Domenida Judica (=5. s. i fasten) blef Peder Cs og Dorethe Lauridsdatter af Lindberg copuleret.

Dorthe Lauritsdatter stammede fra Munksgaard i Borbjerg sogn.

Peder Christensen er tip5 oldefar på min fars side.

       1 Peder Christensen Lindberg f. ca 1657 d. 1731 
         2 Jens Pedersen Lindberg f. 1690 d. 3 jan 1765 
           3 Jesper Jensen, Ø. Heegaard f. 1745 d. 29 jul 1813 
             4 Anne Dorothea Jespersdatter f. 29 okt 1788 d. 19 okt 1863 
               5 Ane Marie Christensdatter f. 12 okt 1812 d. 16 nov 1871 
                 6 Kristiane Jensen f. 25 mar 1845 d. 15 sep 1914 
                   7 Maren Sørensen f. 22 dec 1872 d. 25 mar 1943 
                     8 Sigurd Eriksen f. 29 aug 1907 d. 6 maj 1980 
                       9 Hans Henning Eriksen f. 11 maj 1944 

- og tip4 oldefar på min mors side.

       1 Peder Christensen Lindberg f. ca 1657 d. 1731 
         2 Jens Pedersen Lindberg f. 1690 d. 3 jan 1765 
           3 Jesper Jensen, Ø. Heegaard f. 1745 d. 29 jul 1813 
             4 Jens Jespersen, Ø. Hedegård f. 30 nov 1791 d. 14 jul 1870 
               5 Jesper Jensen, O. Brødbæk f. 19 feb 1824 d. 9 feb 1908 
                 6 Maren Jespersen f. 21 dec 1886 d. 6 apr 1969 
                   7 Anna Elisabeth Jensen Led f. 14 jun 1911 d. 6 dec 1978
                      8 Hans Henning Eriksen f. 11 maj 1944 

Dorthe Lauritsdatters død er indtil videre ikke fundet, men Peder Christensen indgår i 2. ægteskab med Maren Nielsdatter.

Kirkebog Handbjerg sogn (Kort HMB-C 507 A-1, 2/4)
1731 ? blev Peder Christensen i Lindberg begravet, 74 år og 3 maaneder.

Den 11 juni 1731 indledes skiftet efter Peder Christensen Lindberg

Skifteuddrag
4 Peder Christensen Skjettrup i Lindbjerg i Handbjerg sogn. 11.6.1731, fol.14.
E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Dalsgaard, degn i Hjerm, Gimsing og Venø. B:
2) Christen Pedersen 14
3) Niels Pedersen 11
4) Dorthe Kirstine Pedersdatter 9.
FM: farbror Esper Christensen i Skjettrup i Hjerm sogn.
Første ægteskab med Dorthe Lauridsdatter. B:
1) Jens Pedersen Lindbjerg.
Kilde: http://www.brejl.dk/ribekirke.htm

Se skiftet her.

Sønnen af første ægteskab, tip4 oldefar Jens Pedersen Lindberg bliver gift med med Anne Cathrine Jacobsdatter fra Heegaard.

Kirkebog Handbjerg sogn 1658-1757. (Kort HMB-C 507 A-1, 2/4)
Anno 1733 Dom. post Circumcisio (1. søndag efter Nytår = 4. januar) blev Jens Pedersen Lindberg copuleret med Anne Cathrine Jacobsdatter fra Heegaard.

Lindberggaard overgår til sønnen af 2. ægteskab, Christen Pedersen. Han var først gift med Johanne Pedersdatter, der dør 1751.

Kirkebog Handbjerg (opsl. 357)
1751. Dom Lætare (4. S. i fasten = 21 marts). Ligprædiken ofver Christen Lindbergs Kone Sl. Johanne Pedersdatter. 39 Aar og 4 Maaneder gammel. Hun blef Syg om fredagen og døde om søndag Morgenen tidlig næst efter. 4 Croner.

Skifteuddrag
25 Johanne Pedersdatter Risborg i Lindbjerg i Handbjerg sogn. 19.4.1751, fol.107.
E: Christen Pedersen.
1) Maren Christensdatter 12
2) Ellen Christensdatter 8
3) Peder Christensen 6
4) Jens Christensen 3.
FM: fasters mand Laurids Villadsen Roslund.
Kilde: www.brejl.dk/ribekirke.htm

Christen Pedersen gifter sig 1751 med Magdalene Jensdatter Bruusen fra Mejrup sogn

Kirkebog Mejrup (opsl. 13 hhv 6)
1751. 15 sept Christen Lindberg i Handberg og Magdalene Bruusen.

Krikebog Hanbjerg sogn ( opsl. 65)
1783. Mandagen d. 29. Decebr Liigprædiken over Christen Pedersen Lindberg, gl 66 Aar og 3 Maaneder.

Skifteuddrag
53 Christen Lindbjerg i Lindbjerggård i Handbjerg sogn.
20.1.1784, fol.167.
E: Malene Jensdatter. LV: Christen Jensen Brusen i Mejrup sogn. B:
4) Johanne Christensdatter g.m. Jens Madsen i Kvie [i Ansager sogn]
5) Kirstine Marie Christensdatter 29
6) Anne Cathrine Christensdatter 26
7) Dorthe Christine Christensdatter 20
8) Jens Christensen 18
9) Christen Christensen 14
10) Esper Christensen 11.
FM: født værge Peder Schmidt, ridefoged på Handbjerg Hovgård.
Første ægteskab med [Johanne Pedersdatter Risborg, skifte 19.4.1751 lbnr.25]. B:
1) Peder Christensen i Hale i Sevel sogn
2) Maren Christensdatter g.m Niels Toftgaard i Sevel sogn
3) Ellen Christensdatter g.m. Steffen Vestergaard i Sevel sogn.
Kilde: www.brejl.dk/ribekirke.htm

Dorthe Christine Christensdatter bliver 1987 gift med Christen Christensen fra Quium, som ved auktion den 16/11 1787, for 600 Rd. overtager Lindberggaard.

Christen Christensen, får skøde på Lindberggaard 23 juni 1788, tinglæst 27 juni1788
Kilde: Skøde- og panteprotokol nr.1, pag. 238

I 1796 sælges gården til Jørgen Jensen Raunholdt.
Kilde: Skøde- og panteprotokol nr. 3, pag 31. (Film M 28.855)

Christen Christensen og familien flytter til Gjellerup sogn og  Lindberggaard er hermed ude af slægten.


    

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail