Slægten på Lille Hedegaard

i Borbjerg sogn


 

Hjerm herred

To ejendomme, Matr. 12 og Matr. 13, omtales i forskellige kilder som Lille Hedegaard og ved ejerskifterne i 1830'erne omtales Matr. 13 som "den halve gaard Lille Hedegaard". Lille Hedegaard består altså af to halvgårde, hvad der ikke var ualmindeligt for lidt større fæstegårde.

På Matr. 13, som undertiden omtales som Vester Hedegaard,  finder vi tip3 oldefar Jens Nielsen Heegaard. Han var fæster af Lille Hedegaard under herregården Rydhave.

Klik på kortet
Hedegaarde

 

1 Jens Nielsen Heegaard f. 1707 d. 1787
  2 Ingeborg Jensdatter f. 1781 d. 30 jul 1830
    3 Jens Nielsen f. 1805 d. 23 sep 1889
      4 Kristiane Jensen f. 25 mar 1845 d. 15 sep 1914
        5 Maren Sørensen f. 22 dec 1872 d. 25 mar 1943
          6 Sigurd Eriksen f. 29 aug 1907 d. 6 maj 1980
            7 Hans Henning Eriksen f. 11 maj 1944 

 

Jens Heegaard var som det fremgår gift 3 gange:
 
1. Kirkebog Borbjerg sogn. Viede.
1734. Post Circumcisionen. Jens Hedegaard og Maren Christensdatter
 
[Kirkebogen defekt for begravede 1750-53 og mangler delvis for 1753]
 
1743. Lundenæs  og Bøvling amter. Beregning over den med Forord.  af 20 aug 1743 allernådisgst påbudne Formue-, Kop-, Heste- og Carosse Skatter af Lundenis og Bøvling Amter for samtlige Terminer, Borbjerg sogn - efter præstens mandtaller nr 67
De bønder som holde for at være ……
Bl.a. Jens Heed Gaard. (M-film 37.236- 37.237)


2. Kirkebog Borbjerg sogn. Copulerede.
1752. D. 2. Onsdag i Fasten. Jens Heegaard og Karen Jensdatter.
 
Kirkebog Borbjerg sogn. Døde og begravede.
1767. Dend 28 Octobr. Jens Hedgaards Hustrue Karen Jensdatter, gammel 44 aar.
 
3. Kirkebog Borbjerg sogn. Copulerede (Kort HMB C-499 A-5 2/3)
1768. Dend 2. Martij Jens Heedgaard og Karen Risom
 
Karen Christensdatter Risom var datter af tip4 oldefar Christen Christensen Risum.
 
Kirkebog Borbjerg sogn. Døde.
1787. D. 12. April Jens Nielsen i Heegaard, gl. 80 Aar
 
Jens Heegaard dør altså i foråret 1787 og ved folketællingen 1787 få måneder efter registreres Karen Christensdatter Risum som enke:
 
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Heegaard, , 3. Familie, 84, FT-1787
Karen Christensdatter, 43 , enke, Madmoder, Gaardbeboer,
Ingeborre Jensdatter, 6 , ugift, Hendes Datter, ,
Christen Pedersdatter !!, 25 , ugift, Tienestefolk, Soldat,
Kirsten Jensdatter, 21 , ugift, Tienestefolk, ,
Søren Nielsen, 8 , ugift, Tienestefolk, ,
 
Få måneder senere gifter Karen Christensdatter sig igen.
 
Borbjerg sogns kirkebog. Copulerede.
1787. Den 8. November. Ung Karl Niels Sørensen og Enke Karen Christensdatter. Begge af Borbjerg Sogn
 
Niels Sørensen køber Lille Hedegaard fri af Rydhave og bliver således den første selvejerbonde i Lille Hedegaard
 
Kammerherre Niels Sehested, Rydhave, sælger for 462 Rd Lille Hedegaard 3 td 2 fjk 2 alb til velagte Niels Sørensen i Borbjerg Hedegaard 6. dec 1789.
Kilde: Hjerm-Ginding herrederes Skøde- og pantebog 1779-1790
 
24. juni 1801 sælger Niels Sørensen Lille Hedegaard til sin broder, Christen, og overtager samme år Neder Brødbæk efter denne.
Kilde: Hjerm-Ginding herrederes Skøde- og pantebog 1802-1804. Protok- I fol 305-6)
 
Kirkebog Handbjerg sogn. Trolovede og Viede
1799. D. 3 Maj Copulerede i Handberg Kirke Christen Sørensen Brødbek og Else Nielsdatter Storgaard
 
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaardene, , , 100, FT-1801
Kresten Sørensen, 44 , Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Else Nielsdatter, 33 , Gift, Hans kone, ,
Søren Krestensen, 2 , Ugift, Deres søn, ,
Ane Marie Kristensdatter, 21 , Ugift, Tienestepige, ,
 
Kirkebog Borbjerg sogn. Døde.
1830. Død 25. Janu., begravet 7. Februarij. Chresten Sørensen, Gaardmand og Sognefoged i Lille Hedegaard, 72½ Aar.

Christen Sørensens hustru, Else Nielsdatter, flytter med sønnen, Søren Christensen til vejrum sogn, hvor han bliver gårdejer på Ausumdahl. Else Nielsdatter dør på Ausumdahl 1853.
 
1830 Skøde
Underskrevne Else Nielsdatter, Enke efter afgangen Gaardmand og Sognefoged Christen Sørensen af Hedegaard i Borberg og hans eneste Søn Søren Christensen af bemeldte Hedegaard tilstaar og vitteliggjør at vi uden foregaaende Kjøbecontract haver solgt til Poul Christian Andersen af Skave i Borberg Sogn, den afdødes eiende og paaboende Gaard halve Lille Hedegaard kaldet i Borberg Sogn, Hjerm Herred beliggende, der staar for Hartkorn 3Td - 2Fkr  2Album med paastaaende Bygninger og tilligende Eiendomme, alt saaledes som den Afdøde under 24 Juni 1801 af Niels Sørensen er tilskjødet samme, for den mundtligt aftalte kjøbesumme 600 Rbd.......
Lille Hedegaard i Borberg Sogn 29. Juni 1830. - Else Nielsdatter - Som Lauværge og Sælger S. Hedegaard.
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde og Pantebog 1829-1830, Book No. 14, pag 283. Film RA 28.838
 
Lille Hedegaard overgår altså til ovennævnte Poul Christian Andersen og kort efter til Christen Poulsen af Libergren.
Kilde: Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde og Panteprotok. XIII pag 283 og Protok. XIV pag 433)
 
Slægten er herefter i et par år ude af Lille Hedegaard, men kommer ind igen med Peder Poulsen (1801 – 1881), i daglig tale ofte kaldet ”Pe Hiego”. Han blev svigerfar til Kristine Jespersen, O. Brødbæk.
 
1835
Undertegnede Christen Poulsen af Libergren i Borbjerg Sogn tilstaar herved at have solgt til Peder Poulsen af Øster Grønning i Salling den mig efter Skiøde af 26 Juni 1831, tinglæst 15 Juli s.A. tilhørende Gaard halve Lille Hedegaard kaldet af Borberg Sogn med Jorder af Hartkorn 3Tdr, 2Fkr 2Album for Kjøbesum 800 rbd.......
Skrevet i Holstebro 11 October 1835. [Christen Poulsen Libergren stammer fra Holmhuset i Salling, jfr. skøde- og pantebog 1831. Film 28.839, pag 433.]
Kilde: Hjerm Ginding herreders Skøde og Pante Bog. Film 28.840 (Protok. XVI pag 342-343)
 
Folketælling 1840
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaard, en Gaard
Peder Poulsen 40  Gift  Gaardmand 
Grethe Andersdatter 49  Gift  Hans kone 
Maren Jensdatter 19  Ugift  Deres tjenestepige
 
Folketælling 1845
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaarde, En Gaard
Peder Poulsen 45  Gift  Gaardmand Grønning
Ane Magrethe Andersdatter 55  Gift  Hans Kone Oddense
Karen Christensdatter 19  Ugift  Tjenestepige Borberg
 
Folketælling 1850
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg, Hedegaard, en gaard
Peder Poulsen, 50, Gift, Gaardmand og huusfader, Grønning s.
Ane Magrethe Andersdatter, 60, Gift, Hans kone, Odense sogn
Jens Jensen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Estvad sogn
Inger Kirstine Espensdatter, 28, Ugift, Tjenestefolk, Sevel sogn
 
Folketælling 1860
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg
Peder Poulsen 60  Gift Gmd, huusfader  Øster Grønning sogn
Ane Magrethe Andersdatter 69  Gift Hans kone  Vonsild sogn
Peder Christian Christensen 17  Ugift Tjenestekarl  Sevel sogn
 
Ane Margrethe Andersdatter dør 1867.
 
Peder Poulsen havde under dramatiske omstændigheder i krigsåret 1864 mødt sin tilkommende kone i Vristedgård. Peder Povlsen var af indkvarterede tyskere  blevet kommanderet til at køre dem østpå.
I Vridstedgaard tog de ind for at hvile sig en smule inden den næste etape videre østpå. Her så Peder imidlertid sit snit til at liste sig ud af gården sammen med nogle tørvevogne, og så kørte han hurtigst muligt hjemad igen.
Forinden havde han dog nået at se Peder Christians ældste datter, som gjorde så stort et indtryk på ham, at han efter krigens afslutning sammen med en ven tog over og friede til den unge 25-årige pige. Forældrene gav deres samtykke, selvom det var et noget umage par: Hun var 25 år, og han var 63 år gammel og næste ni år ældre end sin kommende svigerfar!
Kilde: A. P. Dueholm. Minde om PEDER CHR. PEDERSEN OG HUSTRU INGEBORG CLAUSDATTER I VRIDSTED
 
Kirkebog Vridsted sogn.
Enkemand Peder Poulsen fra Lille Hedegaard i Borberg Sogn, Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, 66½ Aar, født 27 Januar 1801, Confirmeret 1816, vaccineret 4de Juni 1808, Stengel og Pigen Anne Pedersen af Vridsted, 28 1/4 Aar, fødtb 22 Maj 1839, Confirmeret 1854, vaccineret 10 Juni 1843. Forlovere: Christen Holst, Store Hedegaard i Borberg, Peder Christian Pedersen af Vridsted. Gift 11 October 1967 i Kirken.

Folketælling 1870

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Risum, H????gard
Peder Poulsen 69  Gift Husfader Gårdmand Gimsing Sogn 
Ane Petersen 30  Gift Husmoder  Vridsted Sogn 
Peder Christjan Poulsen 1  Ugift   Vridsted Sogn 
Jens Peter Petersen 16  Ugift   Vridsted Sogn
Marie Kjerstine Petersen 13  Ugift   Vridsted Sogn 
 
1875 nedbrændte Lille Hedegaard totalt, og et par mænd fra nabolaget kom stærkt til skade under redningsarbejdet, - så meget, at den ene døde straks og den anden var mærket for livstid.
 
Folketælling 1880
Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Lille Hedegård, En gaard
Peder Poulsen 79  Gift Husfader, gårdejer  Grønning Sogn 
Ane Pedersen 40  Gift Hans kone  Vridsted Sogn 
Peder Kristian Poulsen 11  Ugift Børn  Borbjerg Sogn 
Poul Kristian Poulsen 9  Ugift Børn  Borbjerg Sogn 
Jens Kristian Poulsen 6  Ugift Børn  Borbjerg Sogn 
Anton Ingvard Kristian Poulsen 3  Ugift Børn  Borbjerg Sogn 
Johannes Poulsen 1  Ugift Børn  Borbjerg Sogn 
Peder Pedersen 20  Ugift Tjenestefolk  Ejsing Sogn 
Kirstine Marie Andersen 21  Ugift Tjenestefolk  Borbjerg Sogn 


Ane Pedersdatter
Lille Hedegaard
Peder Povelsen
Lille Hedegaard

 
 Ægteskabet varede kun i fjorten år. Så døde først han den 2. september og hun lige efter den 29. november 1881. Han var påholdende og hun mere indstillet på at nyde frugterne af deres arbejde. Han var den grove slider og overlod alt andet til hende. De fik da også noget ud af det, for selvom gården brændte ned, og der var underforsikret, så efterlod parret en arv på 40.000 kr. til børnene.
Parret boede i Borbjerg og fik fem børn, hvoraf en dreng døde, mens de følgende fire var mellem 5 og 13 år ved forældrenes død.
Kilde: A. P. Dueholm. Minde om PEDER CHR. PEDERSEN OG HUSTRU INGEBORG CLAUSDATTER I VRIDSTED
 
Sognefogeden, Morten Johannesen Toft, ”Naltoft” i Borbjerg, bliver værge for de umyndige børn, som kommer i pleje rundt i sognet.


Peder Christian Poulsen får en gård i Sønder Hjerm
Peder Christian Poulsen bliver plejebarn hos sin moster Ingeborg i Nørregaard i Hvam og overtager 1890 "Munksgaard" i Borbjerg
Jens Christian Poulsen bliver senere gift to gange
Anton Ingvar Christian Poulsen er 1890 plejebarn på St. Hedegaard. 
Johannes Poulsen døde 1890 som plejebarn i Lille Hajslund i Borbjerg


Gården bliver herefter i 1882 via skifteretten afhændet til Carl Ferdinand Daniels og hustru Wilhelmine E. M. Carstens fra ”Moesgaard” i Ryde.
 
Gården er stadig i denne slægts eje.


Lille Hedegaard 1921 


  

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail