Bendt Andersen i Krigen 1864


Bendt Andersen, var broder til min hustrus oldemor, Ane Dorthe Andersen. Han deltog i krigen i 1864 som menig nr. 20 i 3. Divisions 8. Brigades 20. Regiments 1. Bataillons 2. Kompagni. Han har således deltaget i samme Regiment som en af mine egne slægtninge, Peder Laursen, og ved Dybbøl i samme slag som en tipoldefar til min hustru, Lars Andersen Larsen, der tilhørte 1. Brigades 22. Regiment.

Fra krigens begyndelse var 20. Regiment en del af besætningen i Dannevirkestillingen og besætter i februar 1864 venstre flanke ved Bustrup. Den 3. Februar er regimentet i kamp om Kongshøj, syd for Vedelspang.

 

Klik på billedet for detaljer

 

Den danske hærledelse indså, at overmagten var for stor, og besluttede at rømme Dannevirke-stillingen i ly af mørket natten mellem den 5. og 6. februar.

20. Regiment danner ved tilbagetrækningen bagtrop ( Arrieregarde ) som forsvar mod den forfølgende fjende og kommer i kamp ved Helligbæk og Oversø d. 6. februar.

Det blev en tilbagetrækning der er gået over i historien, som noget af det værste en dansk soldat har været udsat for. Det var stormvejr, som kom nordfra, og de fleste soldater havde ikke fået et hvil i de sidste 4 døgn. I nattens løb slog det om fra hård frost til tøvejr med isslag og senere igen til snestorm. Hæren skulle marchere fra Dannevirke til Flensborg, hvilket tog ca. 14-18 timer.

 

20. Regiment fortsætter til Sønderborg, hvor det den 9. februar udskibes til Fredericia.

Den 8. marts er regimentet i kamp ved Fredericia (Snoghøj), hvor regimentets 1. kompagni tages tilfange og sendes til fæstningen Magdeburg som krigsfanger.

Den 11. April overføres regimentet via Fyn og Sønderborg til Dybbølstillingen.

Ved Preussernes angreb på Dybbøl den 18. april lå 20. og 9. Regiment, der tilsammen udgjorde 8. Brigade, som forstærkning bag det egentlige skanseforsvar.


Dybbølstillingen 18 april 1864

I kampen om Dybbølstillingen gjorde 8. Brigade sig berømt ved et tappert modangreb mod prøjserne efter at disse havde bemægtiget sig skanserne. Modangrebet, som blev bragt til standsning af fjenden, står som et af dansk krigshistories tapreste angreb. På trods af udfaldet var det med til at sikre de danske styrkers overgang til Als.


8. brigades berømte modangreb.
Maleri af Rosenstand


Brigaden mistede over halvdelen af mandskabet som døde, sårede eller  tilfangetagne og 20. Regiment reduceres efter 18. april til 2 kompagnier for hvert Bataljon = ca.1600 mand og overføres til Fyn.

 

Soldaterne blev for de flestes vedkommende hjemsendt i august 1864.

Bendt Andersen faldt på slagmarken og blev ikke fundet. I tabslisterne i Vilhelm Cohens bog "Krigen 1864 og de faldnes Minde" fra 1865, er der under 20. Regiment blandt "faldne i kampen ved Dybbøl den 18 April, begravede" anført:

 

2. Kmp Nr. 20, Menig, Bendt Andersen, (Bækken)

Vilhelm Cohens skriver om disse faldne og begravede:
Kampen ved Dybbøl den 18 april krævede de største ofre af den danske armé. For de paa denne dag faldne helte findes der gravhøje flere steder. Foruden de, der ere begravede den 19 april om eftermiddagen på Sønderborg kirkegaard, er der af fjenden begravet 406 mand, dels på Dybbøl kirkegaard, dels på Dybbøl Bakke. Herom har jeg modtaget følgende meddelelse. Paa den saakaldte ”nye kirkegaard” ved Skandse VI findes følgende kors med inskriptionen: ”Hier ruhen 209 tapfere Dänen, gefallen den 18ten april 1964”. Paa det andet: ”Hier ruhen 100 tapfere Dänen, gefallen den 18ten april 1864”. Nogle favne bagved Dybbøl Mølle staae 2 kors, paa hvilke der staar: ”Hier ruhen 27 tapfere Dänen, gefallen den 18ten april 1864” og ”Hier ruhen 35 tapfere Dänen, gefallen 18ten april 1864”. Ved Skandse IX findes 2 kors, paa det ene staar.”Hier ruhen 6 tapfere”, paa det andet:”Hier ruhen 4 tapfere Dänen, gefallen den 18ten april 1864“.
Desuden har jeg faaet underretning om, at der efter denne kamp er begravet danske soldater paa Ulderup og Sottrup kirkegaarde, men præsterne kunne ikke opgive tallet, da de faldne ere begravede sammen med fjenden i fælles grave, uden at noget mærke er optaget over disse, eller nogen indførsel i kirkebogen har fundet sted.Kilde: J.J. Johansen "DYBBØL 1864", Generalstaben 1942.

Detaljerede rapporter om 8. Brigade og 20. Regiment kan læses her.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail