Fæstebrev på

Sønder Kragelund

i Hjerm sogn

 

Hjerm herred

 

En tip4 oldefar, Peder Jensen Feldborg, får 1754 fæstebrev på Sønder Kragelund  i Hjerm sogn under Volstrup gods.

 

    Peder Jensen Feldborg ca. 1725 - 

         Ingeborg Pedersdatter 1757-1844

              Niels Espersen 1778-1859

                   Hedevig Katrine Nielsdatter 1820-

                         Esper Christian Eriksen 1850-ca. 1937

                              Jens Marinus Eriksen 1876-1947

                                   Sigurd Eriksen 1907-1980

                                        Hans Henning Eriksen 1944-

 

 

Peder Jensen Feldborg overtager Sønder Kragelund efter Christen Pedersen.

 

P. Nørskov Lauritsen nævner følgende i sin bog om Hjem sogn, En Historisk Beskrivelse. pag. 200:
"Nr. 16. Sønder Kraglund. Her boede Christen Pedersen 1688. 1703 havde Peder Jensen fæstet Gaarden, og 1741 fik hans Sønner Christen og Jens Pedersen Gaarden efter Deres Moder, idet hver fik "den halve Part af Gaarden i Fæste i Henseende til dens Store Drift, og de een og hver for sig dets Aufls Fortsettelse desto bedre kunde afstæd komme." Det bestemtes, at naar een af dem døde, skulde den anden have hele Gaarden; men allerede 1784 afstod Jens sin Halvgaard til Christen, "formedelst de ej ansaa dennem derudi begge sig at kunne ernære."
 

Det er muligvis Christens og Jens' søster Else Pedersdatter, der 1740 bliver gift med  Peder Christensen Perregaard.
 

Ved overtagelsen af fæstet gifter Peder Jensen Feldborg sig 1754 med Christens enke, Anne Henrichsdatter. 1782 afstår han Sønder Kragelund til sin søn, Christen Pedersen. En datter, Ingeborg Pedersdatter bliver 8. juli 1777 gift med Esper Nygaard Nielsen i Wolstrup Wasehuus.

 

Folketælling 1787

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Kragelund Gaard, 2. Familie
Christen Pedersen, 31, gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Maren Nielsdatter, 31, gift, Madmoder
Niels Christensen, 3, ugift, Deres Søn,
Hendrich Pedersen, 23, ugift, Tieneste Folck
Dorthe Pedersdatter, 21, ugift, Tieneste Folck
Peder Jensen, 62, gift, Hosbondens Forældre
Anne Henrichsdatter, 64, gift, Hosbondens Forældre.

 

1803 bliver Christen Pedersen selvejer af gården. Han sælger et par parceller fra gården, men efter få år må han på grund af økonomiske vanskeligheder sælge den.

 

Søren Sørensen Brødbæk, der er fætter til min bedstemor Maren Sørensen, erhverver i 1897 en af disse parceller.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail