Fra fæstebonde under Krabbesholm

til selvejerbonde

 

Hindborg herred

 

Min tip2 oldefar Peder Jensen Lehd, 1777-1857, var født i Næstild, Oddense-Otting sogn i Salling.

 

       1 Peder Jensen Lehd f. 1777 d. 11 sep 1857
          2 Jens Pedersen Leed f. 6 mar 1808 d. 18 okt 1891
             3 Niels Kristian Jensen f. 30 jul 1852 d. 14 maj 1890
                4 Jeppe Jensen Led * 4 okt 1886 † 13 nov 1960
                   5 Anna Elisabeth Jensen Led f. 14 jun 1911 d. 6 dec 1978
                      6 Hans Henning Eriksen f. 11 maj 1944

 

År 1800 er han anført i lægdsrullen som soldat ved 1. Jyske Regiment afd. 80, hvorfra han slettes 1807.

1802 gifter han sig med Ane Espersdatter fra Rettrup i Brøndum sogn og de bor indtil 1829 i Lem sogn.

 

Klik på billedet

Matrikelkort 1816-1860 V. Lem
Matr. No. 15. Peder Jensen Led.

Matr. No. 7. tilhører Peders halvbroder, Søren

 

1829 flytter familien til Lund i Skive sogn og 1830 indgår Peder en aftale om fæste af en gård, Dølbyvad, i Resen sogn under herregården Krabbesholm, med henblik på senere at købe gården til selveje.

 

Krabbesholm, postkort fra 1910

 

Gården var vurderet til 6Tdr 7Skp 2Fjk 1Album og behæftet med aftægtskontrakter for enken efter forrige besiddere og en arbejdsforpligtelse på Krabbesholm 4 dage årligt, til bjærgning af høstakkene fra Karabbesholms enge.

 

I maj måned 1833 får Peder skøde på gården og er herefter selvejerbonde. Han giver 1.600 Rigsbankdaler for ejendommen og må endvidere overtage såvel aftægts- som arbejdsforpligtelserne, men allerede i november samme år indgår han en kontrakt om salg af jord fra ejendommen vurderet til 4Tdr 2Skpr 1Fjk 21/4Album for 1.200 Rigsbankdaler. Ifølge aftægtskontrakternes bestemmelser følger forpligtelserne hovedparcellen ved udstykning og Peder er derfor nu fri for disse. Samtidig overdrager han arbejdsforpligtelsen på Krabbesholm til køberen.

 

Den resterende ejendom på 2Tdr 5Skpr 13/4Album belåner Peder i 1835 ved udstedelse af en obligation på 400 Rigsbankdaler og i 1836 udstedes yderligere en obligation på 100 Rigsbankdaler.

 

1846 Skøder Peder ejendommen til en søn, Peder Pedersen Lehd, for "den accorderede Kjøbesum 700rbd", der hovedsageligt dækker en omfattende aftægtsforligtelse til Peder og hans Hustru.

 

To andre sønner, Anders Pedersen Lehd og Jens Pedersen Lehd - min tipoldefar, køber i fællesskab en ejendom i Nautrup sogn i Salling.

 

Peder Jensen Lehd dør 1857 af alderdomssvaghed som aftægtsmand hos sønnen, et år efter hustruens død. 

 

I dødsanmeldelsen til Sallinglands Herreder 12 Septbr. hedder det: "Peder Jensen Led. Aftægtsmand af Dølbyvad. Ifølge Skjøde af 19 Novbr 1845, tinglæst 4 mai 1846 er der intet at skifte efter Afdøde, da dennes Søn forsikrer at han ikke efterlader sig Penge."

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail