Fra Vester Klitgaard i Klithuse,
Tranum sogn

Oldefar Carl Christian Pedersen blev den 18 oktober 1845 født på Sølimitstedet i Klithuse. Døbt i Kirken den 16 Novb. 1845. Søn af Boelsmand i Klithuse Peder Christiansen og Hustru Christiane Christensdatter. Faddere: Rasmus Christoffersens Kone af Brovst - Pigen Ane Marie Christensdatter - Peder Nielsen - Mikkel Christen Thomsen, alle af Klithuse. Gregers Christensen af Brovst.

Sølimit, søelimit.
1. Distrikt, i hvilket der udskrives værnepligtigt mandskab til marinen.
2. Person, i en sølimit der var indskrevet i sørullen og pligtig til tjeneste i marinen. Undertiden i videre anvendelse om person der bor ved havet.

Visse kystområder i Aalborg stift samt andre steder i landet blev 1733 udlagt som sølimitdistrikter, hvis beboere (af bondestand) blev fritaget for tjeneste i hæren. Til gengæld skulle de gøre tjeneste i flåden efter behov.

Fem år tidligere, den 19 Juni 1840 var søsteren Amalie Marie Pedersdatter blevet født. Døbt i Kirken 5 Juli 1840.Amalie Marie Pedersdatter

Carl Christian Pedersen Brander

Amalie og Carl Christian havde også en halvbroder Christian:

Den 25 Februar 1836 blev Christian Pedersen født af Johanne Christensdatter, Indsider Kone i Bratbierg. Udlagt Barnefader er Peder Christiansen, Ungkarl hos Forældrene i Kithuse. Faddere: Pigen Maren Christjansdatter, tjenestegørende på Nørre Skovsgaard, Cresten Sands Kone paa ??, Cresten Sand af ibid. Jens Crestensen af Nørre Skovsgaard. Niels Crestensen Sand tjenende Degnen i Brovst.

Johanne og Peder bliver ikke gift og Johannes videre skæbne har det indtil videre ikke været mulig at få bekræftet.
Derimod bliver Peder den 28 dec. 1839 i Kettrup kirke viet til Christiane Christensdatter, der på det tidspunkt tjener som amme hos herredsfogedfamilien på Skjerpinggaard. Hun rejser 1 maj 1840 fra Skjerpinggaard i Kettrup sogn til Tranum sogn.

Folketælling 1850
Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse, Matr. 127
Peder Christiansen, 36, gift, født i sognet, husfader
Christiane Christensdatter, 40, Gift, født i Hillerslev sogn, hans kone,
Christian Pedersen, 14, Ugift, født i sognet, deres barn (plejebarn)
Amalie Marie Pedersdatter, 10, Ugift, født i sognet, deres barn
Carl Christian Pedersen, 5, Ugift, født i sognet, deres barn
Mette Marie Christensdatter, 19, ugift, født i sognet, tjenestepige

Amalie bliver 16 Juli 1869 gift med Jens Christernsen Tegl, men opholder sig ved fødselen af sin første søn, Christen,  hos forældrene i Klithuse.

12 April 1872 vies i Tranum kirke Ungkarl Carl Christian Pedersen, Søn af Gaardejer Peder Christiansen og Hustru Christiane Christensdatter af Klithuse, 26 Aar gammel, og Pigen Ane Dorthea Andersen, Datter af Hmd. Anders Bentsen og Hustru Maren Poulsdatter i Bækken, 20 Aar gammel. Forlovere: Gmd. Peder Christiansen og Husmand Niels Jensen Andersen af Klithuse.


Ane Dorthea Andersen og Carl Christian Pedersen Brander
1903

I 1873 deles matr. 127.
Matr. 127a på 415.640 kvadratalen, hartkorn 4sk 0fk 3/4alb. får Peder Christiansen som ejer.
Matr. 127b på 1.132.290 kvadratalen, hartkorn 2sk 3fk 1alb. får sønnen Chr. Pedersen som ejer
Selv om matr. 127b har væsentligt større areal end 127a er værdien (hartkornet) væsentlig mindre.

Folketælling 1880
Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse By og Tranum Klit, Tranum Sogn, En Gaard (Matr. 127a)
Peder Christiansen, 66, Enke, Husfader Gaardeier, Tranum Sogn
Maren Larsdatter, 44, Ugift, Steddatter, Tranum Sogn
Carl Christian Pedersen, 34, Gift, Medhjælper ved Gaardens Bedrift, Tranum Sogn
Ane Dorthea Andersen, 28, Gift, Hans Kone, Leerup Sogn
Christianne Pedersen, 7, Ugift, } Deres Døttre, Tranum Sogn
Maren Pedersen, 6, Ugift, } Deres Døttre, Tranum Sogn
Kirstine Pedersen, 3, Ugift, } Deres Døttre, Tranum Sogn
Christen Holm Larsen, 18, Ugift, Tjennestekarl, Tranum Sogn
Oline Christine Bærtelsen, 19, Ugift, Tjennestepige, Tranum Sogn
Mætte Marie Christensen, 15, Ugift, Tjennestepige, Tranum Sogn

20 december 1880 får Carl Christian af sin far skøde på Matr. 127a og et par andre parceller.

Folketælling 1890
Hjørring, Øster Han, Tranum,,
Karl Chr. Pedersen Brander, 44 år, f. i Tranum. Gårdmand
Ane Dorthea Andersen, 38 år, f. i Lerup sogn, hans kone
Kristiane Brander, 17 år, deres barn
Maren Brander, Maren Brander, 16 år, deres barn
Kirstine Brander, 13 år, deres barn
Inger Marie Brander, 9 år, deres barn
Pouline Brander, 7 år, deres barn
Peder Christiansen Brander, 5 år, deres barn
Anders Bentsen Brander 2 år, deres barn
Peter Christiansen Brander, 76 år, f. i Tranum, aftægtsmand 

I folketællingen 1890 er familien anført med navnet Brander, men i folketællingen 1901 er familien igen anført med navnet Pedersen. Det er først med Navneloven af 1905 der bliver mulighed for officielt at få tillagt navnet Brander.

20 juni 1890 får Carl Christian af sin far skøde på matriklerne:
Tranum Matr. No. 6f Hartk. 0td 2skp 0fdk 11/4alb Gl skat 1Rd 75sk
        -           -  6e    -     0 - 0  -  2  -     1  -     -     0 -  26 -
        -           -  6g    -     0 - 1  -  0  -  03/4 -     -     0 -  56 -
Klithuse          - 114d  -     0 - 0  -  0  -  0½  -     -     0 -  00 -

Carl Christian betaler 2.500 Kr for matriklerne, som samtidig pantsættes til søsteren Amalie Marie med flg. pantebrev.

Faderen Peder Christiansen Brander dør den 3 november 1891 som aftægtsmand i Klithuse.Vester Klitgaard
Carl Chr. Pedersen Branders ejendom i Klithuse,
formentlig omkring 1900-1910

Folketælling 1901
Hjørring, Øster Han, Tranum, Klithuse, Vester Klitgaard, Matrikel nr. 127a, Ejerens navn: Carl Pedersen (Brander),
Carl Pedersen Brander, M, 18/10/1845, G, Folkekirken, Klithuse, Husfader, Gaardejer, Distriktskommisær.
Ane Dorthea Andersen, K, 19/7/1851, G, Bækken, Husmoder,
Kristiane Pedersen, K, 10/9/1872, U, Klithuse, Barn,
Pouline Pedersen, K, 5/6/1882, U, Klithuse, Barn,
Peder Christiansen Pedersen, M, 1/10/1884, U, Klithuse, Barn,
Anders Bentsen Pedersen, M, 3/10/1887, U, Klithuse, Barn,
Christian Klitgaard Pedersen, M, 9/6/1890, U, Klithuse, Barn,

Carl Christian Pedersen får 1905 navnebevis på navnet Carl Christian Pedersen Brander. Han dør 19 august 1908.
Envidere får flere af Carl Christians ret til navnet Brander.

Den 4 marts 1907 mageskifter Carl Christian matr. 127a m.fl. med sin svigersøn Jens P. Rasmussen, gift med Pouline og overtager til gengæld matr. 108a Klithuse m.fl.

Carl Christian dør den 19 august 1908. Ved skiftet fragår arvingerne arv og gæld og matr 108a m.fl. sættes den 27 maj 1909 på tvangsauktion.
Svigersønnen Jens P. Rasmussen erhverver ejendommen for 3000 kr. med selvskyldnerkaution fra svogeren Martinus Holm Christensen (Marens mand) og svogeren Husmand Kristen Jensen (Kirstines mand).

Den 19 juli 1909 erhverver Kreditforeningen af Jydske Landejendomsbesiddere matr. 127a mv. ved tvangsauktion. 

Den 2 august giver Kreditforeningen transport til Gaardejer Christen Andersen i Tranum, Gaardejer Frits Claesen i N. Bratbjerg, Gaardejer Jens Sørensen Andersen i Fredensdal og Boelsmand Chr. Chr. Bruun i Tranum Klit i lige fællesskab. De får ejendommen mv. endeligt udlagt 17 januar 1910 fra dødboet efter Carl Christian  Pedersen Brander. 

Besætning, redskaber og afgrøder mv. sættes allerede på auktion 16. august 1909, jf. nedenstående.

 

Kilde: Fjerritslev_Avis 1909-08-20


Vester Klitgaard er hermed ude af slægten.

Efter en række skiftende ejere flytter Kristine og Karl Jensen fra Sjælland den 16 december 1926 ind på ejendommen. Den havde da ikke været beboet i 9 år og var meget forfalden og markerne lå i lyng. Den var på 136 td. land, heraf til dyrkning ca. 90-100 td. land.
Kilde: Kristine og Karl Jensens søn, Heine Jensen, der i 1926 var 16 år og havde tre søskende: Mogens, Louise og Gert.

Matr. 127a er i dag købt af staten og ejendommen ligger således  på lejet grund på adressen adressen: Sandmosevej 477, 9460 Brovst.  

Carl Christian Pedersen Branders børn

Christiane Pedersen Brander forbliver ugift og bor ved foketællingen 1921 hos sin søster, Maren Pedersen i Klithuse.

Kirstine Pedersen gifter sig med Kristen Jensen Kristensen.

Inger Marie Pedersen gifter sig med Niels Kristian Olesen.

Pouline Pedersen, gift med Jens Peter Rasmussen, bor ved folketællingerne i 1911 og 1921 i Klithuse.

Bedstefar Peder Christiansen Pedersen Brander, der også tager navnet Brander, bliver gift med Kristine Larsen fra Telling og de køber i 1920 ejendom på Nørøkse Kær.

Anders Bentsen Pedersen Brander bliver gifter med Kristiane Andrea

Christian Klitgaard Pedersen Brander gifter sig med Kirstine Mose Lauritsen


 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail