Westergaard

i Hygum sogn

 

Vandfuld herred

  
 
Chr V's Matrikel fra 1688
 
ProprietariusGammel
Matrikul Hartkorn
Nye 
Matrikul Hartkorn
Tdr Skp Fjk Alb Tdr Skp Fjk Alb


Ryssensteen

Simon Christensen
og
Christen Madzen i Westergaard

7

4

-

1

11

1

2

-


Fra omkr. 1750 findes Christen Sørensen Westergaard i Hygum sogn, som fæster under Rammegaard, der hørte under baroniet Ryssensteen. 
Han er forskellige steder nævnt som Christen Westergaard, Christen Kammersgaard og Christen Skibsted. Han nævnes i forbindelse med Westergaard i Hygum sogn.
Christen er født i Ydby sogn i Thy og af skifterne efter hans hustruer fremgår det tydeligt at han har store interesser dette sogn, hvor der også findes en gård ved navn Kammersgaard og hvis nabogaard er Skibstedgaard.

Det er fristende at tro, at Christen Sørensen skulle være far til til tip3 oldefarfar Niels Christensen Westergaard, dels på grund af flere navnesammenfald, Christen(sen) og navnet Skibsted, som går igen hos tip2 oldefar, dels fordi Christen Sørensen og Hustru er faddere for flere af Niels Christensens børn. Det må imidlertid afvises, især fordi af skifterne efter Christen Sørensen og hans hustruer ikke nævner Niels Christensen.
Christen Sørensen Westergaard har i øvrigt en spændende anerække tilbage til Skipper Clement.


Kirkebog Ydby sogn.
1712. D 13 Jun. Søren Christensøn Kammersgaard og Anne Margrethe Lauritzdatter en Søn døbt N. Christen. Testes: Lauritz Nielsen Bech, Christen Madsen, B? Pedersen, Dorethe ?, Kirsten Christensdatter.

Christen var gift 3 gange.

1756. Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led. Ægteskabs bevilling i 3die led:
 
238c. Bevilling, blev expederet for Christen Sørensen fra Udbye og Anna Hansdatter Kammersgård, bønderfolk af Hygum sogn i Ribe stift, uanset at de skal være sødskende børn.
Christiansborg slot den 1 oktober 1756.

Brylluppet kan ikke verificeres via kirkebogen for Hygum sogn, da den først eksisterer fra 1758.

238b. Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Hans  Kamersgård og Ide Sørensdatter, bønderfolk af Hygum sogn i Ribe stift, uanset at de skal være sødskende børn.
Christiansborg slot den 1 oktober 1756.

Kilde: Jyske registre: 1752 - 1757. Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led. Film M 544.326 - 327. http://www.kkermit.dk/jyske-reg-05.htm


Christen Sørensen og Ide Sørensdatter er søskende og det er Anna Hansdatter og Hans Hanssøn Kammersgård også, hvorfor deres respektive fædre, Søren Christensen Kammersgaard og Hans ? (som endnu ikke er fundet) må være brødre.

Anne Hansdatter døde 1766 i Westergaard, 56 år gammel. Skiftet efter hende viser at Christen var en velhavende fæstebonde.
Desværre er skifteprotokollen itu og langt fra komplet. Det fremgår dog klart, at Westergaard var en større gård med et betydeligt indbo og udbo samt en bedre besætning. Dertil kommer at fæstebonden Christen selv var godsejer og ejer af flere ejendomme i bl.a.Thy.
Kilde: Rammegaards gods. Skifteprotokol 1765-1769, pag. 23b. Film 10.052  

I Kirkebog for Helligsø-Gudum sogn findes:
Ao 1768 d. 5 octobr blev Enkemanden Christen Cammersgaard af Harsersøll? [Hardsyssel ?] efter at han havde viist Redelighed for skiftets holdelse efter hans sal. kone, og Pigen Maren Christensdatter af Helligsøe Trolovede. At disse ikke ere hver andre i et forbuden Leed beslægtede ej heller med noget andet Egteskabsløfte behæftede forloverens navn Christen Pedersen og Anders Christensen begge af Helligsøe. Copulerede d. 2. Nov.
Kilde: Endvidere Nygaards sedler.

Allerede året efter dør Maren Christensdatter og hendes barn under barsel, jf. Kirkebog for Hygum sogn:
1769. Døde. Den 29 Septbr Christen Sør. Westergrd en dødfødt Søn. Den 1 Octbr, Samme Mands Hustru 26 Aar.

1769. Skifte efter Maren ChristensDaater, Christen Sørensen Skibsted i Westergaard i Hygom sogn hans afdøde Hustrue.
Kilde: Rammegaard gods. Skifteprotokol 1765-1769, pag. 79. Film 10.052 

Christens sidste hustru bliver den ca. 30 år yngre Zidsel  Eskildsdatter.

Kirkebog Hygum sogn.
1771.  Copulerede. Christen Sørensen Westergaard Enkemand og Pigen Zidsel Eschildsdatter efter kongl. Aldernaadigste Bevilling af Dato 26 October 1771 i Kirken ? viede den 21 November ??.

Kirkebog Hygum sogn.
1773. Tirsdagen den 23 Martii Christen Sørensen Westergaards Hustrue forløst med en Datter som blev hjemmedøbt Anne Marie. I Kierken Fest Pashe II. (2. påskedag) den 12 April. Bæremoderen  ??Harbo Øer ? Christen Sørensen Westergaard, Christen ???

1775. Køber Christen Sørensen Skibsted paa auktion over Wadskiærgaards Gods "den vestre Gaard Kammersgaard som består af Hartkorn nye Matr. 7-1-3-2". Gården kendes også som Over Kammersgaard.
Kilde: Skodborg-Vandfuld Herreder. Skøde- og Pantebog 1779-1799. Book no 2. Pag. 23. Film 29.567

1782-83. Indgår Christen Sørnsen Skibsted en kontrakt med sin søster Ide Sørensdatter om "den vestre Gaard Kammersgaard, hvorudi min Søster som nu Enke er boende og hendes Datter Kirsten Kammersgaard er barne føed". Ide fæster gården sålænge Christen lever, hvorefter hun vil arve den.
Imidlertid gifter Kirsten Kammersgaard sig året efter med Ole Christensen Kastberg og de overtager Ides fæste og udsigt til at få skøde på gården, når Christen dør.
Kilde: Skodborg-Vandfuld Herreder. Skøde- og Pantebog 1779-1799. Book no 2. Pag. 23 og 51. Film 29.567

Folketælling 1787
Ringkoebing, Vandfuld, Hygum, Westergaard
Christen Sørensen, 77, Gift, huusfader, bonde og gaardbeboere
Sidsel Eskildsdatter, 46, Gift, huusmoder
Ane Marie Christensdatter, 14, Ugift, deres i egteskab avled barn
Jens Christensen, 42, Ugift, stifsøn af dem begge, avled i gaarden
Jens Christensen Nørgaard, 28, Ugift, tieneste karl, land soldat

Folketælling 1787
Ringkoebing, Vandfuld, Hygum, (Over) Kammesgaard
Ole Christensen 36  Gift huusfader bonde og gaardbeboer  - Ole Kristensen Kastberg
Karen Jensdatter 28  Gift huusmoder
Hans Christian Olufsen 1  Ugift deres i dette egteskab avlede søn
Ide Sørensdatter 74  Enke opholdendes
Christen Hansen 66  Ugift opholdendes
Christen Pedersen 23  Ugift tienestefolk land soldat

Bodild Pedersdatter 18  Ugift tienestefolk

1788 Låner Christen Sørensen Westergaard Christen Ovesen Paakjær 250rd til købet af Vester Paakjær i Hygum sogn.
Kilde: Skodborg-Vandfuld Herreder. Skøde- og Pantebog  1779-1799. Book no 2. Pag. 88-89 og 51. M-Film 29.567
 
Kirkebog Hygum sogn. Døde. 
1790 Den 18 Februari Christen Sørensen Westergaard, 79 Aar.

Kirkebog Hygum sogn. Døde.
1798. Begravede.  Den 24 Juli Enken i Westergaard Zidsel Eskildsdatter, gl. 59 Aar og nogle Uger.

1798. den 18. Juli. Skifte efter afgangne Christen Sørensens Enke Zidsel Eskildsdatter af Westergaard udi Hygom sogn.
Kilde: Baroniet Ryssenstens gods' skifteprotokol 1788-1801, Book no. 4, pag. 83b, 87 og 91b. Film 10.173

Christens Datter af sidste ægteskab, Anne Marie Christensdatter, bliver under skiftet efter moderen, Zidsel Eskildsdatter, gift med Lars Nielsen fra naboejendommen Øster Westergaard og de køber Christens gård. Lars Nielsen optrådte under skiftet som lauværge for Anne Margrethe.

1799. Jordebog over Rammegaard og Herpinggaard
Hygom sogn, Westergaard
Laurs Nielsen.  Hartkorn: - 2skp 2fjk – Aarlig landgilde: 1rd 2m 2 sk. Paategning: Dette Hartkorn er Kierkeskyld og har desuden i fæste 5td 4skp 3fjk Hartkorn.
Christen Sørensens Enke. Hartkorn: - 2skp 2fjk – Aarlig landgilde: 1rd 2m 2 sk. Paategning: Dette Hartkorn er Kierkeskyld og har desuden i fæste 5td 4skp 3fjk Hartkorn
Kilde: Skodborg-Vandfuld Herreder. Ekstrakt af Landstingets Skøde- og pantebøger 1807. Book No 27, pag. 374. Film 29.591-592

Folketælling 1801
Ringkoebing, Vandfuld, Hygum, Westergaard
Lars Nielsen 38  Gift Huusbonde Bonde og gaardbeboer 
Anne Marie Christensdatter 28  Gift Hans kone 
Jens Mortensen 21  Ugift Tienestefolk  
Ole Madsen 20  Ugift Tienestefolk  
Anne Magrete Larsdatter 28  Ugift Tienestefolk  
Niels Nielsen 15  Ugift Tienestefolk  
Christen Pedersen 84  Enkemand Huusbondens farbroder  
Anne Pedersdatter 10  Ugift Huusbondens broderdatter  

  

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail