Kammersgaard

i Hygum sogn

 

Vandfuld herred

  

Tip3 oldefar Niels Christensen Westergaard var fæster i Neder Kammersgaard i Hygum sogn og derfor også kendt som Niels Kammersgaard. Kirkebøgerne for Hygum sogn eksisterer ikke før 1758, hvorfor aner ikke ad denne vej kan findes.

I slægtsbøgerne, "Man er vel Hardbo..." finder man følgende:
Bygningerne til Kammersgaard i Hygum sogn lå 1688 neden for den bakke, som er dannet af den gamle kystlinie fra stenaldersænkningen ud mod bredden af Tørring sø. Senere er gården blevet delt i to. Formodentlig en gang i 1700 tallet er den sydligste af gårdene flyttet op oven for bakken. Den kaldes derfor i flæng Over Kammersgård eller Vester Kammersgård. Som modsætning til Over Kammersgård opstår navnet Neder Kammersgård om den nordligste af gårdene, som først hen i 1800-tallet bliver flyttet oven for bakken.
Kammersgaard var egentlig en fæstegård under Vadskærgaard. Fæstegodset herfra blev solg til selveje 1774-75.

Chr. V’s Matrikel af 1688

Proprietarius

 

Gammel Matrikul

Hart korn

Nye Matrikul 
Hart korn

 

 

Tønder

Skp

Fier

Alb

Tønder

Skp

Fier

Alb

Knud Giede

Jens Sørensen Kammersgaard

 14

 4

 -

 -

 14

 3

 3

 1

Kilde: Hygum sogn, Bøvling Amt. Film S 6409, M 1688 1821, folie 217


Fra jordebøger for Wadskjær gods
1735. Skøde fra Generalleiutnant Levetzau til Restrup etc. til Mads Olufsen.

Hartkorn efter Matriculen

Beboernes navne

Den Aarlige Landgilde

 

 

14-3-3-1

Cammersgaard
Mogens Laursen og
Hans Hansens Enke - penge

 

 

30-”-”


1759. Skøde på Wadskjærgaard fra Oluf Madsen til  sin søn Mads Olufsen Dahl.

 

14-3-3-1

Kammersgaard
Jens Mogensen og
Hans Hansen
- penge

 

30-”-”


1773. Skifte efter afdøde Mads Olufsen Dahl. 
 

7-1-3-2
7-1-3-2

Kammersgaard
Niels Kammersgaard
Eiendom ibidem


15-”-”
15-”-”

Kilde:Lundenæs-Bøvling Amter. Skifteprotokol GA 1773-1776, fol. 208, 210, 221b. Film 9927

Niels Christensen Kammersgaard blev 1768 gift med Karen Jøsdatter fra den gamle Clostergaard

Folketælling 1787
Ringkoebing, Vandfuld, Hygum, Neder Kammesgaard
Niels Christensen, 53, Gift, huusfader, bonde og gaardbeboer
Karen Jøssesdatter, 38, Gift, huusmoder
Ane Kierstine Nielsdatter, 18, Ugift, deres ægte barn
Jøss Nielsen, 13, Ugift, deres ægte barn
Else Nielsdatter, 9, Ugift, deres ægte barn
Christen Nielsen, 6, Ugift, deres ægte barn
Christen Schibsted, 4, Ugift, deres ægte barn
Jens Christensen, 22, Ugift, tienestekarl uægte

Kirkebog Hygum sogn. Døde
1797. Den 21 Dec. Niels Kammesgaard - gl. 58 Aar 4 uger.

Folketælling 1801
Ringkøbing, Vandfuld, Hygum, Neder Kammesgaard
Karen Jøsdatter, K, 55 Aar, Enke, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer
Anne Kierstine Nielsdatter, K, 32 Aar, Ugift, Hendes Børn
Jøs Nielsen, M, 29 Aar, Ugift, Hendes Børn
Christen Nielsen, M, 22 Aar, Ugift, Hendes Børn
Christen Skibsted [Nielsen], M, 19 Aar, Ugift, Hendes Børn
Anders Nielsen, M, 13 Aar, Ugift, Hendes Børn

Kirkebog Hygum sogn. Døde
1802. Den 16 September Enken i Kammesgaard Karen Jøsdatter gl. 53 Aar

Datteren Anne Kirstine Nielsdatter bliver 1806 gift med enkemand Poul Madsen Byschou.

Sønnen Jøs Nielsen overtager Neder Kammersgaard, bliver gift med Marianne Hansdatter. De dør begge med 3 dages mellemrum i 1822 efter at have fået 7 børn, hvoraf to ikke overlever dem og et tredie barn dør året efter forældrene, som plejebarn hos sine faddere.
Neder Kammersgaard bliver ved offentlig auktion solgt for 1400rd til sognefoged Hans Christian Olesen, der ejede Over Kammersgaard. Hans Christian Olesen er søn af Christen Sørensen Westergaards søsterdatter.

Sønnen Christen Nielsens videre livsforløb er indtil videre ikke fundet.

Sønnen Christen Skibsted Nielsen, tip2 oldefar, bliver 1811 gift med tip2 oldemor Bodil Kirstine Nielsdatter og boede i Lille Flansmose i Dybe sogn. Bodil Kirstine dør 1821 og Christen flytter som fæster til Mejrup sogn.

Sønnen Anders Nielsen bliver gift med Ane Kirstine Jørgensdatter og de bosætter sig på gården Øster Agerskou i Hygum sogn.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail