Fæstebonde under

Jungetgaard

i Junget sogn

 

Nørre herred

 

En tip3 oldefar, Christen Jensen Bondgaard, (1753-1836) var fæstebonde under Jungetgaard.

 

 

    Christen Jensen Bondgaard (1753-1836)

        Anne Christensdatter Bondgaard (1786-1815)

             Karen Marie Laursdatter (1815-1868)

                  Niels Kristian Jensen (1852-1890)

                       Jeppe Jensen Led (1886-1960)

                             Anna Elisabeth Jensen Led (1911-1978)

                                   Hans Henning Eriksen (1944-

 

 

Jungetgaard

 

 

Folketælling 1787

Viborg, Nørre, Junget, Junget Bye
Christen Jensen Bondgaard, 35, gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Maren Mortensdatter, 30, gift, Madmoder
Anne Christensdatter Bondgrd., 4, ugift, af andet Egteskab
Mette Christensdatter Bondgrd., 1, ugift, af andet Egteskab
Anne Mortensdatter, 20, ugift, TienestePiger
Kirsten Mortensdatter, 15, ugift, TienestePiger

 

Christen var gift 3 gange

1. Anne Christensdatter (ca 1748-1781), gift 1780

2. Maren Mortensdatter (ca 1757-1787), gift 1781

3. Kiersten Christensdatter (ca 1760-1830), gift 1787

 

Maren Mortensdatter er min tip3 oldemor og efter hendes død i 1787 skifter Christen med sine børn, Anne og Mette. Der var ingen børn i Christens 1. ægteskab.

Boopgørelsen resulterer i en gæld til Christens kreditorer, dvs hovedsageligt til husbonden på Jungetgaard, på godt 16 Rigsbankdaler. Der bliver således ingen arv til børnene. Skifteretten bestemmer dog:

 

" ... da Enkemanden Christen Bundgaard lovede at være Huusbonden og sine Creditorer ansvarlig for Deres Tilkommende Deel; saa blev det med Skiftet registreret: Klæder og Kiste, som har været den Afdøde Kone tilhørende blev til de smaa umyndige Børns Nytte i fremtiden, som Faderen lovede paa bedste Maade at komme dem til gode. Og da han ligeledes lovede efter hans Evne og Vilkaar, at give Dem eet sømmelig og Kristelig Opvækst  ...blev Skiftet saaledes sluttet og tilendebragt."

 

Se det samlede skifte her.

 

Matrikelkort 1815-1864, Junget By, Junget.

 

Klik på kortet

Matr. 9a, 9b, 9c.

Christen Jensen Bondegaard.
 

 

Folketælling 1834

Viborg, Nørre, Junget, Junget
Christen Mortensen, 34 , Gift, Fæster af en Gaard,
Maren Christensdatter, 40 , Gift, hans Kone
Morten Christensen, 1 , Ugift, deres Børn
Anne Kirstine Christensdatter, 6 , Ugift, deres Børn,
Christen Nielsen, 12 , Ugift, Konens Søn
Christen Jensen, 80 , Enke, opholdes af Huusfaderen
Jeppe Christian Christensen, 47 , Gift, , Tjenestefolk
Karen Marie Christensdatter, 16 , Ugift, , Tjenestefolk

 

Christen Jensen Bondgaard dør 1836 som 83-årig aftægtsmand hos datteren af 3. ægteskab Maren Christensdatter og hendes mand.

 

Datteren af 2. ægteskab, Mette Christensdatter, er min tip2 oldemor. Hun er ved sit giftermål i 1815 tjenestepige på Jungetgaard. Hun dør 1866 i Rødding sogn, Eistrup by, hos datteren, Anne Kirstine Laursdatter, hvor hun og hendes mand var indsiddere hos svigersønnen, Anders Olsen.

 

Af Christens 8 børn er der kun 2 som overlever ham, nemlig ovennævnte Maren og Mette.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail