Jedskov

 i Ryde sogn

Ginding herred

 

Jedskov er en gammel dobbeltgård. I følge d. O. Nielsens ”Hjerm og Ginding Herreder” nævnes den allerede i 1504.

I martriklen 1664 sættes Jedskov til 9tdr 4skp 2¾ alb og som fæstere står Christen Brixen og Jens Jørgensen.

I martriklen 1684 hedder fæsterne Jens Jørgensen og Jens Lauritsen. Jens Jørgensen boede i Borbjerg, var gift tre gange og blev 98 år.
Kilde: Ryde Sogn 1796-1996. Vestjydsk Forlag – Vinderup 1997

I Rydhaves jordebog fra 1783 finder vi Jedschou  med fæsterne Palle Christensen og Niels Sørensen, hver med  7tdr 0skp 2½fjk 1alb.
Kilde: Hjerm-Ginding Herreder. Ekstrakt af Viborg Landstings Skøde- og Pantebøger 1807. Film M- 28.830

Jedskovgaard

       1 Jens Jørgensen f. ca 1603 d. 1705 
         2 Christen Jensen 
           3 Christen Christensen f. 1705 d. 1746 
             4 Anne Christensdatter f. ca 1737 d. 23 jan 1824 
               5 Niels Povelsen f. 1761 d. 10 aug 1833 
                 6 Jens Nielsen f. 1805 d. 23 sep 1889 
                   7 Kristiane Jensen f. 25 mar 1845 d. 15 sep 1914 
                     8 Maren Sørensen f. 22 dec 1872 d. 25 mar 1943 
                       9 Sigurd Eriksen f. 29 aug 1907 d. 6 maj 1980 
                         10 Hans Henning Eriksen f. 11 maj 1944 


Jens Jørgensen er med stor sandsynlighed min tip6 oldefar.
Af skiftet i 1746 efter Christen Christensen fremgår det bl.a.:

Anno 1746 den 14 Juni haver vi underskrevne Sl. Christen Christensen Jedschou forrige Forpagter på Stubergaard, hans Broder og Systrers Mænd, nafnl Jens Christensen Jedschou af Biert i Sahl sogn og Niels Frandsen i Bøge samt Knud Jensen Jedschou begge den Sl. Mands Systrers Mænd, boende udi Ryde Sogn efter en os fra bemt. Efgl. Christen Christensen Hustru Karen Knudsdatter Raae med Lauværge dend 3 Juni sidst tilstillede Begiæring og Skrivelse indfundet os paa Stubergaard for at forrette og slutte en Skifte Forhandling og Ligning. 

Der er fllere lakuner i Ryde sogns kirkebog omkring 1700-tallet. Det er derfor indtil videre ikke lykkedes entydigt at bekræfte Christen Jensens og Jens Jørgensens slægtskab, men bl.a gennem fadderskaber at gøre det sandsynligt.


En tip4 oldefar, Jens Sørensen, var fæster i Sahl sogn under Rydhave gods. Det fremgår af skiftet efter ham at hans bror Niels Sørensen i 1787 var fæster på Jedskov.

"Paa de umyndige Børns Vegne var tilstæde deres Farbroder og fødte Værge Niels Sørensen af Jedskov i Ryde Sogn".
Rydhave Gods, Skifteprotokol 1790-1825, pag 31. Film 10.192
1794. Skifte efter Jens Sørensen i Bierth


Folketælling 1787
Ringkoebing, Ginding, Ryde, Jedskov, 1, FT-1787
Niels Sørensen 46  gift Husbond Bonde og gaardbeboer 
Ane Jensdatter 59  gift Madmoder  
Jens Davidsen 26  ugift  Tjenestekarl 
Ane Christensdatter 29  ugift  Tjenestepige
Jens Sørensen 11 Tjenestedreng

Jedskov er i 1787 stadig en dobbelgård. Den anden fæster var Greis/Gregers Nielsen. 

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Jedskov, 2, FT-1787
Greis Nielsen 29 gift Husbond Bonde og gaardbeboer
Else Madsdatter 23 gift Madmoder
Mads Greisen 2 ugift Deres søn
Christen Christensen 24 Tjenestekarl
Mette Jepsdatter 52 ugift Tjenestepige
Mette Pedersdatter 15  TjenestepigeHans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail