Oldeforældrene fra Jebjerg i Salling

 

Mine oldeforældre i LED-linien stammer fra Salling, hvor slægten kan følges tilbage til Søren Nessum Skræder, der døde i 1791 i Nørre Lem, 82 år gammel.

 

Min oldefar, Niels Christian Jensen dør i 1890 som 36-årig efter længerevarende sygdom og min oldemor, Ane Kirstine Pedersen, sidder herefter tilbage i Jebjerg med to mindre børn Jens Peter Jensen på 5 år og Jeppe Jensen, min morfar, på 3 år.

 

3 måneder inden Niels Christian dør mistede familien min morfars tvillingbror, Kristian Jensen.

 

Ane Kirstine boede i Jebjerg indtil sin død i 1937

 

 

Niels Christian Jensen 


Niels Christian Jensen er født i Nautrup sogn 1852, hvor hans far, Jens Pedersen Led, i 1841 erhverver en ejendom, kort efter han var blevet gift med Karen Marie Larsdatter.

Folketælling 1860 i Nautrup sogn:
Jens Pedersen Leed, 52, gift, Lem, huusmand, familiefar
Karen Marie Larsdatter, 34, gift, Junget, hans kone
Ane Jensdatter, 4, ugift, Nautrup, deres barn
Niels Chr. Jensen, 7, ugift, Nautrup, deres barn
Peder Chr. Jensen, 6, ugift, Nautrup, deres barn

 

 Ane Kirstine er født i Hjerk sogn 1852 som datter af husmand Peder Jeppesen og hustru Mette Pedersdatter i Bajlum.


Folketælling 1855 i Hjerk sogn:
Peder Jeppesen, 35 år, gift, født i sognet, Husmand og husfader
Mette Pedersen, 35 år, gift, Bajlum sogn, hans kone
Ane Kirstine Pedersen, 3 år, ugift, født i sognet, deres barn
Mette Marie Pedersen, 1 år, ugift, født i sognet, deres barn
Ane Elisabeth Vistisen ??, 77 år, enke, født i Villing sogn, husfaders moder som af familien forsørges.
 

Folketællingen 1880 i Jebjerg sogn viser bl.a.:
Niels Kristian Glud, 45, ugift, Vildbjerg Ringkøbing amt, Sognepræst, huusfader
Ane Rebekka Glud, 73, enke, Ålborg, Præsteenke
Marie, Katrine Glud, 40, ugift, Vildbjerg, Husbestyrerinde
Valdemar Glud, 30, ugift, Jebjerg, Slægtning
Ursula Glud, 5, Fur, Slægtning plejedatter
Ane Katrine Torsen, 27, ugift, Sæby, Tjenestepige
Ane Kirstine Pedersen, 27, ugift, Bajlum, Tjenestepige
Niels Kristjan Sørensen, 27, ugift, Krejbjerg, Tjenestekarl
Lars Nielsen, 56, ugift, ???, Tjenestekarl

Ane Kirstines er altså tjenestepige hos præsten og det stemmer fint overens med at frøken Kathrine Glud i 1886 er fadder ved dåben af Ane Kirstines søn, Jeppe.


Pastor Glud var en af foregangsmændene for oprettelsen af Salling Folkehøjskole i Jebjerg. Den flyttedes senere til Krabbesholm. I Jebjerg er der rejst en mindesten for pastor Glud, udført af Niels Larsen Stevns i 1927.

 

Den 17. November 1882 bliver den 30 årige ungkarl og murer Niels Kristian Jensen fra Nautrup og den 29 årige pige Ane Kirstine Pedersen fra Jebjerg gift i Hjerk sogn. Forlovere ved vielsen er Peder Jeppesen og Jens Kr. Lauersen.

 

Niels Kristian og Ane Kirstine bosætter sig i Jebjerg hvor de får 3 børn, Jens Peter og tvillingerne Kristian og Jeppe.
 

Folketællingen 1890 i Jebjerg viser:
Ane Kirstine Pedersen, Kv., 37 Aar, Gift, født i Hjerk, Husmoder
Jens Peter Jensen, M, 5 Aar, Ugift, født i Jebjerg, Barn
Kristian Jensen, M, 3 Aar, Ugift, født i Jebjerg, Barn
Jeppe Jensen, M, 3 Aar, Ugift, født i Jebjerg, Barn

 

Niels Kristian er ved folketællingen syg. Ane Kirstine fortæller flere år senere i et brev til Jeppe at faderen: " lå på Viborg Sygehus og pintes i over 11måneder".

 

Det fremgår af kirkebogen for Jebjerg sogn, at Jens Kristian Jensen, søn af murer Niels Kristian Jensen i Jebjerg døde som treårig den 5. februar 1890 og blev begravet 11. februar 1890.

Af kirkebogen fremgår det endvidere, at Niels Kristian Jensen, murer i Jebjerg, 36 år, gift, er død 14 maj 1890 og begravet 19 maj 1890. Niels Kristian død i Viborg.

 

Ane Kirstine er nu alene med sine to sønner, Niels Peter og Jeppe

 

Jens Peter, Ane Kirstine, Jeppe.
 

 

Folketællingen 1901, Nørre herred, Jebjerg, Matr. nr. 15 d.
Ane Kirstine Pedersen, K., født 23/11 52, Enke, født i Hjerk sogn, ankom til sognet 1878 fra Aasted, Husmoder, Strikkeri.
Jeppe Jensen, M, født 4/10 86, , født i Jebjerg, Barn

Folketællingen 1906, Nørre herred, Jebjerg, Matr. nr. 15 d.

Ejers navn: Niels Kr. Leds Enke.
Ane Kirstine Jensen, K., født 23/11 52, Enke, Husejer.

Folketællingen 1911, Nørre herred Jebjerg, Matr. nr. 15 d.
Ane Kirstine Jensen, K., født 23/11 52, Enke, født i Hjerk sogn, ankom til sognet 1879 fra Hjerk, Husmoder, Maskinstrikkeri.

 

 

Matrikel 15 d ligger centralt i Jebjerg by             

                              Det gamle hus          Det nye hus

Klik på et billede

 

 

Ane Kirstine var en flittig brevskriver og sendte ofte kort med motiver fra Jebjerg:

 

Klik på et billede

 

 

Ane Kirstne dør i Jebjerg i 1937.

 

Ane Kirstine

 

Ane Kirstines søn, min morfar Jeppe Jensen Led, bliver 1910 gift  med Maren Jespersen Brødbæk i Borbjerg sogn, hvor Jeppe er blevet forretningsfører i Trabjerg Indkøbsforening.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail