SlægtenMinder fra Borbjerg sogn fortalt af de lokale
- og undertegnede

 Hogagerbogen        Saustrp Skave Trabjerg
Bøgerne bestilles på T@fleng.net
200.- kr. 
+ evt. porto.Bogen kan rekvireres her
Klik

             

    


         

Navne

Steder og begivenheder

Seneste nyt

 

Dynamiske anetavler, Eriksen

 

Dynamiske anetavler, Brander

 

  

 

Denne hjemmeside registrerer og beskriver som udgangspunkt  mine og min hustrus aner samt en række efterkommere til disse.

 

Jeg har været i den heldige situation, at flere personer i de forskellige slægter har interesseret sig for emnet, og ved at sammenstille deres registreringer og supplere med oplysninger jeg har kunnet hente hos nulevende personer og ved mange timers søgning i arkivernes originale kilder, er det lykkedes at sammensætte et godt dækkende billede af slægterne og familiernes rødder.

 

Krydscheck af andres oplysninger, verificering i originale kilder og almindelig sund fornuft gør, at jeg selv finder, at oplysningerne er rimeligt pålidelige.

 

Har du tilføjelser eller rettelser at foreslå til oplysningerne så send en mail, skriv eller ring til mig.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail