Ryttergården Hyldgaard

i Nørre Nissum sogn

 

Skodborg herred

 

 

En tip8 oldefar Jøs Madsen i Hyldgaard er nævnt i 1624.

Kilde: Vib. Ldst. Dombog C 1624. f. 134-, 238b.

 

 

        1 Jøs Madsen f. før 1624 d. efter 1624
          2 Peder Jøssen f. før 1655 d. efter 1655
            3 Jøs Pedersen f. før 1682 d. efter 1697
              4 Anders Jøssen Hyldgaard d. 1733
                5 Jøs Andersen f. ca 1710
                  6 Karen Jøsdatter Clostergaard f. 1748 d. 16 sep 1802
                    7 Christen Skibsted Nielsen f. 17 jul 1782 d. 11 feb 1856
                      8 Maren Christensdatter f. 13 apr 1812 d. 7 apr 1860
                        9 Jensine Jensen f. 25 mar 1851 d. 5 okt 1904
                         10 Jens Marinus Eriksen f. 1 jan 1876 d. 19 jun 1947
                            11 Sigurd Eriksen f. 29 aug 1907 d. 6 maj 1980
                               12 Hans Henning Eriksen f. 11 maj 1944

 

 

Jøs Madsens sønnesøn, tip6 oldefar Jøs Pedersen, er fundet som fæster på Hyllegaard - en af Kronens ryttergårde i Nørre Nissum sogn. I visse kilder er navnet Jes.

 

 

1686. Oberst Schwanewedes Regiment (1. jyske) protokol over ryttergodset i Lundenæs, Bøvling, Ribe og Kolding amter viser flg:

 

Skodborig Herrit, Nessum Sogen

 

No

Bøndernes Navne

Matr

Htk.

Bøndernes og Bygningernes tilstand, og hvormed de Foramede bliffuer hiulpen

  Hyllegaard    
82

Povel Jensen

 

\

 

7-"-2-2-

 

/

Kand saa aarlig 1 td. Rug, 1½ td. Byg, 6 td. Havre Her er funden Indaufling 15 traf Rug à 4 skp. 40 traf Byg à 2 Skp. 39 traf  Havre à 5 Skp. 7 læs Høe. Har 2 Bæster, 1 Ploug, 4 Kiør, 1 Stud, 2 Ungnøed, 8 Faar, 2 Vædere, 1 Bistok Bygninger. Stuehuus 12 fag, Laden 15 fag, Fæhuus 25 fag. Mangler 16 Stolper, 42 alm Leider, 16 Spær, 60 lægter. Bruget goed. Manden ved magt. 
83

Jes Pedersen

Kand saa aarlig 1 td. Rug, 1½ td. Byg, 6 td. Havre Her er funden Indaufling 15 traf Rug à 4 skp. 40 traf Byg à 2 Skp. 39 traf  Havre à 5 Skp. 7 læs Høe. Har 2 Bæster, 1 Ploug, 2 Kiør, 3 Ungnøed, 1 Kalf, 8 Faar, 2 Svin, 7 geder?. Bygninger. Stuehuus 13 fag, Laden 16 fag, Fæhuus 15 fag. Mangler 16 Stolper, 42 alm Leider, 16 Spær. Bruget goed. Manden ved magt. 

Kilde: Rtk. Kammerkancelliet 1679-1771. 2215.104

 

 Hyllegaard bestod altså af to halvgårde og på den anden gård var en Povel Jensen fæstet.

 

Chr. V's Matrikel af 1688, Nørre Nissum sogn viser bl.a. følgende:

 

Proprietarius

Fæster

Gl. Matrikul Hartkorn

    Tønder Skp. Fier. Alb.
Ryttergodtz Christen Torup og Jes Pedersen i Hyldgaard 7 - 2 2

Kilde: RA. Film S 6409, M 1688 1821, folie 269

 

Jøs Pedersens medfæster er tilsyneladende skiftet ud.

 

Da Kronen afhænder ryttergodset køber sønnen Anders Jøssen Hyldgård.

 

1717, 3 Okt. Skøde til Anders Jøssen, fhv. Rytterbonde - for 501 Rd. 84 beta Kroner, som er betalt til Viborg Amtstue - paa følgende Gods, som er bortsolgt ved offentlig auktion over Del af 1. og 5. jyske Regimenters Ryttergods, samt det ved Amtstuerne beholdne Strøgods i Jylland: [ af 1. Regiments Ryttergods] i Lundenæs og Bøvling Amter, Skodborg Hd., Nør Nissom S. 1 Bg., kaldet Hyldgaard som Køberen paaboer, Htk. 8-2-3-2- [à 60 Rd. Td.]. Alle restancer (osv. som skødet af 18 Sept. s. A. til Mads Nielsen, S. 614). Skb. C, 74 (Brg. 75); Kp.
Kilde: Kronens Skøder III 1689-1719 ved S. Nygaard.

Efter ovennævnte jordebog over Hr Obriste Schwanewedis Regimente er Hyldgaard i 1686 samlet er sat tilHtk. 7-"-2-2-. Så det ser ud til at Anders køber hele gården. Han dør 1733.

Anders Jøssen var gift to gange. Hustruen af første ægteskab er endnu ikke fundet, men de fik datteren Karen Andersdatter, gift med Jens Madsen i Engbjerg, og


sønnen, Jøs Andersen (tip5 oldefar), der bliver gift med Else Christensdatter Closter fra Klostergaard i Hygum sogn. Gennem Jøs Andersens datter, Karen Jøsdatter, fortsætter slægtslinien over Kammersgård i Hygum sogn til Ryde og Borbjerg sogne.


I Anders Jøssens andet ægteskab med Karen Mortensdatter fødes Maren Andersdatter 1717, gift første gang med Christen Madsen Sdr. Vinkel i Tørring sogn og anden gang med Christen Pedersen samme sted.


Morten Andersen, født 1721, blev forpagter på Gudum kloster.


Else Andersdatter, født 1724 og gift med storkøbmanden Bendt Mathias Lauridsen Hauskov fra Lemvig. 


Peder Andersen, født 1731, gift med Margrethe Jensdatter. overtager Hyldgaard, som herefter bliver i slægten i flere generationer.


Folketælling 1787

Ringkoebing, Skodborg, Nørre Nissum, Vester Hyldgaard
Peder Andersen 56 Gift Hosbond Bonde og Gaardbeboer
Magrethe Jensdatter 52 Gift Madmoder
Karen Pedersdatter 12 Ugift Barn
Anders Pedersen 9 Ugift Barn
Christen Christensen 28 Ugift Tienestefolk
Margareta Mortensdatter 30 Ugift Tienestefolk
Sidsel Pedersdatter 28 Ugift Tienestefolk
Mette Agergaard 64 Enke(mand)

 

Peder dør 1797 og hans kone Margrethe sidder så som enke på Hyldgård med sønnen Anders Pedersen Hyldgaard

Folketælling 1801

Ringkoebing, Skodborg, Nørre Nissum, Hyldgaard
Margaretha Jensdatter 66 Enke Huusmoder Bonde og Jordbruger
Anders Pedersen 22 Gift Hendes Søn
Maren Christensdatter 19 Gift Hans Kone
Niels Christensen 25 Ugift Tieneste Karl Gevorben Soldat
Niels Amstrup 32 Ugift opholdende Skoeleholder
Karen Pedersdatter 68 Ugift opholdende
Johanne Christensdatter 25 Ugift Tieneste Pige
Peder Madsen 19 Ugift Tieneste Dreng

 

Anders Pedersen Hyldgaard overtager senere ejendommen, men allerede før 1834 dør han og hans Hustru Maren Christensdatter gifter sig med Christen Christiansen, kendt som Christen Søgaard.
 

Folketælling 1834

Ringkoebing, Skodborg, Nørre Nissum, Hyldgaard
Christen Christiansen 49 Gift Gaardmand
Maren Christensdatter 52 Gift hans Kone
Christen Andersen 25 Ugift deres Barn
Anders Christensen 20 Ugift deres Barn
Gjertrud Marie Christensdatter 18 Ugift deres Barn
Ane Marie Christensdatter 15 Ugift deres Barn
Christian Christensen 11 Ugift deres Barn
Peder Christensen 7 Ugift deres Barn
Mikkel Thomassen 19 Ugift Tjenestedreng

 

Chisten Søgaard (Christiansen) dør allerede i 1835 og Maren Christensdatter sidder igen tilbage som enke på Hyldgaard.

 

Folketælling 1840

Ringkoebing, Skodborg, Nørre Nissum, Hyldgaard
Maren Christensdatter 58 Enke Eier af Gaarden
Christen Andersen 30 Ugift hendes Barn
Anders Christensen 26 Ugift hendes Barn
Gjertrud Marie Christensdatter 24 Ugift hendes Barn
Ane Marie Christensdatter 21 Ugift hendes Barn
Christian Christensen 17 Ugift hendes Barn
Peder Christensen 14 Ugift hendes Barn
Jesper Thomsen 26 Ugift Tjenestekarl
Anders Pedersen 14 Ugift Pleiesøn

Folketælling 1845

Ringkoebing, Skodborg, Nørre Nissum, Hyldgaard
Maren Christensen 63 Enke Gaardmands Enke Veirum sogn
Anders Christensen 31 Ugift Hendes barn her i Sognet
Christen Andersen 35 Ugift Hendes barn her i Sognet
Christian Christensen 22 Ugift Hendes barn her i Sognet
Peder Christensen 19 Ugift Hendes barn her i Sognet
Gjertrud Marie Christensen 29 Ugift Hendes barn her i Sognet
Ane Marie Christensen 26 Ugift Hendes barn her i Sognet

Folketælling 1850

Ringkoebing, Skodborg, Nørre Nissum, Nørre Nissum, Hyldgaard
Maren Christensen 68 Enke(mand) Gårdmandsenke og husmoder Vejrum sogn
Christen Andersen 40 Ugift Hendes søn Nørre Nissum sogn
Anders Christensen 36 Ugift Hendes søn Nørre Nissum sogn
Christian Christensen 27 Ugift Hendes søn Nørre Nissum sogn
Peder Christensen 24 Ugift Hendes søn Nørre Nissum sogn
Gjertrud Marie Christensen 34 Ugift Hendes datter Nørre Nissum sogn
Christiane Mortensen 41 Ugift Tjenestepige Gudum sogn
Christen Søegaard 16 Ugift Tjenestedreng Ramme sogn

 

Maren Christensen dør i Hyldgaard 16 januar 1870 og hendes ugifte søn med Christen Søgaard, Anders Christensen, overtager ejendommen.

 

Christen Andersen ???

Folketælling 1870

Ringkoebing, Skodborg, Nørre Nissum, Nørre Nissum, En gård
Anders Christensen 55 Ugift Husfader Gårdejer, agerdyrker Nørre Nissum Sogn
Peder Christensen 43 Ugift Hans broder Medhjælper med gårdens drift Nørre Nissum Sogn
Christian Christensen 46 Ugift Hans broder Medhjælper med gårdens drift Nørre Nissum Sogn
Gjertrud Marie Christensen 53 Ugift Hans søster Medhjælper med gårdens drift Nørre Nissum Sogn
Anders Pedersen 43 Ugift Tjenestetyende Karl Ramme Sogn
Niels Nielsen 16 Ugift Tjenestetyende Dreng Ulfborg Sogn

 

Kirkebog Nørre Nissum sogn.
1878. Død 2 sep, begravet 8 sep. Anders Christensen Hyldgaard. Ugift ejer af Hyldgaard, født samme sted. Faderens navn Christen Søgaard Hyldgaard, gaardejer sammested. 64 Aar. Bemærkning: Pludselig dødsfald, formentlig blodprop.
 


  

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail