Nørregaard i Hvam

 

Hjerm herred

 

 

Tip2 oldefar, Niels Povelsen, blev født 1761 på St. Hedegaard i Borbjerg sogn. Ved skiftet i 1782 efter faderen, Poul Poulsen Frøjk, arver han 100 rigsdaler og yderligere 350 rigsdaler som pant i St. Hedegaard.

Af sin farbror, Peder Poulsen Frøjk i Maabjerg sogn, køber han 1782  Kyndestoft i Borbjerg sogn for 250 rigsdaler. Kyndestoft, der er vurderet til 6skp 2fjk 2 album, fortsætter som fæstegaard med en Christen Nielsen som fæster. 1794 sælger Niels Povelsen Kyndestoft til broderen, Jens Povelsen

 

1794 har han fået udbetalt 100 rigsdaler som sin fædrene arv og køber af Kammerherre Niels Sehested på Rydhave en gård i Skave.

 

1799 køber Niels Poulsen sin endelige gård, Nørregaard, i Nørhvam Bye.
 

1801 Folketælling

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nør Hvam Bye
Niels Povelsen, 38 , Ugift, Husbonde, Bonde og gaardbeboer,
Niels Kristian Sørensen, 23 , Ugift, Tienestefolk, Landsoldat,
Ane Marie Nielsdatter, 26 , Ugift, Tienestefolk, ,
Jens Nielsen, 16 , Ugift, Tienestefolk, ,
Karen Pedersdatter, 33 , Ugift, Logerende, Væverske,
Povel Pedersen, 42 , Gift, Separeret fra konen, logerende, Bissekræmmer,

1802, den 19 Sept bliver Ungkarl og Gaardmand Niels Povelsen af Nørhvam og Pigen Ingeborg Jensdatter af Neder Brødbæk copulerede i Borbjerg kirke. Ingeborg var født på Lille Hedegaard, men var med moderens andet giftermål med Niels Sørensen i Neder Brødbæk flyttet med til Neder Brødbæk.

 

Niels Povelsen er frem til sin død fortsat meget aktiv med ejendomshandler og pengeudlån. Se her.

 

Kirkebog Borbjerg sogn
10 August 1833, begravet 18 August. Niels Povelsen. Gaardmand i Nørrehvam. 72 Aar.

 

Få dage inden Niels Povelsens død sælges de fleste af hans ejendomme til sønnen Jens Nielsen. Skiftet efter Niels Povelsen er derfor begrænset.

 

Datteren Ane Nielsdatter bliver gårdmandskone i Munksgaard i Borbjerg sogn

 

Sønnen Niels Nielsen bliver gårdmand i Sønder Skougaard i Mejrup sogn.

 

Karen Nielsdatter bliver gift med Jens Johannesen, husmand og snedker i Bladberghus i Mejrup sogn

 

Mette Nielsdatter møder som tjenestepige i St. Ryde Mølle Niels Eriksen. De bliver gårmandsfolk på  Lille Østerskou i Ryde sogn.

 

Poul Nielsen bliver husmand i Brødbækhus i Borbjerg sogn, hvor han dør allerede som 48 årig

 

Kirsten Nielsdatter bliver gift med sin fætter Jens Jensen og bliver  gårdmandskone på Krog i Hjerm sogn.

 

 

Jens Nielsen

 

Den 8 august 1833 - to dage før Nils Poulsen dør - får sønnen Jens Nielsen, min tipoldefar skøde på Nørregård. Han har gården frem til 1875, hvor den overgår til hans søn Jens Jensen.

 

Folketælling 1834

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nørrehvam, En Gaard
Jens Nielsen 29 Gift Gaardmand
Ane Marie Christens Datter 22 Gift Hans Kone
Niels Nielsen 27 Ugift Hans Sødskende og Tjenestefolk
Povel Nielsen 19 Ugift Hans Sødskende og Tjenestefolk
Mette Niels Datter 21 Ugift Hans Sødskende og Tjenestefolk
Kirsten Niels Datter 13 Ugift Hans Sødskende og Tjenestefolk

 

Folketælling 1860

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nørre Hvam
Jens Nielsen 55 Gift Gmd., huusfader Her i sognet
Ane Marie Christensdatter 48 Gift Hans kone Meirup s., Rkb. amt
Ingeborg Jensen 25 Ugift Deres børn Her i sognet
Ane Dorthea Jensen 20 Ugift Deres børn Her i sognet
Nielsine Jensen 18 Ugift Deres børn Her i sognet
Christiane Jensen 15 Ugift Deres børn Her i sognet
Niels Chr. Jensen 13 Ugift Deres børn Her i sognet
Jens Jensen 11 Ugift Deres børn Her i sognet
Jens Chr. Jensen 9 Ugift Deres børn Her i sognet
Ane Dorthea Eskilsdatter 73 Enke Aftægtskone Handbjerg s.
Just Frederiksen 20 Ugift Tjenestefolk Her i sognet
Anders Chr. Sørensen 18 Ugift Tjenestefolk Handbjerg s., Rkb. amt

 

Jens Nielsens tre døtre, Ingeborg, Ane Dorte og Christiane bliver gift med tre brødre fra Neder Brødbæk, hhv. Jens Sørensen, Christen Sørensen og Peder Christian Sørensen, sønner af Søren Jensen, Neder Brødbæk. Peder Christian Sørensen og Christiane Jensen er mine oldeforældre.

 

Ingeborg og Jens Sørensen

V. Brødbæk

Chr. Sørensen og Ane Dorthe

Neder Brødbæk

Peder Chr. Sørensen og Kristiane

Oldeforældre

Sdr. Fleng

 

Nielsine Jensen bliver gift med Jens Hajslund Poulsen, Vester Fleng.

 

Til ældste søn Niels Christian Jensen udstykker Niels Jensen Matr. Nr. 10g, hvor gården Nygaard bliver opført i begyndelsen af 1870'erne. 

I "Vort sogns historie i 100 år, Borbjerg sogn" fra omkr. 1955 læses følgende:

Jens Jensen overtog fødegården Nørregaard i Hvam i 1875. Nørregaard, Matr. Nr. 10a, er hovedparcellen af den gård som faderen (Jens Nielsen) i begyndelsen af 1870erne delte mellem sine (2) sønner. "  Gården er beskrevet således: "Bygningerne er af Grundmur med Straatage. Hovedb. og to Avlsb. er opført 1881, Kostalden 1911; denne sidste har murede lofter."

Tilsvarende læses for Nygaard:

"Nygaard, Matr. Nr. 10g, er egentlig halvparten af en større Gaard som den nuv. Ejers Svigerfaders far (Jens Nielsen) delte mellem sine Sønner".

 

Klik på et billede

Kort 1840 Aktuelle kort

                        

Ved sammeligning af 1840-kortet med de aktuelle kort, ser det ud til at Jens Nielsen delte hovedparcellen Matr. Nr. 10, hvor Nørre Hvamvej i dag er skel. Det ser så ud som om Matr. Nr. 10g (Nygaard) senere har solgt fra til Matr. Nr. 10n.

 

Kirkebog Borbjerg Sogn
23 September 1889, begravet 29 September, Jens Nielsen. Aftægtsmand i Nørre Hvam. Født sammesteds. Fader: Niels Poulsen.

84 Aar.

 

 

Jens Jensen

 

Sønnen Jens Jensen overtager Nørregaard i 1875 og har faderen på aftægt indtil hans død i 1889.

 

Jens Jensen gifter sig med Ingeborg Pedersen fra Vridsted. Ingeborgs svoger var Peder Poulsen fra Lille Hedegaard og hendes nevø dermed Peder Christian Poulsen Munksgaard.

 

 

Ingeborg og Jens Jensen

 

Folketælling 1880

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Nørre Hvam By, En gaard
Jens Jensen, 30, Gift, Gaardejer, husfader, Borbjerg Sogn
Engeborg Pedersen, 23, Gift, Hans kone, Vridsted Sogn, Viborg amt
Jens Jensen, 1, Ugift, Deres barn, Borbjerg Sogn
Jens Nielsen, 74, Enkemand, Husfaderens fader af ham forsørges
Jeppe Christen Nielsen, 21, Ugift, Tjenestekarl, Borbjerg Sogn
Ane Marie Andersen, 20, Ugift, Tjenestepige, Gimsing Sogn Amt
Jens Pedersen, 33, Ugift, Kreaturhandler, Vridsted Sogn, Viborg amt

 

Folketælling 1911

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nørre Hvam, Matr. 10a
Jens Jensen, M, 6/8 1849, G, Borbjerg, Husfader, Landbruger
Ingeborg Jensen, K, 17/6 1856, G, Vridsted, Husmoder
Peder Kristen Jensen, M, 29/9 1880, U, Borbjerg, Barn
Marius Invard Jensen, M, 5/7 1882, U, Borbjerg, Barn
Ingeborg Jensen, K, 4/11 1885, U, Borbjerg, Barn
Peder Jensen, M, 1/5 1887, U, Borbjerg, Barn, Aandssvag
Ane Jensen, K, 27/11 1888, U, Borbjerg, Barn, Aandssvag
Maren Kirstine Jensen, K, 7/4 1894, Borbjerg, Barn, Aandssvag
Ane Dortea Jensen, K, 24/12 1895, U, Borbjerg, Barn
Niels Poulsen Jensen, M, 20/12 1897, U, Barn

Fra en slægtsbog om Ingeborgs slægt.
Ingeborg var den mest selvstændige af de 13 søskende, og det kom især til udfoldelse, fordi hendes mand lod hende råde i mangt og meget og gerne tog hensyn til hendes klogskab. Han var for øvrigt en ualmindelig rolig mand, afbalanceret i alle forhold og var en af egnens mest ansete mænd, både blandt sin omgangskreds og i sognerådet - havde derfor alles tillid og var en dygtig mand, der drev sin store gård, Nørgård i Hvam, med stort udbytte. Både han og Ingeborg var gavmilde og hjælpsomme overalt, hvor det var tiltrængt, en egenskab som for øvrigt gik igen i hele slægten på hans som på hendes side.
Der var 11 børn, men tre af dem var åndssvage. Disse stakkels børn var en stor og tung psykisk byrde, men hjemmet, Ingeborg og Jens, bar den i tålmodighed. Det var næsten, som om de var i besiddelse af netop de evner og egenskaber, der betingede disse stakkels børn en afbalanceret og tålelig tilværelse. Men de øvrige børn havde ligesom til gengæld arvet Ingeborgs og Jenses bedste egenskaber:
I slægtens andet led (altså blandt Peder Chr. Pedersens børnebørn) forekom ret ofte en eller flere åndssvage
børn, derimod ikke svagt begavede. Alle var enten velbegavede eller åndssvage. Denne tunge tilskikkelse med
de svage børn synes at kulminere og afslutte med dette led, thi den har ikke vist sig i de følgende to led, som
allerede nu kan overses. Derimod har den spontant vist sig tidligere.
Kilde: Minde om PEDER CHR. PEDERSEN OG HUSTRU INGEBORG CLAUSDATTER I VRIDSTED. En midtjydsk bondeslægts historie gennem ca. 350 år. A P Dueholm 1951.
 

Sønnen Jens Jensen bliver gårdmand på Vennegaard i Ryde sogn.

 

Marius Jensen dør ugift 1932 på Nørregaard hos sin broder Peder Christian Jensen.

 

Ane Marie Jensen bliver gårdmandskone på gården Enghoved lidt vest for Nørregaard.

 

Ingeborg Jensen gifter sig med sin fætter Jens Sørensen, V. Brødbæk.

 

Peder Jensen, handikappet, dør 49 år gammel i 1937.

 

Ane Jensen, handikappet, lever endnu i 1951 og kan næsten klare sig selv til trods for sit handikap.

 

Maren Kirstine Jensen, handikappet, dør 19 år gammel i 1913.

 

Ane Dortea Jensen gifter sig med Laurids Nielsen Østergaard fra Handbjerg, der har fødegården Østergaard.

 

Niels Povlsen Jensen bliver gift med Ingeborg Sanggaard fra Kjelsmark. De overtager 1929 St. Hajslund i Borbjerg sogn.

 

 

Peder Christian Jensen

 
Jens Jensen dør 1925 og 1930 overtager sønnen Peder Christian Jensen Nørregaard. Peder Christians mor, Ingeborg, dør først i 1936.Nørregaard 1947
Kilde: Sylvest Jensen Luftfoto @Det Kongelige Bibliotek

Ejendommen blev nedrevet og et nyt stuehus opført 2008.
 
Folketælling 1930
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Hvam
Jensen, Peder Chr., M, 29/9 1880, Borbjerg, Husfader, Gaardejer
Jensen, Marius, M, 5/7 1882, Borbjerg, Slægtning
Brunsgaard, Jenny, K, 14/12 1903, Nr. Nissum, Husassistent
Sørensen, Frands, M, 21/3 1910, Folding, Ribe Amt, Karl
Petersen, Verner Quist, M, 6/12 1912, Borbjerg, Karl
Jensen, Maren Kirstine Katrine, Sahl, Tjenestepige
 
Folketælling 1930
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Hvam
Jensen, Ingeborg, K, 17/6 1856, E, Husmoder, fhv. gaardejerske
Jensen, Anna Dorthea, K, 23/12 1895, U, Husassistent
Jensen, Peder, M, 1/5 1887, U, Barn, ingen erhverv, Aandssvag
Jensen, Ane, K, 27/11 1888, U, Barn, ingen erhverv, Aandssvag
 
Peder Christian Jensen bliver tilsyneladende aldrig gift og i 1962 sælges Nørregaard til Bent Nørgaard Rasmussen og er dermed ude af slægten.
 
 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail