Jens Jensen Kockborg

på Hulgaard i Handbjerg sogn

 

Hjerm herred

 

 

Tip2 oldefar Jens Jensen Kokborg køber 1800 sin "ifæstehavende og iboende gaard" af Enkefrue Margrethe Sophie de Linde på Handbjerg Hougaard. Se købekontrakten her.

 

Det fremgår ikke af købekontrakten hvad gården hedder, men det må være Hulgård , jf. følgende folketælling.

 

Folketælling 1801

Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Hulgård
Jens Jensen Kockborg, 51, Gift, Husf., Selvejerbonde
Johanne Andersdatter, 48, Gift, Hans kone
Anders Jensen, 13, Ugift, Søn
Niels Jensen, 8, Ugift, Søn
Birgitte Jensdatter, 10, Ugift, Datter

 

Jens Jensen Kokborg var søn af sognefoged Jens Nielsen, der dør 1786, og Maren Jensdatter, der er på aftægt hos Jens Jensens broder, Christen Jensen Kokborg, indtil sin død 1795.

 

Oprindelsen til Kokborg-navnet er ikke fundet. Det var nærliggende at antage, at det stammer fra gården Kochborg i Handbjerg sogn. En nærmere undersøgelse afkræfter tilsyneladende denne antagelse. Måske stammer Jens Nielsen Kochborg fra Sevel sogn, hvor en gaard af samme navn optræder. Men lakuner i Sevel sogns kirkeborg gør, at det ikke har været muligt at verificere dette.

Johanne Andersdatter var datter af Anders Mogensen Gade

 

Den 8 februar 1815 underskriver Jens Jensen skøde på gården, som han sælger til  sin søn, ligeledes ved navn Jensen Jensen og samme dag underskrives en aftægtskontrakt, da gamle Jens Jensen "formedelst Alderdom og Skrøbelighed" vælger at gå på aftægt i gården.

Allerede den 9 februar 1815 anmeldes gamle Jens Jensen som død.

Man kan så fundere lidt over, hvor meget liv der var i ham, da han dagen før "med ført Pen" underskriver dokumenterne.

 

Aar 1815 den 9. Februar anmeldte Jens Jensen Kochborg fra Hulgaard i Handberg at hans Fader Jens Kochborg er ved Døden afgaaet den 9. dennes.
Kilde: Skifteprotokol Hjerm-Ginding herreder 1811-1816, pag. 235. Film RA 9762
 

Kirkebog Handbjerg sogn.

1815 den 9 Feb døde Jens Jensen Kobborg i Hulgrd og blev begravet dem 21 Feb. Alder 65 Aar.

 

Aftægten fik tip2 oldefar, gamle Jensen Jensen, altså ikke meget ud af, men hans hustru, tip2 oldemor Johanne Andersdatter, lever af aftægten hos sin søn indtil hun dør i 1828.


Aar 1828 den 25 October anmeldte Jens Jensen af Hulgaard i Handberg Sogn at hans Moder Aftægtsenke Johanne Andersdatter hos ham er død dags Dato. Myndige Arvinger, intet skifte.
Kilde: Skifteprotokol Hjerm-Ginding Herreder 1828-1832, pag. 10. Film RA 9764,

 

 

Jens Jensen dør 1863 som aftægtsmand i Huulgaard.

 

En søster til Jens Jensen den yngre, tipoldemor Birthe Marie Jensdatter, bliver 1816 gift med Jens Jespersen fra Øster Hedegaard i Handbjerg sogn.

 

Folketælling 1834

Ringkøbing, Hjerm, Handbjerg, Øster Hedegård
Jens Jespersen, 43, Gift, Gmd.
Birthe Marie Jensdatter, 44, Gift, Hans kone
Jesper Jensen, 10, Ugift, Deres søn
Anna Johanne Jensdatter, 15, Ugift, Deres datter
Dorthe Marie Jensdatter, 13, Ugift, Deres datter
Maren, 7, Ugift, Deres datter
Anne Margrethe Jensdatter, 5, Ugift, Deres datter

 

Jens Jensens broder, Niels Jensen, fæster af Marienborg under Handberg Hougaard og gifter sig 1822 med Marianne Nielsdatter. Hun dør 1834, hvorefter Niels Jensen gifter sig med Mette Jensdatter fra Neder Brødbæk i Borbjerg sogn. Han dør hos sønnen Jens Peder Nielsen på Marienborg 1865 og Mette Jensdatter dør samme sted 1876.

 

Folketælling 1834

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Marienborg, et Huus
Niels Jensen 41 Gift Fæster til H.H.
Mariane Nielsdatter 41 Gift Hans kone
Jens Nielsen 12 Ugift Deres søn
Nisalette Pedersdatter 17 Ugift Hans stifdatter
Christine Nielsen 3 Ugift Deres datter

Folketælling 1840

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, , Marienborg, et Huus
Niels Jensen 47  Gift  Fæster, Dagleier 
Mette Jensdatter 47  Gift  hans Kone 
Christine Nielsdatter 9  Ugift  Mandens Datter 
Jens Peter Nielsen 4  Ugift  Pleiebarn

Folketælling 1860

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Marienborg
Niels Jensen 68 Gift Husf. Aftægtsm. Handbjerg S.
Mette Jensen 67 Gift Kone Borbjerg


Folketælling 1870
Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg, Marienborg
Jens Peder Nielsen 35  Gift   Handbjerg
Birgitte Marie Nielsen 44  Gift   Siier
Mette Jensen 74  Enke(mand) Aftægtskone  Borbjerg

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail