Strandfogedgården i Pirupshvarre

                                                


Udsigt fra Lien

 

 

 

 

 

Udsigt fra Lien

 

 

Udsigt fra Lien

Gårdmaleri der befinder sig på Egnssamlingen i Saltum

 

 

I Hvetbo herred var der 4 strandfogeddistrikter:

Grønhøj distrikt, der går fra Nybæk til Ilbæk(ved Ørnbjerg),

Pirupshvarre distrikt, der går fra Ilbæk til Pirupshvarre Bæk,

Blokhus distrikt, som når fra Pirupshvarre til Kongens Rende (½ Mil syd for blokhus) og

Rødhus distrikt, som gaar fra Blokhus distrikts sydlige ende indtil Øster Han Herreds Grænse.

Blokhus og Pirupshvarre distrikter have dog flere gange været underlagte strandfogedens over det førstnævnte.

Kilde: C. Klitgaard, Aalborg, August 1906. ”Beskrivelse af Hvetbo Herred”

 

 

Strandfogedgården i Pirupshvarre lå på matrikkel nr. 53. I 1915 udstykkedes en række grunde herfra, bl.a. 53i, 53k og 53l, der et par gange blev handlet samlet.

 

Folketælling 1916, Hjørring amt, Hvetbo Herred, Hune sogn, Mtr.nr. 53, Pirupshvarre

Johannes Nielsen, 14/4 1888, G, Husfader, Landbrug og Fiskeri

Henny Nielsen, 31/10 1891, G, Husmoder, Husgerning

Andrea Nielsen, 20/8 1910, U, Barn

 

 

 

 

 

Folketælling 1925, Hjørring amt, Hvetbo Herred, Hune sogn, Mtr.nr. 53a, Pirupshvarre

Nielsen, Karl Andreas, M, 7/8 1875, Rubjerg; G, Husfader, Landbrug, Strandfoged

Nielsen, Mariane, K, 5/4 1872, Ingstrup, G, Husmoder

Nielsen, Herluf Bruno, M, 24/6 1910, Vejgaarden, U, Barn

Nielsen, Charles Folmer, M, 15/11 1915, Vejgaarden, U, Barn

K.A. Nielsen var strandfoged fra 1.1.1923 til 18.2.1949, hvorefter han blev afløst af Søren Madsen fra 19.2.1949 til 1 oktober 1984.

Herluf Bruno Nielsen, blev særdeles kendt i Prupshvarre. Bruno, som han slet og ret kaldtes, blev gift med Dagny og boede indtil Brunos død i ejendommen på hjørnet af Karl Nielsens vej og Schmidtsvej. Bruno var fisker og arbejdsmand og sammen med Dagny var han for mange sommerhusejere i Pirupshvarre en uvurderlig hjælp ved vedligeholdelsen af sommerhusene, der tidligere langt fra havde den standard vi ser i dag. Bl.a. var det for de fleste en årlig procedure ved sæsonstart at tilkalde Bruno for at få gang i den udendørs vandpumpe.

Kunstmaleren oppe på Lien, Axel P. Jensen, brugte ofte strandfogedens gård og hans have som motiv:

Klik på et billede

Andre kunstnere faldt også for den spændende gård, bl.a. Vedel Tave Egebæk, hvis forældre i sin tid gav navn til Egebæksvej. 


 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail