Pirupshvarre

 

Pirupshvarre er en gammel kendt lokalitet.


I Chr. V's matrikel fra 1686 findes under Pirupshvarre 6 "huse", som var fæstet under under Thøger Larsen til Rødslet. Herregården Rødslet lå indtil 1940, hvor i dag Aalborg lufthavn ligger. Den tyske værnemagt nedlagde ejendommen og inddrog arealerne til en ny lufthavn.


Navnet optræder f.eks også på Videnskabernes Selskabs kort fra 1791.

 

 

Klik på kortet


Første del af navnet betyder efter almindelig navnetraditon Pier's rob, eller Pers rydning, altså en rydning af skov, hvor flere gårde efterhånden etablerede sig og Pirup opstod.

Anden del af navnet, hvarre, tolkes forskelligt.

Den sandsynlige udlægning er marker indrammet af klitter. Dette er i overensstemmelse med Blokhus området, der i Hvetbo herreds tingbog 1631 nævnes som Hune Hvarre. Længere sydpå langs kysten finder vi et lignende område, Tranum Hvarre.

En anden udlægning er: En hvarre er en vej gennem klitterne til stranden.

Begge tolkninger passer for såvidt udmærket på Pirupshvarre, hvor der tidligere fandtes dyrkede marker omgivet af klitterne.

 

Klik på billedet

 

I dag ses markerne i terrænet som brakmarker eller som græsmarker til heste.

Fra gammel tid har der også eksisteret en vej gennem klitterne til havet. Den kendes i dag som "Hulvejen" gennem skrænten ved Lien."

 

Hulvejen gennem Lien.

I baggrunden den gamle Pirupshvarregård.

 

 

 

Hulvejen i dag

 

 

Vejen gav bønderne i Pirup, adgang sletten nedenfor Lien og til havet, hvor de sikkert har suppleret landbruget med fiskeri, bl.a. flynderfiskeri fra stranden. 

Indimellem har de sikkert også, som det var almindeligt langs vestkysten, profiteret af "hvad havet gav" i forbindelse med strandinger.


Forfatteren Meir Aron Goldsmidt, der et par gange gæstede området, giver en tredie udlægning af ordet "hvarre":  

Ordet Hvarre betyder Vending, Bøjning (jvfr. Solhverv), og Pirups Hvarre er oprindelig : det Sted ud for Pirup, hvor Stranden gjør en Bøjning.

 

  

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail