"Hollænderne"

fra

Holsten

 

Omkring år 1800 indvandrede Jacob Henrich Dankel fra Holsten og plantede slægtsnavnet Dankelev i Danmark.

        

     Jacob Henrich Dankel 1738-1811

           Frederik Christopher Danklev 1793-1860

                 Chr. Ludvig Frederikssøn Dankelev 1827-1885

                       Lars Christian Dankelev 1863-1946

                             Karl Ferdinand Dankelev 1897-1972

                                   Karen Eva Dankelev 1920-2005

                                         Ingrid Brander 1947-

 

Jacob og flere af hans efterkommere omtales som "hollændere", en gammel benævnelse for folk, der arbejdede med mejeridrift. Selv er Jacob omtalt som bødker og arbejdede som sådan på Tryggevælde Hovedgaard i Karise sogn, en større gård under lensgrevskabet Bregentved. En tid arbejdede Jacob hustru, Elisabeth Christine Thielemann, som husholderske på Tryggevælde Hovedgaard.

 

 

Tryggevælde Hovedgaard

 

Jacob dør 1811 som 75-årig og hans enke gifter sig med sognedegnen i Karise.

 

 

Under Bregentved hører også Juellinge Hovedgaard i Hellested sogn og her finder vi i 1834 Jacobs søn,  Frederik Christopher Danklev, ansat som "Hollænder" og boende i Hollænderhuset og senere som Len og Opsynsmand på Mariehøj Hovedgård i nabosognet, Frøslev sogn.

 

Juellinge Hovedgaard omkr. 1840

 

Frederik dør 1860 som husmand i Hellested 67 år gammel og 1871 dør hans hustru, Ane Marie Pedersdatter. i Juellinge Skovhuus som 80-årig.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail