Christen Olesen

fra Hjermgårde i Hjerm sogn

 

Hjerm herred

 

         1 Christen Olesen f. ca 1707 d. 1788  
           2 Mette Christensdatter f. 24 jun 1744 d. 1 feb 1830  
             3 Marie Katrine Knudsdatter f. 26 dec 1782 d. 9 jul 1848  
               4 Ellen Marie Thomasdatter f. 26 apr 1808 d. 6 jan 1893  
                 5 Marie Cathrine Laursen f. 8 dec 1852 d. 25 jan 1918  
                   6 Maren Jespersen f. 21 dec 1886 d. 6 apr 1969  
                     7 Anna Elisabeth Jensen Led f. 14 jun 1911 d. 6 dec 1978  
                       8 Hans Henning Eriksen f. 11 maj 1944  


Tip4 oldefar Christen Olesen var fæster i Hjerm sogn under Ausumgaard.

I følge P. Nørskov Lauritsens historiske beskrivelse af Hjem sogn kan Christen Olesen eller Chisten Ollesen stedfæstes til en "af de tvende norderste Gaarde" i Hjermgaarde, senere kaldet Vester Hjermgaarde.

Kirkebog Hjerm sogn. 
1741. D. 21 November trolovede Capellanen i Hierum Xsten Olesen af Hierumgaard og Maren Sørensdatter af Telling

Kirkebog Hjerm sogn.
1742.  D. 28 Martij copulerede ieg i Hierum Xsten Olesen af Hierumgaard og Maren Sørensdatter af Telling

Folketælling 1787
Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Hierum Gaarde, 2. Familie
Søren Christensen 40  gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer 
Johanne Pedersdatter 33  gift Madmoder  
Christen Christensen 3  ugift Deres barn  
Maren Christensdatter 1  ugift Deres barn  
Anders Sørensen 23  ugift Tieneste Folck  
Inger Christensdatter 30  ugift Tieneste Folck  
Christen Pedersen 14  ugift Tieneste Folck  
Christen Olesen 80  enkemand Mandens Fader

Kirkebog Hjerm sogn.
1788. dend 20 April prædiket i Hierum Kirke over Christen Olesen af Hierumgaard. Ætat. 80.

Christens datter tip3oldemor Mette Christensdatter bliver 1781 gift med Knud Jensen Siig fra Sahl sogn og Christens søn, Søren,  overtager fæstet af faderens gård.

Søren dør 1796 og hans enke, Johanne Pedersdatter, gifter sig med Anders Andersen Barslund, der får arvefæstebrev på gården.

Gårdens ejendom kan således stedfæstes på det gamle matrikel kort fra 1817 til Matrikel No. 4.


Klik på kortet


På nyere kort ses ejendommens placering lige op til Hjerm stationsby, og i dag eksisterer matr. 4a stadig. Mange parceller er solgt fra til beboelser i stationsbyen. 


Klik på kortet


Først i 1875 bliver ejendommen købt fri af Ausumgaard.

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail