En familietragedie

 i Søndbjerg sogn

 

Refs herred

 

En tip4 oldefar, Morten Kappel 1711-1785 var fæstebonde i Søndbjerg sogn under Helligkildegaard gods.

 

  Morten Kappel ca. 1711-1785

       Erik Mortensen Kappel 1748-1812

              Mette Eriksdatter 1794-1857

                    Erik Christensen 1819-1876

                           Esper Christian Eriksen 1850-ca 1937

                                  Jens Marinus Eriksen 1876-1947

                                        Sigurd Eriksen 1907-1980

                                               Hans Henning Eriksen 1944-


Morten blev begravet 2 juni 1785 74 år gammel og af Kirkebogen for Sønbjerg sogn ses det, at samme dag blev svigerdatteren, Erik Mortensen Kapels Hustru, Else Olesdatter ?,  begravet 36 år gammel samt Erik Mortensens Barn ½ dag gammel. Alle 3 døde af sprinkel.

 

Det må være en fejl i kirkebogen, at Erik Mortensens Hustru kaldes Else Olesdatter. I skiftet efter Erik Mortensens Hustru hedder hun Anne Marie Olesdatter, jf. nedenfor.

 

Sprinkel: Gammel udtryk for sygdomme som pest, tyfus o.l. der giver små pletter på huden. Her er der sandsynligvis tale om tyfus, f.eks. bragt til huse med mus eller lign.

 

Mortens søn, Erik Kappel, sidder nu alene tilbage med to små døtre, Maren og Kirsten. Der går en måneds tid inden man af hensyn til smittefaren tør indlede skifteforretningerne efter dels Morten, dels Eriks hustru, Anne Marie Olesdatter.

 

Skiftet efter Morten Kappel indledes den 12 juli 1785 og dagen efter, den 13 juli, begynder skiftet efter Anne Marie Olesdatter.

 

Morten Kappels hustru, Kirsten Eriksdatter er død 1772. Derudover efterlader Morten sig sønnen Erik Kappel, en datter Mette Mortensdatter gift i Søndbjerg sogn og en datter ligeledes med navnet Mette Mortensdatter og tjenende i Flensborg.

 

For Erik Kappel bliver der dog intet at arve, hverken efter faderen eller i skiftet efter hustruen. Han ser det derfor som en fordel for "sig og sine små umyndige børn at træffe aftale med sin husbond om at afstå gården". Skiftet bliver først endeligt afsluttet to år senere efter afholdt auktion over boets indbo, og Erik Kappel står  tilbage med en række gældsposter.

 

Knapt et år efter Anne Marie Olesdatters død gifter Erik Kappel sig med Giertrud Nielsdatter.

 

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail