Handbjerg Hougaard

i Handbjerg sogn

 

 

Herregården Handbjerg Hovgaards ejere kendes tilbage til 1438, hvor Niels Qvies enke fru Inger og hendes søster fru Elle (død før 1443) ejer gården.

 

Præsteindberetning om Handbjerg sogn i 1766.

 

Handbjerg Hougaards historie er især knyttet til Linde-slægten, efterkommere af Christen de Linde (1626 - 1707), kendt som "Vesterlandets konge". Han kom fra ret jævne kår i Holstebro, men som handelsmand og godsejer blev han "en af de rigeste i landet paa Kapitaler og Jordegods", som biskop Jens Bircherod skriver i sin dagbog ved Lindes død.

Christen de Linde døde på godset Pallisbjerg, men efterlod derudover sine arvinger en række andre godser: Volstrup, Møldrup, Tiphede, Stenumgaard, Øgelstrup, Bekmark, Ulfsund, Kiergaardsholm og Handbjerg Hougaard.

De samlede godsbesiddelser kan opgøres til omkring 2.700 td. htk. som med tyngdepunkt i Hjerm og Ulfborg herreder berørte en stor del af Vestjylland.

 

 

Handbjerg Hougaards hovedbygning

opført af Jens de Linde i 1775

 

Folketællingen i 1787 viser for Handbjerg Hougaard:

 

Jens de Linde, 56 , gift, Hosb., Justitsråd,
Margrethe Sophie Krabbe, 55 , gift, Madm., ,
Margrethe Loise, 1 , ugift, Datter af Capt. Møllersen, ,
Peder Nielsen Smith, 37 , ugift, , Foged ved godset,
Christen Nielsen, 36 , gift, , Ladefoged,
Christen Poulsen, 48 , ugift, , Kusk,
Jens Sørensen, 24 , ugift, , Tjenestekarl,
Peder Melchorsen, 26 , gift, , Tjenestekarl,
Niels Christensen, 36 , ugift, , Tjenestekarl,
Jens Christensen, 30 , gift, , Tjenestekarl,
Laust Christensen, 46 , ugift, , Tjenestekarl,
Mads Chrstensen, 21 , ugift, , Tjenestekarl,
Anne Nielsdatter, 25 , ugift, , Tjenestepige,
Else Kathrine Anderdatter, 36 , ugift, , Tjenestepige,
Kirsten Jensdatter, 36 , gift, , Tjenestepige,
Anne Marie Nielsdatter, 33 , ugift, , Tjenestepige,
Karen Poulsdatter, 36 , gift, , Tjenestepige,
Ingefred Christensdatter, 34 , ugift, , Tjenestepige,
Maren Villadsdatter, 48 , ugift, , Hyrdepige,,
Anders Pedersen, 16 , ugift, , Hyrdedreng,
Peder Simonsen, 12 , ugift, , Hyrdedreng,
Peder Christensen, 12 , ugift, , Hyrdedreng,
Christen Pedersen, 13 , ugift, , Hyrdedreng,

 

Jens de Linde er oldebarn af stamfaderen, Christen de Linde. Godset udgjorde på daværende tidspunkt 204 td. htk.
 

En tip3 oldefar, Anders Mogensen Gade fra Handbjerg by, var fæster under godset. Efter hans død i 1777 sidder hans enke tilbage på gården med betydelige gældsposter.

 

Under godset hørte også St. Perregaard i Borbjerg sogn. I 1798 køber min tip2 oldefar Christen Pedersen den til selveje.

 

Endvidere hørte Øster Hedegaard eller Heegaard, som den tidligere hed, under godset. Her finder vi som den tidligste af mine slægtninge på gården min tip7 oldefar Gregersen Jensen Heegaard som fæster.

 

Da ejeren af Handbjerg Hovgaard, Justitsråd Jens de Linde, i 1799 dør, må hans enke, Margrethe Sophie Linde, født Krabbe, erkende, at hun ikke magter at drive godset videre. Den 29 november 1800 overdrager hun derfor godset til Jens de Lindes Broder, Christen de Linde til Møldrup. Hun gør i aftalen: "den Betragtning at min tiltagne Alder og Svaghed ikke længere kan drive Handberghougaard gods og underliggende og ifæstet underliggende".

 

 1801 udsteder Margrethe Sophie de Linde skøde til Jesper Jensen i Heedegaard på den "ham ifæstehavende og iboende Gaard Hedegaard kaldet". Jesper Jensen, min tip2 oldefar, er herefter selvejerbonde.

 

Handbjerg Hougaard overgår i 1808 for 35.000 rd. til Henrik de Linde, søn af Christen de Linde til Møldrup og femte og sidste generation på godset. Alt bøndergods var solgt fra og det lykkedes ikke Henrik de Linde at finde tilstrækkelige alternative indtægtskilder. I 1846 måtte han mageskifte med en proprietærgård, Fransbjeg, ved Mariager fjord.

 

Handbjerg Hougaard er i dag et større kvægbrug.

 

Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail