Oldefar på Sdr. Fleng

i Borbjerg sogn

 

Hjerm herred


Klik på billedet

Ejendommen Sdr. Fleng har i flere generationer været i slægtens eje.

En kort periode 1868 - 1872 er ejendommen ude af slægten indtil
oldefar Peder Christian Sørensen den 1 april 1872 køber den

Forsikringsprotokollen oplyser, at stedet i 1874 er brandforsikret således:
a. Stuehus  828 rd
b. Huus i S. 806 rd
c. Huus i V. 510 rd
Ialt 2.144 rd
Kilde: Forsikringsprotokol 1858-1877, Ringkøbing, Hjerm Herred pag. 171. AO opsl. 88

Peder Christian Sørensen er født i Neder Brødbæk 2. feb.1848 og døde 3. jan 1924. Han blev i Borbjerg 5 april 1872 gift med Kristiane Jensen, født 25. mar. 1845 i Nørregaard i Hvam og død 15. sep. 1914 i Sdr. Fleng.

Kristianes far, Jens Nielsen, var fætter til den tidligere ejer af ejendommen, Povel Christian Christensen.

I forbindelse med købet udsteder Peder christian en obligation på 400 Rdl. til pigen Else Ane Kirstine Christensdatter af Quisgaard i Borbjerg.

Peder Christian Sørensen og Kristiane Jensen


Folketælling i 1880:
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Sønder Fleng, , En gaard, 118:
Peder Christian Sørensen, 32, Gift, Gaardejer, husfader
Kristiane Jensen, 34, Gift, Hans hustru, Borbjerg Sogn
Maren Sørensen, 7, Ugift, Deres børn, Borbjerg Sogn
Ane Marie Sørensen, 4, Ugift, Deres børn, Borbjerg Sogn
Kirsten Sørensen, 2, Ugift, Deres børn, Borbjerg Sogn
Petrine Marie Nielsen, 13, Ugift, Tjenestepige, Borbjerg Sogn


Farmor Maren Sørensen


Maren tjener 1890 hos sognefogeden Jøs Christian Olesen på Rydlund i nabosognet Ryde.

Folkrtælling i Ryde 1890
Ringkoebing, Ginding, Ryde, Rydlund Gaard
Jøs Christian Olesen 55  Gift Husfader Gaardeier Hjerm
Sidsel Nielsen 45  Gift Humoder  Ryde
Jens Christian Olesen 18  Ugift Barn  Ryde
Niels Nygaard Madsen 12  Ugift Barn  Ryde
Marius Olesen 3  Ugift Barn  Ryde
Maren Sørensen 17  Ugift   Borbjerg


Folketælling i Borbjerg 1890:
Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Sønder Fleng, , En gaard, 26:
Peder Christian Sørensen, 44, Gift, Husfader, Gaardejer
Kristiane Jensen, 44, Gift, Husmoder, Borbjerg Sogn
Kirsten Sørensen, 12, Ugift, Borbjerg Sogn
Søren Jensen Sørensen, 9, Ugift, Borbjerg Sogn
Jens Nielsen Sørensen, 6, Ugift, Borbjerg Sogn
Jørgen Sørensen, 3, Ugift, , , Borbjerg Sogn
Anders Elias Sørensen, Under 1 år 3/5 1889, Ugift, , , Borbjerg Sogn

 

Anders Elias, Jørgen, Søren Jensen, Jens Nielsen 

Kirsten, Maren, Ane Marie.

Klik på billedet.


 

Farmor, Maren Sørensen, bliver 1901 gift med skræddermester i Borbjerg, Jens Marinus Eriksen.

 

Ane Marie gifter sig 1936 med Peder Christian Poulsen i Munksgård. Peder havde i 1924 mistet sin første hustru, Kristine Jespersen, datter af min oldefar på min mors side, Jesper Jensen på Over Brødbæk.

 

Kirsten dør ugift som 48 årig i 1926.

 

Søren Jensen Sørensen bliver gift med Methea Lavsten Bruun fra Fureby i Vendsyssel og nedsætter sig som landmand på ejendommen Egebjerg i Ejsing.

 

Jens Nielsen Sørensen tager i 1946 navneforandring til Jens Nielsen Knarborg efter gården Knarborg i Handbjerg, som han købte ved giftermålet med Ida Birgitte Nielsen.

 

Jørgen Sørensen overtager Sdr. Fleng i 1912 med 27 tdr. land. Han gifter sig 20 november 1912 i Borbjerg med Maren Jespersen,  der er datter af Jørgens kusine, Maren Sørensen fra Over Brødbæk Mark


Anders Elias Sørensen blev uddannet som bogbinder i Hjerm, men købte ved giftermålet ejendommen Damtoft i Handbjerg, hvorfra han i 1931 frasolgte det meste af jorden og på den resterende del -kaldet Granly-opførte et hønseri. Gift 1914 med Christine Christiansen.

 

 

Maren, Ane Marie, Kirsten

Søren, Jens, Jørgen, Anders EliasJørgen Sørensen og Maren Jespersens familie
Klik på billedet.


I 1953 overgår Sdr Fleng til Jørgen Sørensens søn, Verner Sørensen, der i 1975 tilkøber V. Fleng. Verner bliver 13. november 1960 i Vinding gift med Antomine Lilbæk.

Ejendommen går videre til Verners søn, Anders, som i 2012 sælger den til fremmede.


Hans Henning Eriksen, Bramsvej 12, DK-2920 Charlottenlund,

tlf. +45 3964 4442
Send mig en mail